Neobmedzený hosting - parametre a doplnkové služby

Po prihlásení do Zákazníckeho centra môžete v sekcii Služby/Hosting a servery/Virtuálne servery zistiť parametre zriadeného hostingu. 

K hostingu ponúkame celý rad doplnkových služieb, ktoré tu môžete bez problémov aktivovať (doménové aliasy, štatistiky návštevnosti, chybové hlášky a pod.) 

 

·       Prehľad doplnkových služieb

·       Podpora IPv6 adries v ACTIVE 24

·       Emailové riešenie Start

Prehľad doplnkových služieb

Jednotlivé doplnkové služby sa líšia podľa operačného systému virtuálneho servera. 

Pre Linuxové servery navštívte článok Špecifiká Linuxového servera

Služby pre Windows hosting nájdete v článku Špecifiká Windows servera.


Podpora IPv6 adries v ACTIVE 24

Od 6.6.2012 má IPv6 automaticky aktívny každý novozriadený webhosting aj spätne všetky do tej doby zriadené virtualhosty, ktoré majú v ACTIVE 24 vedené služby DNS. Pre aktiváciu IPv6 preto nie je potrebné zo strany zákazníka nič robiť.

To, že je na konkrétnej doméne aktívne IPv6, spoznáte podľa DNS záznamu typu AAAA, ktorý musí byť na doméne nastavený. V prípade domény, ktorá nie je vedená na DNS serveroch ACTIVE24 je potrebné záznam nechať nastaviť u vášho správcu DNS. Správnu IPv6 adresu dostanete pri novom hostingu ako súčasť zriaďovacieho emailu, alebo ju môžete zistiť kedykoľvek v našom Zákazníckom centre v sekcii Služby/Hosting a servery/Virtuálne servery po kliknutí na názov virtuálneho servera. Tu uvidíte IPv4 aj IPv6 adresu Vášho virtuálneho servera.

Ak pridávate k vášmu už existujúcemu hostingu doménové aliasy, odporúčame nastaviť AAAA záznam aj na tieto aliasované domény (alebo CNAME ukazujúci na AAAA). V opačnom prípade nebudú aliasy cez nový IPv6 protokol dostupné.

Dôležité:
- V prípade, že budete z akéhokoľvek dôvodu meniť A záznam pri vašej doméne, je potrebné zodpovedajúcim spôsobom zmeniť aj AAAA záznam. V opačnom prípade by sa mohlo stať, že návštevníci uvidia na stránke iný obsah v závislosti na tom, či pristupujú po starom IPv4 alebo novom IPv6

Všeobecne:
- Záznam typu AAAA môžete samozrejme z DNS odobrať a tým IPv6 na doméne deaktivovať. K takému kroku by ale nemal byť reálny dôvod.
- Ak na doméne odstránite záznam typu "A" a ponecháte len "AAAA", webstránka bude nedostupná užívateľom, ktorí nemajú funkčné IPv6 pripojenie, čo zvyčajne nie je žiaduce.
- Ak na webstránku pristupujete cez IPv6 môžete overiť na nasledujúcej adrese, kde uvidíte svoju verejnú IP adresu: http://active24.cz/ip/ Stránka je samozrejme štandardne dostupná i v prípade, kedy IPv6 funkčné nemáte. Len ak máte IPv6 aktívne, ale pritom nesprávne nastavené, môže pri načítavaní stránky vznikať predĺženie radovo v desiatkach sekúnd
- Podrobnejší test funkčnosti IPv6 na strane klienta nájdete tu: http://www.test-ipv6.cz/


Emailové riešenie Start

V rámci každého Neobmedzeného hostingového balíčka máte k dispozícii emailové riešenie Start, vďaka ktorému si môžete založiť akúkoľvek emailovú schránku pre svoju doménu.

Samotný počet schránok nie je obmedzený, minimálna veľkosť schránky je stanovená na 5MB.

Ak by vám 5GB nestačilo, môžete kedykoľvek prejsť na nové emailové riešenie ACTIVE24 E-mail pomocou nášho migračného sprievodcu.