Pravidla doménového provozu

Převod domén k ACTIVE 24

Převod domény od jiného registrátora k ACTIVE 24, s.r.o. můžete snadno započít z naší objednávky (https://domeny.cz/overeni-dostupnosti/) po ověření dostupnosti doménového jména nebo ze Zákaznického centra (https://faq.active24.com/cz/085473-Z%C3%A1kaznick%C3%A9-centrum) v sekci Služby / Domény / Transfer domény. Transfer některých doménových koncovek může být zpoplatněn dle aktuálního ceníku (https://www.active24.cz/produkty-a-sluzby/domeny/prevod-domeny/). Na případnou platbu budete upozorněn...

Expirace domén

Spolu s migrací domén k ASCIO TECHNOLOGIES vstupují v platnost nová pravidla organizace EURID (správce EU domén) a jsou uplatňována nová pravidla ICANN (správce nadnárodních domén) týkající se expirací domén. - Upozornění na expiraci a ochranná lhůta u nadnárodních domén (#upozorneniEXP) - .EU - změna expirace domény (#expEU) - Nejzazší termín obnovy (threshold) (#treshold) - Tabulka expirací (#tabulkatreshold) Upozornění na expiraci a ochranná lhůta u nadnárodních do...

Pravidla .CZ domén

Doména .CZ je národní TopLevel doménou patřící České republice. Předchůdcem byla doména Československa - .CS, která byla oficiálně zprovozněna už v roce 1992. Tato doména dnes fakticky neexistuje, protože rozdělením republiky v roce 1993 byla transformována na 2 samostatné TLD (javascript:void(0);) - .CZ a .SK (tj. národní doména Slovenské republiky). V obou těchto doménách nyní platí odlišná registrační pravidla a každá doména má vlastního správce. V doméně .CZ podle platných registračních pra...

Pravidla .SK domén

Doména .SK je národní TopLevel doménou, patřící Slovenské republice. Stránky .SK registru lze nalézt na SK-NIC.SK (https://sk-nic.sk/pravidla/). Registrace .SK domén je možná pro subjekty, které mají poštovní doručovací adresu v některém z členských států Evropské unie, ve státech tvořící Evropský hospodářský prostor a nebo v členském státě Evropského sdružení volného obchodu (Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko). Registrace .SK domény je možná až na 10 let. - Životní cyklus .SK...

Registrace .SK domén v zastoupení Active24

Před změnou pravidel (https://faq.active24.com/cz/073381-Pravidla-SK-dom%C3%A9n) registru .SK domén (SK-NIC), bylo možné stát se držitelem .SK domény pouze pro subjekt sídlící na území Slovenské republiky. Registrace .SK domény v zastoupení naší společnosti byla určena pro zákazníky, kteří tuto podmínku nesplňovali. U takto registrované domény byla naše společnost vedena na registru jako registrátor i držitel. Vlastnictví domény zákazníkem určovala Příkazní smlouva (https://faq.active24.com/c...

Pravidla nadnárodních domén (gTLD a newGTLDs - com, info, org atp.)

Pravidla nadnárodních domén (gTLD), tj. domén s koncovkami NAME, BIZ, COM, INFO, MOBI, NET a ORG. - Pravidla centrálního registru ICANN.ORG (#pravidla) - Verifikace e-mailu držitele (#verifikacemailu) - Pravidla převodu domény (#potvrztrans) - Vyjmutí nadnárodních domén z karantény (#vyjmutizkaranteny) Pravidla centrálního registru ICANN.ORG Ceny registrace a obnovy doménových jmen naleznete v ceníku (http://www.active24.cz/produkty-a-sluzby/domeny/informace-a-cenik/...

Pravidla centrálního registru EURID.EU

Pravidla .EU doménových koncovek můžete nalézt na stránkách centrálního registru (http://eurid.eu/cs/zaregistrujte-si-domenove-jmeno-eu/pravidla-pro-domenova-jmena-eu/)Eurid (http://eurid.eu/cs/zaregistrujte-si-domenove-jmeno-eu/pravidla-pro-domenova-jmena-eu/). - Postup při registraci (#registraceDE) - Převod .EU domény (#prevodEU) - Vyjmutí .EU domény z karantény (#vyjmutiEU) Pravidla pro registraci .EU domény Upozornění: Při objednávce se Vaše .EU doména s diakritikou...

Pravidla .CO.UK a ORG.UK

Pravidla .UK doménových koncovek můžete nalézt na stránkách centrálního registru nominet.uk (https://www.nominet.uk/resources/policy/policies-rules/). - Podmínky pro registraci .CO.UK a ORG.UK domén (#podminkyUK) - Pravidla pro převod .CO.UK a ORG.UK domén (#prevodUK) Podmínky pro registraci .CO.UK a .ORG.UK Držitelé domén s koncovkami .co.uk, .org.uk, .me.uk, .net.uk, .plc.uk nebo .ltd.uk (dále jen SLD) registrovaných do 07:59 10.6.2014 mají přednostní právo na registraci ....