Pravidla .CZ domén

Doména .CZ je národní TopLevel doménou patřící České republice. Předchůdcem byla doména Československa - .CS, která byla oficiálně zprovozněna už v roce 1992. Tato doména dnes fakticky neexistuje, protože rozdělením republiky v roce 1993 byla transformována na 2 samostatné TLD - .CZ a .SK (tj. národní doména Slovenské republiky).

V obou těchto doménách nyní platí odlišná registrační pravidla a každá doména má vlastního správce. V doméně .CZ podle platných registračních pravidel může registrovat jakýkoli, i zahraniční, subjekt, právnická i fyzická osoba. Každý zájemce si může zaregistrovat libovolný počet domén.

 


Pravidla centrálního registru NIC.CZ


Sdružení právnických osob s oficiálním názvem CZ.NIC z.s.p.o. je správcem národní domény .CZ. CZ.NIC má pravomoce stanovovat registrační pravidla v doméně .CZ, zároveň zajišťuje provoz kořenových jmenných serverů pro doménu .CZ a je správcem národní databáze domén. Zastupuje též TLD .CZ při jednání správců světových TLD na mezinárodní úrovni.

Internetová adresa sdružení CZ.NIC je http://www.nic.cz.
 Pravidla převodu doménySamotný transfer domény můžete provést podle našeho návodu pro převod domén. Pro správný převod je nutné znát auth-info kód.

Transfer domény je zdarma a trvá několik minut, může však další dobu trvat, než se doména plně zobrazí v Zákaznickém centru.

Převodem domény k Active24 se však nemění technická správa. Doména nadále využívá stejné nameservery (DNS). Pro převod domény na naše nameservery postupujte podle návodu pro změnu NSSETu.


Změny na .CZ doméně

Údaje u .CZ domén se udržují pomocí identifikátorů, které obsahují informace o držiteli, administrativním nebo technickém kontaktu. Více informací o editaci nebo vytvoření jednotlivých identifikátorů naleznete v článku Identifikátor kontaktu .CZ domén (údaje vlastníka).

Změnu nameserverů můžete provést dle Změna NSSETu u .CZ domény

Jak převést doménu na nového držitele (vlastníka) zjistíte v článku Změna vlastníka domény.


Expirace .CZ domény (po nezaplacení)

Česká národní doména má po expiraci celkem 60 dní ochranné lhůty, než je uvolněna pro další registraci.

Prvních 30 dní je doména stále funkční, ale 31. den je vyřazena ze zóny DNS a přestává fungovat.

Během celých 60 dnů je možné doménu obnovit uhrazením původní výzvy k platbě, kterou můžete nalézt v Zákaznickém centru v sekci Platby fakturace.