Pravidla .SK domén

Doména .SK je národní TopLevel doménou, patřící Slovenské republice. Stránky .SK registru lze nalézt na SK-NIC.SK.

Registrace .SK domén je možná pro subjekty, které mají poštovní doručovací adresu v některém z členských států Evropské unie, ve státech tvořící Evropský hospodářský prostor a nebo v členském státě Evropského sdružení volného obchodu (Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko).

Registrace .SK domény je možná až na 10 let.

 

Životní cyklus .SK domény

K registraci .SK domény dojde po připsání platby za registrační poplatek na náš účet a doména je po registraci funkční do konce svého registračního období. Výzvu k platbě pro prodloužení (údržbu) registrace .SK domény zasíláme na e-mailovou adresu zákaznického účtu, pod kterým je doména vedena, 30 dní před expirací domény.

Pokud doména není uhrazena před koncem jejího registračního období, je v den expirace uvedena registrem do ochranného období. V tomto stavu doména není funkční a nelze na ní provádět změnu držitele nebo administrativního kontaktu. Ochranné období trvá 40 dní od data expirace a pro prodloužení domény a obnovení její funkčnosti je potřeba uhradit platbu za její údržbu. Pokud není doména během ochranného období uhrazena, je 41. den po expiraci registrem smazána a uvolněna k registraci.

Centrální registr .SK domén používá jako údaje držitele nebo administrátora domény Identifikátor kontaktu. Identifikátor kontaktu funguje jako kód držitele obsahující jeho osobní údaje, přitom jeden Identifikátor kontaktu může být uveden jako držitel nebo administrátor u více .SK domén pod jedním registrátorem.


Transfer .SK domény

Pro transfer domény .SK k naší společnosti budete potřebovat authinfo kód, který Vám může poskytnout stávající registrátor domény. Transfer je zpoplatněn a prodlužuje registrační období domény o jeden rok.

Samotný transfer zahájíte po přihlášení do Zákaznického centra v sekci Služby/Domény/Transfer domény. Zde zadejte název domény bez WWW a klikněte na Pokračovat. Na další stránce vložte authinfo kód, zaklikněte že souhlasíte se zpoplatněním transferu a vyberte, zda si při transferu přejete nastavit naše nameservery. Pokud nebude možnost Chci použít DNS ACTIVE 24 zakliknuta, u domény zůstanou nastaveny stávající nameservery. Při změně nameserverů se nepřenáší DNS záznamy.Změny na .SK doméně

Údaje u .SK domén se udržují pomocí identifikátorů, které obsahují informace o držiteli nebo administrativním a technickém kontaktu. Více informací o editaci nebo vytvoření jednotlivých Identifikátorů naleznete v článku Identifikátor kontaktu .SK domén (údaje vlastníka).

Změnu nameserverů můžete provést dle Změna nameserverů u domény

Nového držitele (vlastníka) nastavíte u .SK domén pomocí nového Identifikátoru. Jak jej vyměnit naleznete v článku Identifikátor kontaktu .SK domén (údaje vlastníka).