Nastavení DNS záznamů a portů pro emaily

V případě, že nevyužíváte naše nameservery, nemohlo dojít k automatickému nastavení DNS záznamů na doméně. Požádejte prosím svého poskytovatele DNS, aby provedl následující nastavení.
 

Nastavení DNS na doméně:

MX záznamy jsou stejné pro emailové řešení Start i Active24 E-maily.

MX záznamy:

mx1.active24.com. (priorita 10)
mx2.active24.com. (priorita 20)

SPF záznam (TXT záznam) - pravidla odeslaného emailu

TXT záznam:

Jméno: @ (pouze doména)
TTL:  3600
Text: v=spf1 include:spf.active24.com ~all 

DKIM klíč (TXT záznam) - doménový podpis odeslaných emailů.

TXT záznam:

Jméno: a24._domainkey

Text: 
v=DKIM1;t=s;k=rsa;p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDW6fYb2EdwHUMv94tFLrYlQF+XTt5N1KGmguewROebRvPHgrQTQZm3IzWwVyazo3e51hIkcCwVeH3txuS/Q/qu4elEEjFSUlQ3mCpZr0/we9Mzm3zkBIyjXT+K6JdGe7wMf0dJfENibrpN5+bWBm+LbZlc0iqcXDSmIfi8oHfrzwIDAQAB
UPOZORNĚNÍ: Nastavení DKIM klíče se projeví, až druhý den ráno, po propsání serverů. Platí pro něj níže uvedená pravidla.

Pravidla podepisování emailu DKIM klíčem, odesílaného z Active24 mailserverů:
1. Při odesílání skrze Webmail není DKIM propisování implementováno.
2. Při odesílání z emailového klienta (jako je například Outlook nebo ThunderBird) je DKIM plně podporován, pokud je uveden server email.active24.com. V případě, že je nastaven konkrétní emailový server např. email01.active24.com, tak se DKIM nepropisuje. (Příklad emailového serveru email01.active24.com se týká pouze nastavení pro SMTP a Active24 Email služby, ne služby Start mail, viz dále níže bod 3.)
3. Odesílání s pomocí OutlookSync propojení je propsání DKIM záznamu v pořádku, pro SMTP odchozí server je ale potřeba použít email.active24.com a nikoliv emailXX.active24.com. Adresa obecného serveru email.active24.com již díky proxy zaměří konkrétní server. Záznam pro autodiscover je i současně nastaven, aby prioritizoval obecný server bez čísla.

 

CNAME a SRV záznam pak slouží pouze PLUSovým schránkám v rámci Active24 E-mailů. Pro START emaily nejsou potřeba.

CNAME záznam: 

Jméno: autodiscover 
TTL:  3600 
Alias: email-ad.active24.com.
SRV záznam:

Jméno:   _autodiscover._tcp
TTL:   3600
Priorita: 0
Váha:   0
Port:   443
Cíl:   email-ad.active24.com


Nastavení serverů a portů v emailových klientech:

Pro Start i Active24 E-maily řešení platí následující nastavení emailových klientů.

Příchozí server: email.active24.com
Odchozí server: email.active24.com

Emailové spojení se servery fungují pouze přes zašifrované spojení.

Zabezpečení připojení:

POP3: port 995, zabezpečení SSL/TLS
IMAP: port 993, zabezpečení SSL/TLS
SMTP: port 465, zabezpečení SSL/TLS

 Pro odchozí poštu je nastaven limit 100 zpráv za jednu hodinu. Jedna zpráva může obsahovat maximálně 50 MB přílohu

TIP: Své emailové schránky můžete také využívat přes naše webové rozhraní.