Spôsoby platby

Vzhľadom na využívanie e-mailu ako hlavného komunikačného kanála, a hlavne kvôli zachovaniu bezpečnosti, je veľmi dôležité pri svojom používateľskom účte udržiavať aktuálne kontaktné údaje.

Tip: Zmenu fakturačných a kontaktných údajov môžete urobiť podľa tohto článku.

·       Možnosti uhradenia

·       Platobné údaje ACTIVE24 s.r.o

·       Kontrola zaplatenia

·       Nedostal som výzvu k platbe alebo daňový doklad

·       Pregenerovanie výzvy k platbe - zmena položiek na výzve

 

Možnosti úhrady

·       On-line platobnou kartou

·       Bankovým prevodom

·       Vkladom na účet Tatrabanku On-line platobnou kartou

Platba prebieha v reálnom čase, informácia o jej výsledku je klientovi zobrazená na obrazovke. Výhodou je istota klienta, že nedôjde ku zbytočnej prestávke medzi objednávkou a aktiváciou služby!

GP webpay (predtým PayMUZO) je brána, ktorá umožňuje platby bankovými kartami MasterCard a VISA pri on-line transakciách. Vydavateľ karty (vaša banka) musí umožňovať platbu na internete. Niektoré banky vydávajú pre tieto účely špeciálne virtuálne (3D) i-karty. Pre presnejšie informácie kontaktujte svoju banku.

Bankovým prevodom

Klientovi sú zobrazené pokyny k platbe a potom mu je e-mailom zaslaná výzva k platbe. Pri platbe je potrebné uviesť variabilný symbol, ktorý zasielame spoločne s potvrdením o objednávke.

Číslo nášho bankového účtu v Raiffeisenbanke je 34175028/5500.

Variabilný symbol slúži len pre konkrétnu objednávku. Pri ďalšej objednávke alebo pri obnove služby je vygenerovaná vždy nová výzva k platbe s novým variabilným symbolom. Nie je možné ho použiť pre trvalý (pravidelný) príkaz.

Vkladom na účet Tatrabanku

Služby je možné uhradiť priamo na pobočke banky. Platí pritom rovnaký postup ako pri bankovom prevode. Po platbe kartou ide o najrýchlejší spôsob úhrady služieb.
 

 

Platobné údaje ACTIVE 24 s.r.o

Názov spoločnosti   ACTIVE 24, s.r.o

Adresa sídla        Sokolovská 394/17, 186 00 Praha 8

                 35 564 555 

DIČ                 CZ25115804

Bankový účet       Tatrabanka, č.ú: SK2211000000002621857049

Adresa banky SK     Tatra Banka, a.s.,Hodžovo nám. 3.,850 05 Bratislava

 

Kontrola zaplatenia

Klient má po prihlásení do Zákazníckeho centra možnosť:

·       priebežne sledovať stav zaplatenia objednaných služieb

·       históriu všetkých Výziev k platbe a vystavených daňových dokladov, t.j. všetky tieto dokumenty si môžete sami stiahnuť, resp. vytlačiť

·       robiť zmeny kontaktných a fakturačných údajov

 

Nedostal som výzvu k platbe alebo daňový doklad

Kompletnú históriu daňových dokladov a výziev k platbe, vrátane informácií o ich stave, dátume splatnosti, čiastke i možnosti úhrady nájdete v našom Zákazníckom centre, kde po prihlásení svojmi prihlasovacími údajmi prejdite do sekcie Platby a fakturácia.

Dokumenty vo formáte PDF si v Zákazníckom centre môžete vytlačiť alebo aj uložiť do svojho počítača.

Daňové doklady zasielame výhradne na e-mailovú adresu, ktorá je uvedená ako kontaktná pri zákazníckom účte.

 

Pregenerovanie výzvy k platbe - zmena položiek vo výzve

Ak chcete zmeniť alebo ukončiť niektoré služby uvedené vo výzve k platbe, kontaktujte nás prosím Autorizovanou požiadavkou.

 V časti „Požiadavka sa týka služieb“ vyberete „Fakturácia a platby“ a do tela správy rozpíšte o aké konkrétne služby máte naďalej záujem, ktoré si prajete zmeniť alebo ukončiť a k akému dátumi. Novú výzvu k platbe alebo faktúru Vám obratom zašleme na Vašu kontaktnú e-mailovú adresu.