Zmena fakturačnách a kontaktných údajov

Zmenu kontaktných i fakturačných údajov môžete urobiť kedykoľvek v Zákazníckom centre. Ak si prajete zmeniť aj údaje na už vystavenom daňovom doklade, kontaktujte nás autorizovanou požiadavkou.

Upraviť môžete len údaje u účtu, do ktorého máte prístup, ak si prajete opraviť údaje u firemného účtu a máte prístup len do účtu kontaktnej osoby, nebudete môcť údaje opraviť.

Ak nemáte k účtu ani k jeho kontaktnému emailu alebo telefónnemu účtu prístup, môžete o zmenu údajov požiadať pomocou papierového formulára. Ten je nutné vytlačiť, vyplniť a s úradne overeným podpisem zaslať na adresu našej spoločnosti, ktorú nájdete v pätičke formulára. 

Upozornenie: Zmenou kontaktných údajov v rámci zákazníckeho účtu nedôjde ku zmene údajov u registrovaných domén! Každá doména má vlastné kontaktné údaje uložené na centrálnom registri. Zmeniť ich môžete pomocou článku Zmena kontaktných údajov na doméne.
  1. Prihláste sa do Zákazníckeho centra.

  2. Kliknite na možnosť Údaje zákazníka.

  3. Editujte požadované údaje. 

  4. Požadované zmeny uložte. Ak si prajete aj opraviť daňový doklad, kontaktujte nás prosím autorizovanou požadiavkou.

Podrobný postup:

  1. Pomocou svojich prihlasovacích údajov sa prihláste do Zákazníckeho centra. Prípadne si môžete požiadať o zaslanie zabudnutého hesla.

  2. V ľavom menu zvoľte položku Údaje zákazníka.

  3. V kolónck pre Kontaktné údaje prípadne Fakturačné údaje kliknite na možnosť Editovať.

  4. Požadované zmeny uložte. Ak si triež prajete opraviť daňový doklad, kontaktujte nás prosím autorizovanou požiadavkou.