Canvis en el domini

Com redirigir el domini al lloc web?

Després d'introduir el domini a la barra d'adreces del seu navegador web, es produeix l'anomenada conversió del nom de domini en l'adreça IP. Per tant la pàgina web es mostrarà segons l'adreça IP configurada (registre A). - Com dirigir el domini als serveis d'ACTIVE 24? (#howdirect) - Redirecció per Webforward (#webforward) - Ús de registres DNS (#DNS) Com dirigir el domini als serveis d'ACTIVE 24? Si el domini està utilitzant els nostres nameservers (https://faq.a...

Canvi de propietat del domini

El propietari o titular d'un domini, està visible al registre central de dominis. A la majoria dels TLDs, aquesta informació és pública i pot trobar-se en l'anomenada base de dades WHOIS. Les bases de dades de WHOIS són proporcionades pels registradors centrals individuals i la informació que consta al WHOIS pot ser diferent per a diferents TLDs. No obstant això, el fet que el propietari del domini sigui la persona o empresa que figuri al registre central de dominis - no vol dir que sigui el ...

Canvi de nameservers al domini

Nameserver o DNS (Domain Name Server) és l'eina essencial per a l'enrutament dels dominis. Al servidor "nameserver" estan emmagatzemats els registres DNS necessaris (per exemple, els registres A, CNAME, MX, etc.), gràcies als quals el domini mostra la pàgina web assignada, o el missatge de correu electrònic és dirigit al proveïdor de serveis de correu electrònic correcte. Com canviar els registres DNS individuals es descriu a l'article Configuració de registres DNS (https://faq.active24.com/cat...

Configuració de registres DNS (A, AAAA, CNAME, MX, TXT ...)

Els registres DNS s'utilitzen principalment per a la redirecció del domini, és a dir per determinar els serveis que utilitza el domini. L'ús de registres DNS individuals pot identificar l'allotjament per al lloc web o configurar el proveïdor del servei de correu electrònic. Els registres DNS individuals els pot obtenir del seu proveïdor de serveis. Si només utilitza els nostres serveis, pot trobar les adreces IP necessàries a l'article Com redirigir el domini al lloc web? (https://faq.active24...

Identificador del propietari del domini .CZ

El registre central per a dominis .CZ utilitza per a la informació de propietari o administrador, un Identificador de contacte. L'identificador de contacte funciona com el codi del propietari, i conté les dades de contacte, a més, un contacte pot ser utilitzat com a propietari o administrador en diversos dominis .CZ. - Registre de l'identificador de contacte (#registrationID) - Identificador de contacte predeterminat per al registre de dominis .CZ (#defaultID) - Canviar la informació...

Identificador del propietari del domini .SK

Els dominis .SK utilitzen identificadors de contacte per emmagatzemar informació del titular de domini. Un identificador de contacte, pot aparèixer com a propietari o registrador per diversos dominis .SK al mateix temps. * Com comprovar les dades de l'identificador de propietari de domini .SK (#check) * Com canviar les dades de l'identificador de propietari de domini .SK (#change) ** ** **Com comprovar les dades de l'identificador de propietari de domini .SK** Vagi a...