Linux server specificaties

Virtuele servers gevormd voor het operatie systeem Linux hebben andere eigenschappen en diensten als op een Windows server. Deze is afkomstig van het giver platform.

Hieronder vindt U de specifieke functies en diensten van de Linux oplossing.


 

CGI scripts

Het gebruik van CGI scripts is uitsluitend mogelijk in combinatie met het besturingssysteem Linux. Het ondersteund bijv. de talen  PERL, Python and Ruby.

CGI op server opslaan naar map /www/cgi-bin/. Wanneer het script in een andere map zit, zal de naam moeten eindigen op .cgi of .pl (Andere uiteinden kunnen worden toegevoegd door gebruik te maken van .htaccess directive AddHandler).

Bestand met script moet ingesteld zijn met startup rights (bv. 755).

Voordat de uitvoer naar de browser wordt verzonden moet het script ten minste de koptekst van het uitvoertype output type header genereren (klassiek inhoudstype: tekst / html).(classically Content-type: text / html).

 

Voorbeelden per taal:

PERL

    #!/usr/bin/perl
    print "Content-type: text/html\n\n";
    print "Hello World!";
Python

    #!/usr/bin/python
    print "Content-type: text/html"
    print
    print "Hello World!"
Ruby

    #!/usr/bin/ruby
    puts "Content-Type: text/html"
    puts
    puts "Hello World!"

 

Eigen fout logboeken

Om het foutenlogboek van uw eigen webserver te bekijken bezoekt u de virtuele server FTP in  / logs / directory. Logboeken zijn vooral handig bij het debuggen van een webapplicatie. 

Voor alle virtual servers met OS Linux, gecreëerd als Compleet pakket en/of in onze multi hosting pakketten, is de mogelijkheid om deze diensten te activeren gedurende 30 dagen.

Deze dienst kan ten aller tijden worden geactiveerd na het creëeren van  hosting in virtual server overzicht. Activeren en beëindigen van deze dienst vindt binnen 2 uur plaats.

Na  30 dagen ontvangt u  een bericht over het beëindigen van deze dienst op uw contact e-mail adres.

 


 

Automatische aanmaak van 3e level domeinen


De dienst; automatisch creëren van het 3e level domeinen en de verwijzing naar de juiste map wordt in orde gemaakt door de virtuele servers met OS Linux. Na de activatie van deze service wordt er voor ieder submap in de WWW map automatisch een subdomein gecreëerd. Deze wordt doorgestuurd naar een map met dezelfde naam.

Virtuele servers op OS Windows hebben deze functie in de standaardconfiguratie 

Als u een map genaamd sell op de server voor domein domain.xy zou maken, wordt het 3e level domein automatisch aangemaakt sell.domain.xy. Zodra het nieuwe domein in het netwerk is geschreven zal het doorgestuurd worden naar de map domain.xy/sell en zal de inhoud getoond worden.
 

NOTITIE: Automatische verwijzing van domeinen van 3e level kunnen tegenstrijdig zijn met herschrijfregels in .htaccess-bestand. Als CMS of herschrijven gaat gebruiken adviseren we deze dienst niet te activeren.

Uitgebreide toelichting:

  1. De gewenste submap verwijzing op server - Hoe stelt u DNS records in?
  2. Alias op doel server instellen. U kunt alias opstellen voor een specifiek subdomein, of gebruik universele ster symbool (*.domain.xyz).
  3. In de hoofdmap WWW creëert U een map met dezelfde naam als het gewenste subdomein.
  4. Het nieuwe subdomein wordt automatisch gemaakt, maar het zal wel  2-24 uur duren voordat het nieuwe record op het netwerk is geplaatst.
NOTITIE: Door een record met ster (*.domein.xyz) toe te voegen, herstelt u subdomeinen voor alle bestaande mappen. B) CNAME-records, als uw 2e level domein is gericht op de server, kan het ook worden gebruikt voor doorverwijzing.