Neobmedzený hosting


Neobmedzený hosting - parametre a doplnkové služby

Po prihlásení do Zákazníckeho centra môžete v sekcii Služby/Hosting a servery/Virtuálne servery zistiť parametre zriadeného hostingu. K hostingu ponúkame celý rad doplnkových služieb, ktoré tu môžete bez problémov aktivovať (doménové aliasy, štatistiky návštevnosti, chybové hlášky a pod.) · P...

Štatistiky návštevnosti

Grafické štatistiky AWStats (Advanced Web Statistics) vám umožnia priebežne sledovať vývoj návštevnosti vašej webstránky. Štatistika obsahuje dáta spracované do prehľadných tabuliek a grafov. Dáta sú rozdelené podľa mesiacov, podrobne môžete sledovať denné aj hodinové využitie vašej webovej stránky....

FTP účty - správa a prihlásenie

FTP je skratka pre File Transfer Protocol, ktorý je určený pre prenos dát a využíva sa najmä pre nahrávanie obsahu webových prezentácií na hostingový server. Prihlasovacie údaje k FTP zasielame najneskôr do 30 minút od založenia virtuálneho servera na kontaktnú emailovú adresu zákazníckeho účtu. ...

Multihosting - správa multihostingových balíčkov

V rámci multihostingového balíčka môžete založiť viac virtuálnych serverov pre konkrétne domény. Pod balíčkom Firma je možné vytvořiť 5 hostingov, variant Expert umožňuje založiť až 10 virtuálnych serverov. Každý takto založený server má parametre Neobmedzeného hodstingu, servery teda majú zhodnú ko...