Pravidlá nadnárodných domén (gTLD - com, info, org atp.)

Pravidlá nadnárodných domén (gTLD), tj. domén s koncovkami NAME, BIZ, COM, INFO, MOBI, NET a ORG.

 

Pravidlá centrálneho registra ICANN.ORG

Ceny registrácie a obnovy doménových mien nájdete v cenníku.
Cenu sprevádzkovania domény v lehote 30 dní po autorenew grace period (karanténa) pre gTLD doménu nájdete v cenníku.

 

 

Verifikácia e-mailu držiteľa

 

Podľa aktuálnych pravidiel ICANN (správca nadnárodných domén) musí pri registrácii, zmene držiteľa, zmene údajov držiteľa a transfere domény dôjsť do 14 dní k overeniu, že kontaktná e-mailová adresa držiteľa je platná a funkčná. Na túto e-mailovú adresu je teda odosielaná správa s odkazom pre overenie. Tento odkaz smeruje na doménu registrant-verification.com, ktorá je v správe spoločnosti ASCIO TECHNOLOGIES, u ktorej sa verifikácia robí.

Po kliknutí na tento odkaz je e-mailová adresa verifikovaná. Verifikácia je platná i pre všetky ďalšie registrácie domén a nie je potrebné ju robiť opakovane.

Dôležité upozornenie: V prípade, že nie je verifikácia urobená, je prerušená prevádzka domény a tým i všetkých služieb na ňu viazaných!

  • Ak nie je e-mailová adresa verifikovaná, nie je možné na doméne robiť žiadne zmeny.
  • V prípade registrácie sa doména registruje s "parkovacími" nameservermi a do verifikácie e-mailu teda nie je funkčná na požadovaných nameserveroch.
  • Pri verifikácii po zmene držiteľa, zmene údajov držiteľa alebo transferi je doména funkčná po dobu 14 dní od zmeny. Ak k verifikácii do 14 dní nedôjde, je zavedená na parkovacie nameservery a tým znefunkčnená.

V prípade, že požiadavka na verifikáciu vyexpiruje (tj. po 14 dňoch), je nevyhnutné zažiadať o znovusprevádzkovanie domény formou Autorizovanej požiadavky.

 

Pravidlá prevodu domény


Podľa aktuálnych pravidiel ICANN (správca nadnárodných domén) musí dôjsť pri transferi k potvrdeniu na kontaktnom e-maili držiteľa, na ktorý je zaslaná správa s odkazom pre potvrdenie. Táto správa sa odosiela až po uhradení poplatku za transfer a potrvrdenie je potrebné urobiť do 14 dní, inak je transfer automaticky zamietnutý.

Na potvrdenie transferu sú zasielané 2 upomienky: týždeň pred expiráciou požiadavky a deň pred expiráciou.