Domeinverhuizing naar Active 24

Een domeinverhuizing van een andere provider naar ACTIVE 24  s.r.o. kan eenvoudig worden gestart via onze website nadat er is gecontroleerd of de domeinnaam beschikbaar is . Tevens kunt u dit starten via het Controle paneel Diensten/Domeinoverzicht/Domeinverhuizing.

De verhuizing van sommige LDS kunnen  tegen betaling zijn dit is afhankelijk van onze prijslijst. Tijdens uw bestelling wordt u op de hoogte gesteld van deze mogelijke betaling voordat u akkoord gaat met de overdracht zelf.

 

 

Wat is er nodig voor de overdracht?

Voordat u de wijziging aanvraagt bij uw domeinregister lees a.u.b. de volgende informatie  om te voorkomen dat de domein functie onderbreekt tijdens de overdracht.

 

Naleving van de transfer / verhuis-regels van het Centraal Register.

Elk centraal register heeft voor zijn TLD's specifieke regels gemaakt. Controleer alstublieft voor de overdracht zelf of u aan deze regels voldoet.

Mocht U de gewenste TLD niet in de onderstaande lijst vinden neemt u dan contact op met uw huidige domein provider of met het centrale domein register om vast te stellen of het mogelijk is uw domein te verhuizen.

 

 

Auth-info code - verhuiscode voor domein

De Autorisatiecode voor een domein-transfer kan enkel door de huidige domein provider worden verstrekt. Dit is een verhuiscode dat uitsluitend door de domeinhouder ontvangen wordt op zijn contact email. Deze wordt gehandhaafd door de WHOIS database van het centrale domein register.

Mocht u de  auth-info code al hebben kunt u de transfer aanvraag van uw domein in orde maken via het  Controle paneel. Tevens is dit mogelijk via de  beschikbaarheids controle check van onze website tijdens de online bestelling.

Wanneer u een transfer van uw bestelling invoert, wordt u gevraagd een nieuw gebruikersaccount aan te maken, of u kunt zich aanmelden bij uw bestaande account.

Nadat de transfer voltooid is kunt u met dit account  het domein beheren en alle facturen zullen dezelfde gegevens bevatten die al zijn vermeld in het gedeelte Customer Data.

 

DNS - domein omleiding

Het oorspronkelijke domeinregister kan de bestaande DNS uitschakelen nadat de overdracht is gestart met het gevolg dat het domein en alle samenhangende diensten niet meer zullen functioneren.

Wij adviseren u contact op te nemen met uw huidige provider om te controleren of de shutdown onmiddellijk optreedt, zodat we het verkeer vanuit onze DNS kunnen verzekeren voordat de overdracht van het domein plaats vindt.

Als u onze DNS (nameservers) eerst wilt instellen, neem dan contact met ons op via een Geautoriseerde aanvraag.


Hoe verhuis ik een domein naar Active24?

 

De overdracht zelf kan gestart worden vanuit het  Controlepaneel via Diensten/Domeinoverzicht/Domeinverhuizing. HIer voert u het domein in plus de  TLD in en volgt u de instructies.

Bij een aantal domeinnamen zal er gevraagd worden het formulier met de  auth-info code in te vullen en de DNS (nameservers)te selecteren. U wordt ook in kennis gesteld van een eventuele extra kosten volgens de huidige prijslijst.

Sommige domein tLD's kunnen  vergrendeld zijn voor eventuele wijzigingen. In dit geval is het noodzakelijk dat het huidige provider een parameter instelt dat het domein vrij maakt voor overdracht. De domein status behoort in de WHOIS database op akkoord te staan. Voor meer informatie hierover kunt u de  domein regels. lezen. 

De .CO.UK and ORG.UK domeinen werken met de zogeheten TAG parameter. Voor deze domeinen is het nodig om bij de huidige provider de TAG te veranderen.  [TAG = ASCIO]

Andere domeinen kunnen vragen om een ingevuld formulier, andere informatie of andere niet-standaard stappen. En mogelijk wordt er contact opgenomen door onze klantenservice op het contact-e-mailadres van het gebruikersaccount door wie de verhuizing werd aangevraagd.

NOTITIE:De betaling van een overdracht voor een domein garandeert geen succesvolle domeinoverdracht. U wordt gecontacteerd op het e-mailadres van de contactpersoon in het gebruikersaccount voor het voltooide of afgebroken overdrachtsproces.