Kreditní systém

Kreditní systém je určen pro všechny naše zákazníky, ale zejména jej uvítají ti, kteří mají větší množství služeb a kteří nechtějí stále řešit, zda již provedli úhradu za služby, které využívají. Kreditní systém totiž umožňuje okamžité odeslání služeb ke zřízení/registraci při dostatečné výši kreditu a automatickou úhradu za prodloužení platnosti služeb, kterým se blíží expirace a šetří tak váš čas.

Platbu z kreditního systému lze uplatnit na jakékoliv služby vedené pod vaším zákaznickým účtem - domény, hostingy, emaily, aj. - a může být veden ve vámi preferované měně (CZK, EUR, GBP).

Upozornění: Nelze mít aktivovaný kreditní systém pro více měn a z kreditu není možné hradit služby v jiné měně, než v jaké je kredit veden.


 

Základní informace

 • Kreditní systém lze využít jako platební metodu pro uhrazení všech služeb nabízených společností Active 24, vyjímaje Managed serverů (tzv. dedikované servery) a nabití kreditu.
 • V Kreditním systému lze využívat pouze jednu zvolenou měnu (CZK, EUR, GBP). Měna se určuje automaticky při založení účtu.
 • Kredit lze využít pouze pro úhradu ve stejné měně jako je využíván. Nelze například nabít České koruny a provádět platby v Eurech.
 • Kredit je poskytován jako služba společnosti Active 24, na službu se vztahuje klasický reklamační řád.

 

Aktivace Kreditního systému

Kreditní systém je dostupný všem našim zákazníkům bez omezení na počet a typ spravovaných služeb.

Aktivaci Kreditního systému provedete z vašeho zákaznického účtu ze Zákaznického centra přes sekci Platby a fakturace.
Při aktivaci si volíte částku, na kterou chcete Kreditní systém nabít a pro jeho úspěšnou aktivaci je nutné uvést souhlas s podmínkami služby.
Po uhrazení výzvy k platbě na nabití Kreditního systému jej budete moci plně využívat.

Aktivace Kreditního systému vám nastaví automatické platby služeb z kreditu.

Upozornění: Z Kreditního systému nelze hradit dedikované servery, nabití Zálohového systému a nabití Kreditního systému.

 

Podrobný postup aktivace

 1. Pro aktivaci Kreditního systému kliknete v Zákaznickém centru na záložku Platby a fakturace
 2. zde kliknete na Kreditní systém
 3. a dáte Aktivovat kreditní systém
 4. vyplníte požadovanou částku
 5. a kliknete na Vystavit výzvu k platbě
 6. uvedete souhlas s podmínkami služby na jehož základě se vám vystaví výzva k platbě na dobití zvolené částky do vašeho kreditu po jejímž uhrazení budete mít k dispozici kredit pro úhradu služeb vedených pod vaším zákaznickým účtem. Výzva k platbě je standardně zasílána na váš kontaktní email a budete ji mít také v přehledu plateb.
Upozornění: Částka, na kterou chcete kredit nabít, se vyplňuje bez DPH. Výzva k platbě bude vystavena na částku včetně DPH. Bez DPH jsou výzvy k platbě pouze u účtů vedených na IČO, kde je vlastník účtu plátcem DPH.

 

Správa

Jakmile budete mít Kreditní systém aktivní, tak jej můžete spravovat následovně:

 1. Platby a fakturace > Kreditní systém 
 2. kde uvidíte jaký je váš Aktuální zůstatek kreditu, Přehled vystavených výzev k platbě a jejich Detail,
 3. zároveň zde můžete nastavit specifika Kreditního systému přes záložku Nastavení kreditního systému

 

Nastavení Kreditního systému

Nastavení kreditního systému můžete zvolit/přepnout následující:

 1. Zda bude Kreditní systém aktivní
  - nevyužitý kredit zůstane po deaktivaci kreditního systému přiřazen k vašemu účtu
 2. Můžete si zapnout zasílání upozornění na nízký stav kreditu
 3. Změnit limit, při kterém vám bude upozornění na nízký stav kreditu zasláno
 4. Zapnout/vypnout zasílání výzev k platbám
  - po vypnutí nebudeme zasílat výzvy k platbám ani upozornění)
 5. Aktivovat Zasílání měsíčního vyúčtování 
  - na konci každého měsíce vám zašleme emailem přehled všech transakcí v rámci kreditu a jedná se o přepis měsíčního přehledu, který máte k dispozici také v Přehledu Kreditního systému

V Přehledu Kreditního systému si můžete stáhnout přehled všech transakcí v rámci kreditu za zvolené období ve formátu .CSV.

UPOZORNĚNÍ: Máte-li aktivováno automatické hrazení služeb z kreditu, tak dojde ke stržení platby po uplynutí 10 dní od vystavení výzvy k platbě. Pokud si nepřejete službu hradit, tak je nutné v tomto časovém limitu u platby nutné kliknout na Nestrhávat automaticky v přehledu plateb ve vašem účtu. Řádné prodloužení služby je vázáno na včasnou úhradu, tj. do data splatnosti, a případné ověření dostupnosti u třetích stran (viz VOP). 

 

Automatické platby

Nastavením Kreditního systému se vám nezapne platba všech budoucích výzev k platbě Automaticky Kreditem. Toto můžete změnit ze Zákaznického centra v sekci Platby a fakturace > Přehled plateb. Viz návod s obrázkem níže.
Zde můžete jednak stornovat automatické stržení konkrétní platby z kreditního systému zakliknutím "Nestrhávat automaticky" a jednak zde můžete zcela vypnout či aktivovat automatickou platbu z Kreditu.

V Přehledu plateb zároveň uvidíte, kterých výzev k platbě se automatická platba z Kreditu týká, tyto výzvy k platbě jsou označeny štítkem "Automaticky kreditem" - 

Platba služeb z kreditního systému již probíhá automaticky v případě aktivované automatické platby - vystaví se vám výzva k platbě na službu s variabilním symbolem, 10. den se strhne platba z vašeho kreditu a služba se prodlouží o nastavené platební období.

Deaktivaci / aktivaci automatických plateb provedete následovně:

 1. Kliknete na Platby a fakturace
 2. zde zvolíte Přehled plateb
 3. v Přehledu plateb uvidíte jednotlivé vystavené výzvy k platbám, u kterých můžete nastavit Nestrhávat automaticky
  - toto je pouze jednorázové vypnutí, které bude aplikováno na konkrétní výzvu k platbě a neprojeví se na příští nebo jakoukoliv jinou výzvu k platbě
 4. Úplné vypnutí automatických plateb provedete přepnutím z Automaticky Kreditem na Manuálně nebo naopak z Manuálně na Automaticky Kreditem pro jeho aktivaci.

 

Jak probíhá fakturace v kreditním systému

Nejprve je potřeba nabít kredit, což se provádí vystavením a uhrazením výzvy k platbě za kredit. 

Do 15 dní od úhrady výzvy k platbě na dobití kreditu je vystavena FV (faktura vydaná) na nulovou částku, která obsahuje provedenou platbu a slouží jako daňový doklad.
Výzva k platbě na služby se vám vystaví včetně DPH, nicméně stržena je částka bez DPH, jelikož DPH bylo uhrazeno při platbě za dobití kreditu (netýká se účtů vedených na IČO, které jsou vedeny jako plátci DPH).
Daňový doklad na uhrazenou službu se vám již nevystavuje.