FTP účty - správa a prihlásenie

FTP je skratka pre File Transfer Protocol, ktorý je určený pre prenos dát a využíva sa najmä pre nahrávanie obsahu webových prezentácií na hostingový server.  

Prihlasovacie údaje k FTP zasielame najneskôr do 30 minút od založenia virtuálneho servera na kontaktnú emailovú adresu zákazníckeho účtu.


Prihlásenie k FTP serveru

Po zriadení virtuálneho servera dostanete na vami uvedenú kontaktnú emailovú adresu prístupové údaje k FTP. Ak prihlasovacie meno a heslo nepoznáte, nastavte si nové heslo v zákazníckom centre. 

Nižšie popisujeme prihlásenie a upload dát pomocou nášho webového rozhrania. Web je tiež možné nahrať s použitím bežného FTP klientského programu (napr. Total Commander, FileZilla atď.).

 1. Na adrese webftp.active24.com nájdete ľahko ovládateľný webový FTP Manager.
 2. Do poľa FTP Host vyplňte doménu (ak doména ešte nesmeruje na server hostovaný u nás, vyplňte tu alternatívnu adresu hostingu)
 3. Username pole je určené pre názov FTP účtu, ako posledný údaj vypĺňajte heslo (Password) - heslo môžete kedykoľvek nastaviť nové.
 4. Pred samotným prihlásením (Login) si nezabudnite zvoliť vami preferovaný jazyk webového rozhrania.

Podrobný postup:

 1. Na adrese webftp.active24.com nájdete ľahko ovládateľný webový FTP Manager. Pre prihlásenie potrebujete poznať doménu, pre ktorú je hosting založený, prihlasovacie meno a heslo k FTP.
 2. Prihlasovací údaje zasielame najneskôr do 30 minút od založenia virtuálneho servera na kontaktnú emailovú adresu, ktorú máte vyplnenú u svojho užívateľského účtu. Ak prihlasovacie údaje nepoznáte, môžete ich získať nastavením nového hesla v zákazníckem centru, viď Zmena hesla.
 3. Do poľa FTP Host vyplňte Hostitele(1), teda doménu (ak doména ešte nesmeruje na server hostovaný u nás, vyplňte tu alternatívnu adresu hostingu).
  Username(2) pole je určené pre názov Login, ktorý je zhodný s názvom FTP účtu, ako posledný údaj vypĺňajte heslo(3) (Password).
  Pred samotným prihlásením (Login) si nezabudnite zvoliť vami preferovaný jazyk (4) webového rozhrania.
   
 4. Hneď ako sa prihlásite, môžete priamo nahrať súbory z vlastného PC na server. Dáta pre webovú prezentáciu je nutné nahrať do zložky /www/
   

TIP: Funkciu jednotlivých zložiek popisujeme vo špecifikáciách servera.

Zmena hesla

Hesla k FTP účtom sú šifrované, preto nie je možné jednoducho zobraziť aktuálne využívané. Nové heslo môžete pre Linuxové servery jednoducho nastaviť zo zákazníckeho centra, pre Windows servery ho radi zmeníme za vás, stačí nám zaslať autorizovanú požiadavku. 

 1. Prihláste sa do Zákazníckeho centra.
 2. Zvoľte hosting, na ktorom si prajete zmeniť heslo (Služby / Hosting a servery / Virtuálne servery).
 3. V Detaili servera kliknite v kategóriu FTP účty na tlačidlo zmeniť heslo. Heslo meníte vždy pre jeden konkrétny FTP účet.
 4. Vyplňte nové heslo a potvrďte zmenu tlačidlom Nastaviť.

Podrobný postup:

 1. Pomocou svojich prihlasovacích údajov sa prihláste do Zákazníckeho centra. Prípadne si môžete požiadať o zaslanie zabudnutého hesla.
 2. Po prihlásení zvoľte virtuálny server, na ktorý si prajete redakčný systém nainštalovať (Služby / Hosting a servery/ Virtuálne servery).
   
