Štatistiky návštevnosti

Grafické štatistiky AWStats (Advanced Web Statistics) vám umožnia priebežne sledovať vývoj návštevnosti vašej webstránky. Štatistika obsahuje dáta spracované do prehľadných tabuliek a grafov. Dáta sú rozdelené podľa mesiacov, podrobne môžete sledovať denné aj hodinové využitie vašej webovej stránky. Navyše generujú pre aktuálny mesiac a predchádzajúce mesiace a roky súhrnnú stránku. Výhodou grafických štatistík AWStats je široká škála sledovaných parametrov, prehľadné spracovanie a jednoduché ovládanie.

 

Zobrazenie grafických štatistík AWStats je súčasťou Zákazníckeho centra, tu ich nájdete v detaile Virtuálneho servera v sekcii Služby/Hosting a servery/Virtuálne servery. Štatistiky si môžete prezerať aj na samostatnej URL, v tom prípade je však potrebné požiadať o špeciálne prihlasovacie meno a heslo formou autorizovanej požiadavky zo Zákazníckeho centra.

 

Cena: ZADARMO

Grafické štatistiky AWStats zahŕňajú tieto informácie

·       prehľadné mesačné, denné a hodinové štatistiky

·       počty návštev a unikátnych návštevníkov, dobu trvania návštevy, informácie o poslednej návšteve

·       informácie o návštevníkoch rozdelené podľa štátov

·       identifikáciu návštevníka prostredníctvom IP adresy

·       najčastejšie navštevované vstupné a výstupné stránky

·       analýzu kľúčových slov a fráz najčastejšie použitých pri vstupe na webstránku

·       rozdelenie podľa operačných systémov, typov prehliadačov, vyhľadávačov (slovenské aj zahraničné) a odkazujúcich stránok

·       prehľad najhľadanejších výrazov a slovných spojení

·       prehľad chybových stránok a nenájdených stránok

·       kompletné informácie v slovenčine a ďalších jazykoch

 

Výstup štatistík AWStats je možné rozšíriť o informácie o rozlíšení obrazovky, farebnej hĺbke a podpore multimediálnych technológií ako Java, Macromedia Director, Macromedia Shockwave, RealPlayer, QuickTime, Microsoft Media Player, Acrobat PDF. Pre zber týchto informácií sa používa tento javascript, ktorý je súčasťou balíčka AWStats. Ak chcete toto rozšírenie využívať, stiahnite si súbor a umiestnite ho do adresára /js/ vo vašej webovej prezentácii. Potom pridajte nasledujúci HTML kód do vašej titulnej stránky:

<script language="javascript" type="text/javascript" src="/js/awstats_misc_tracker.js"></script>
<noscript><img src="/js/awstats_misc_tracker.js?nojs=y" height="0" width="0" border="0" style="display: none"></noscript>