Identificador del propietari del domini .SK

Els dominis .SK utilitzen identificadors de contacte per emmagatzemar informació del titular de domini. Un identificador de contacte, pot aparèixer com a propietari o registrador per diversos dominis .SK al mateix temps.

 

 

 

Com comprovar les dades de l'identificador de propietari de domini .SK


Vagi a https://whois.sk-nic.sk/, introdueixi l'ID i faci clic a "Odoslat" (Enviar). Les dades que corresponen al seu identificador es mostraran a continuació.

Si no coneix l'ID del seu identificador, escrigui el nom del domini .SK al quadre de cerca i faci clic a klikni pre podrobnosti (més informació). Veurà la informació detallada sobre el seu domini, on podrà veure l'ID del propietari del domini, al costat del Admin-id, sota de la línia Informació sobre: propietari del domini.

Si el propietari del domini té l'ID GLOB-0079, el domini està registrat al nostre nom


 

Com canviar les dades de l'identificador de propietari de domini .SK


Vagi a https://www.sk-nic.sk/main.jsp?form=user_change_i i escrigui les dades d'accés necessàries (Identifikátor užívateľa = ID de l'identificador; ICO / rodné číslo = empresa o data de naixement). Veurà les dades de contacte del seu identificador i les podrà modificar des d'aquí.  

Un cop hagi modificat totes les dades, faci clic a "Odoslat" (Enviar) per continuar amb la següent pàgina. Aquí podrà revisar les modificacions sol·licitades. Faci clic novament a "Odoslat" (Enviar) i podrà imprimir el formulari per al canvi de dades. El formulari ha de ser signat i enviat per correu a l'adreça de SK-NIC, que també trobarà al mateix formulari.

Si l'identificador es crea per a empresa, adjunti documentació que demostri que la persona que signa està autoritzada per actuar en nom de l'empresa. Si la forma jurídica de l'empresa o número de l'empresa canvia, la signatura ha de ser verificada davant notari.

Si el seu identificador té la categoria de Registrar, pot canviar les dades en línia. Si us plau, iniciï sessió a la seva administració a https://sk-nic.sk/main.jsp.