Canvis en el domini


Com redirigir el domini al lloc web?

Després d'introduir el domini a la barra d'adreces del seu navegador web, es produeix l'anomenada conversió del nom de domini en l'adreça IP. Per tant la pàgina web es mostrarà segons l'adreça IP configurada (registre A). - Com dirigir el domini als serveis d'ACTIVE 24? (#howdirect) - Redire...

Canvi de propietat del domini

El propietari o titular d'un domini, està visible al registre central de dominis. A la majoria dels TLDs, aquesta informació és pública i pot trobar-se en l'anomenada base de dades WHOIS. Les bases de dades de WHOIS són proporcionades pels registradors centrals individuals i la informació que cons...

Canvi de nameservers al domini

Nameserver o DNS (Domain Name Server) és l'eina essencial per a l'enrutament dels dominis. Al servidor "nameserver" estan emmagatzemats els registres DNS necessaris (per exemple, els registres A, CNAME, MX, etc.), gràcies als quals el domini mostra la pàgina web assignada, o el missatge de correu el...

Configuració de registres DNS (A, AAAA, CNAME, MX, TXT ...)

Els registres DNS s'utilitzen principalment per a la redirecció del domini, és a dir per determinar els serveis que utilitza el domini. L'ús de registres DNS individuals pot identificar l'allotjament per al lloc web o configurar el proveïdor del servei de correu electrònic. Els registres DNS indiv...

Identificador del propietari del domini .CZ

El registre central per a dominis .CZ utilitza per a la informació de propietari o administrador, un Identificador de contacte. L'identificador de contacte funciona com el codi del propietari, i conté les dades de contacte, a més, un contacte pot ser utilitzat com a propietari o administrador en div...

Identificador del propietari del domini .SK

Els dominis .SK utilitzen identificadors de contacte per emmagatzemar informació del titular de domini. Un identificador de contacte, pot aparèixer com a propietari o registrador per diversos dominis .SK al mateix temps. * Com comprovar les dades de l'identificador de propietari de domini .S...