Neobmedzený hosting

Neobmedzený hosting - parametre a doplnkové služby

Po prihlásení do Zákazníckeho centra môžete v sekcii Služby/Hosting a servery/Virtuálne servery zistiť parametre zriadeného hostingu. K hostingu ponúkame celý rad doplnkových služieb, ktoré tu môžete bez problémov aktivovať (doménové aliasy, štatistiky návštevnosti, chybové hlášky a pod.) · Prehľad doplnkových služieb (#prehled) · Podpora IPv6 adries v ACTIVE 24 (#IPv6) · Emailové riešenie Start (#startmail) Prehľad doplnkových služieb Jednotlivé doplnkové služby sa líšia podľa o...

Štatistiky návštevnosti

Grafické štatistiky AWStats (Advanced Web Statistics) vám umožnia priebežne sledovať vývoj návštevnosti vašej webstránky. Štatistika obsahuje dáta spracované do prehľadných tabuliek a grafov. Dáta sú rozdelené podľa mesiacov, podrobne môžete sledovať denné aj hodinové využitie vašej webovej stránky. Navyše generujú pre aktuálny mesiac a predchádzajúce mesiace a roky súhrnnú stránku. Výhodou grafických štatistík AWStats je široká škála sledovaných parametrov, prehľadné spracovanie a jednoduché ov...

FTP účty - správa a prihlásenie

FTP je skratka pre File Transfer Protocol, ktorý je určený pre prenos dát a využíva sa najmä pre nahrávanie obsahu webových prezentácií na hostingový server. Prihlasovacie údaje k FTP zasielame najneskôr do 30 minút od založenia virtuálneho servera na kontaktnú emailovú adresu zákazníckeho účtu. - Prihlásenie k FTP serveru (#ftp) - Zmena hesla (#heslo) - Ako založiť nový FTP účet? (#novyftp) - Zmena adresára samostatného FTP účtu (#adresar) - Obmedzenie prístupu (#obmezenie) ...

Multihosting - správa multihostingových balíčkov

V rámci multihostingového balíčka môžete založiť viac virtuálnych serverov pre konkrétne domény. Pod balíčkom Firma je možné vytvořiť 5 hostingov, variant Expert umožňuje založiť až 10 virtuálnych serverov. Každý takto založený server má parametre Neobmedzeného hodstingu, servery teda majú zhodnú konfiguráciu ako balíček Komplet. Subservery vytvorené pod multihostingovým balíčkom sú oddelené, každý z nich má svoju vlastnú správu FTP prístupov i databáz. UPOZORNENIE: Pri objednaní balíčka vyber...