 3. V Detaili servera kliknite v kategórii FTP účty na tlačidlo zmeniť heslo. Na obrázku môžete vidieč, že sa zadáva zmena hesla pre účet ftpc1, názov účtu je aj prihlasovacím menom (Login) k FTP.
   
 4. Vyplňte Nové heslo (1), alebo využite možnosť heslo Generovať(2). Zmenu hesla potvrdíte stlačením Nastaviť(3).
   
 5. Pomocou nového hesla sa dá k FTP ihneď prihlásiť.
   

TIP: Ak doména nesmeruje na hosting u našej spoločnosti, môžete pre prihlásenie k FTP použiť alternatívnu adresu. Tá funguje na našej doméne active24.cz, začína názvom hostingu a pokračuje názvom zdieľaného servera. Na obrázku vyššie vidíte, že pre ukážkový príklad je alternatívna adresa domena.xy.uvirt57.active24.cz.

 

Ako založiť nový FTP účet?

Ak chcete ďalšej osobe umožniť prístup do určitej časti (adresára) prevádzkovaného ovozovaného Linux servera, môžete jednoducho založiť samostatný FTP prístup zo zákazníckeho centra. Pre Windows servery ho radi založíme za vás, stačí nám zaslať autorizovanú požiadavku. 

U samostatných FTP účtov na serveroch Linux nie je možné obmedziť práva na zápis, prípadne len pre čítanie dát. U Windows serverov táto možnosť existuje, stačí ju uviesť v žiadosti o zriadenie ďalšieho FTP účtu.

 1. Prihláste sa do Zákazníckeho centra.
 2. Zvoľte hosting, na ktorom si prajete nový FTP účet založiť (Služby / Hosting a servery / Virtuálne servery).
 3. V Detaili servera kliknite v kategórii FTP účty na tlačidlo Pridať.
 4. U nového účtu môžete definovať zložku, do ktorej sa užívateľ prihlási (zložka už musí byť založená).
 5. Po vytvorení účtu sa zobrazí ešte prehľad nastavení.

Podrobný postup:

 1. Pomocou svojich prihlasovacích údajov sa prihláste do Zákazníckeho centra. Prípadne si môžete požiadať o zaslanie zabudnutého hesla.
 2. Po prihlásení zvoľte virtuálny server, na ktorý si prajete redakčný systém nainštalovať (Služby / Hosting a servery/ Virtuálne servery).
   
 3. V Detaili servera kliknite v kategórii FTP účty na tlačidlo Pridať.
   
 4. U nového účtu môžete, okrem vlastného hesla, tiež definovať zložku, do ktorej sa bude užívateľ prihlasovať. Užívateľ však nebude schopný navštevovať zložky v hierarchii o úroveň vyššie ani tie paralelné - napríklad nemôže zapisovať priamo do zložky /www/ (zložka už musí byť založená). Tlačidlom Vytvoriť účet sa ihneď založí samostatný FTP účet a zobrazí sa prehľad nastavení.


Zmena adresára samostatného FTP účtu

U pridaných účtov môžete kedykoľvek zmeniť cieľový adresár. Úpravou adresára nedochádza ku zmene užívateľského mena ani hesla. U hlavného účtu nie je možné adresár zmeniť, vždy má prístup na celý server.

 1. Prihláste sa do Zákazníckeho centra.
 2. Zvoľte hosting, na ktorom si prajete nový FTP účet založiť (Služby / Hosting a servery / Virtuálne servery).
 3. V Detaili servera kliknite v kategórii FTP účty na tlačidlo adresár.
 4. Následne môžete definovať inú zložku, do ktorej sa užívateľ prihlásí (zložka už musí byť založená).

