Spôsoby platby

Vzhľadom na využívanie e-mailu ako hlavného komunikačného kanála, a hlavne kvôli zachovaniu bezpečnosti, je veľmi dôležité pri svojom používateľskom účte udržiavať aktuálne kontaktné údaje.

Tip: Zmenu fakturačných a kontaktných údajov môžete urobiť podľa tohto článku.

·       Možnosti uhradenia

·       Platobné údaje ACTIVE24 s.r.o

·       Kontrola zaplatenia

·       Nedostal som výzvu k platbe alebo daňový doklad

·       Pregenerovanie výzvy k platbe - zmena položiek na výzve

 

Možnosti úhrady

·       On-line platobnou kartou

·       Bankovým prevodomOn-line platobnou kartou

Platba prebieha v reálnom čase, informácia o jej výsledku je klientovi zobrazená na obrazovke. Výhodou je istota klienta, že nedôjde ku zbytočnej prestávke medzi objednávkou a aktiváciou služby!

GP webpay (predtým PayMUZO) je brána, ktorá umožňuje platby bankovými kartami MasterCard a VISA pri on-line transakciách. Vydavateľ karty (vaša banka) musí umožňovať platbu na internete. Niektoré banky vydávajú pre tieto účely špeciálne virtuálne (3D) i-karty. Pre presnejšie informácie kontaktujte svoju banku.

Bankovým prevodom

Klientovi sú zobrazené pokyny k platbe a potom mu je e-mailom zaslaná výzva k platbe. Pri platbe je potrebné uviesť variabilný symbol, ktorý zasielame spoločne s potvrdením o objednávke.

Číslo nášho bankového účtu v Raiffeisenbanke je 34175028/5500.

Variabilný symbol slúži len pre konkrétnu objednávku. Pri ďalšej objednávke alebo pri obnove služby je vygenerovaná vždy nová výzva k platbe s novým variabilným symbolom. Nie je možné ho použiť pre trvalý (pravidelný) príkaz.

 

Kontrola zaplatenia

Klient má po prihlásení do Zákazníckeho centra možnosť:

·       priebežne sledovať stav zaplatenia objednaných služieb

·       históriu všetkých Výziev k platbe a vystavených daňových dokladov, t.j. všetky tieto dokumenty si môžete sami stiahnuť, resp. vytlačiť

·       robiť zmeny kontaktných a fakturačných údajov

 

Nedostal som výzvu k platbe alebo daňový doklad

Kompletnú históriu daňových dokladov a výziev k platbe, vrátane informácií o ich stave, dátume splatnosti, čiastke i možnosti úhrady nájdete v našom Zákazníckom centre, kde po prihlásení svojmi prihlasovacími údajmi prejdite do sekcie Platby a fakturácia.

Dokumenty vo formáte PDF si v Zákazníckom centre môžete vytlačiť alebo aj uložiť do svojho počítača.

Daňové doklady zasielame výhradne na e-mailovú adresu, ktorá je uvedená ako kontaktná pri zákazníckom účte.

 

Pregenerovanie výzvy k platbe - zmena položiek vo výzve

Ak chcete zmeniť alebo ukončiť niektoré služby uvedené vo výzve k platbe, kontaktujte nás prosím Autorizovanou požiadavkou.

 V časti „Požiadavka sa týka služieb“ vyberete „Fakturácia a platby“ a do tela správy rozpíšte o aké konkrétne služby máte naďalej záujem, ktoré si prajete zmeniť alebo ukončiť a k akému dátumi. Novú výzvu k platbe alebo faktúru Vám obratom zašleme na Vašu kontaktnú e-mailovú adresu.