Podrobný postup:

 1. Pomocou svojich prihlasovacích údajov sa prihláste do Zákazníckeho centra. Prípadne si môžete požiadať o zaslanie zabudnutého hesla.
 2. Po prihlásení zvoľte virtuálny server, na ktorý si prajete redakčný systém nainštalovať (Služby / Hosting a servery/ Virtuálne servery).
   
 3. V Detaili servera kliknite v kategórii FTP účty na tlačidlo adresár.
   
 4. Vyplňte cestu do novovybranej zložky a kliknite na tlačidlo Nastaviť.
   
 5. Ak ste vybrali existujúcu zložku a názov napísali správne vrátane veľkých a malých písmen, je účet ihneď pripravený na prihlásenie.
   

Obmedzenie prístupu

Unikátnym bezpečnostným prvkom je možnosť obmedziť prístup k FTP účtu z určitého štátu alebo z IP adries. Nastavením tohto obmedzenia môžete zaistiť, aby sa k dátam na serveri nedostal nikto nepovolaný, a to ani v prípade odcudzenia hesla.

Obmedzenie prístupu sa dá nastaviť len na serveroch s operačným systémom Linux.

Upozornenie: Obmedzenie platí len pre FTP prihlásenie, neovplyvňuje možnosť zobrazenia webových stránok.

 1. Prihláste sa do Zákazníckeho centra.
 2. Zvoľte hosting, na ktorom si prajete nový FTP účet založiť (Služby / Hosting a servery / Virtuálne servery).
 3. V Detaili servera kliknite v kategórii FTP účty na tlačidlo obmedzenie prístupu.
 4. Kliknite na možnosť vlastné, následne môžete obmedziť pripojenie z FTP podľa krajiny alebo IP adresy.
 5. Ak sa pokúsite pripojiť z adresy, ktorá nie je povolená, prejaví sa chyba 530 Login incorrect, teda rovnaká ako v prípade použitia neplatných prístupov.

Podrobný postup:

 1. Pomocou svojich prihlasovacích údajov sa prihláste do Zákazníckeho centra. Prípadne si môžete požiadať o zaslanie zabudnutého hesla.
 2. Po prihlásení zvoľte virtuálny server, na ktorý si prajete redakčný systém nainštalovať (Služby / Hosting a servery/ Virtuálne servery).
   
 3. V Detaili servera kliknite v kategórii FTP účty na tlačidlo obmedzenie prístupu.
   
 4. V hlavnej ponuke uvidíte rýchle voľby, ak si prajete nastaviť konkrétnu krajinu alebo IP adresu, vyberte vlastné nastavenia(1) a kliknite na tlačidlo Nastaviť(2).
   
 1. - Prístup len z EU (odporúčané nastavenie) umožňuje prístup k FTP účtu len z IP adries krajím Európskej Unie.
 2. - Povolenie zo všetkých adries hrozí neoprávený zásah do webových stránok a zneužitie na ilegálne činnosti.
 3. - Zakázaním celkom zablokujete prístup k vybranému účtu.
 4. - Vlastné nastavenie umožňuje samostatné obmedzenie na ľubovoľnú kombináciu štátov a IP adries.

- Nastavenie z hlavného účtu je len u ďalších FTP účtov, tie preberajú nastavenie hlavného účtu.

 1. Obmedzenie môžete nastaviť pre konkrétnu krajinu(3), alebo rýchlo pridať aktuálnu IP adresu(4). Samozrejme môžete povoliť ľubovoľnú IP adresu(5) a pre väčšiu prehľadnosť k nej pripísať Poznámku(6). Povolenú IP adresu nezabudnite uložiť(7)
   

Tip: Pri nastavovaní IP adresy je možné zadať i celý rozsah (zápis CIDR) napríklad 192.168.0.0/16

 1. Keď ste s nastavením spokojní, nie je potrebné už nič potvrdzovať, kľudne môžete prejsť do inej sekcie zákazníckeho centra alebo sa hneď odhlásiť