Partnerský program

Partner registruje domény a objednává webhostingové služby pro sebe i své zákazníky pod vlastní zákaznický účet. Má je plně pod svou správou, jednotlivé služby jsou fakturovány pouze na údaje vyplněné pod tímto účtem.

V rámci Partnerského programu nabízíme možnost spolupráce, která funguje na bázi slev. Partnerský program využije hlavně společnost, která si přeje naše služby přeprodávat dál pod svým jménem za vlastní ceny.
 

TIP:  Partnerům s vyšším počtem domén doporučujeme používat Zálohový systém. Výhodou je okamžité odeslání domény k registraci a minimalizace množství platebních dokladů. Pro aktivaci zálohového systému stačí zaslat autorizovaný požadavek ze Zákaznického centra.

 

 

Podmínky poskytování Partnerského programu

 1. Přehled programů a garantovaných slev naleznete v Programu spolupráce.
 2. Pro úspěšnou registraci je nutné dodržet podmínky pro daný partnerský program. ACTIVE 24 může kdykoliv ověřit, zda jsou podmínky splněny.
 3. Partner zajišťuje zákaznickou podporu pro své zákazníky a je zodpovědný za využívání služeb v souladu s jejich obchodními a provozními podmínkami.
 4. Údaje koncového zákazníka jsou požadovány pouze v případě, kdy má být veden jako držitel domény na centrálním registru.
 5. ACTIVE 24 koncové zákazníky Partnerů nikterak nekontaktuje.
 6. Nastane-li případ, kdy ACTIVE 24 bude nabízet jakoukoli doménu ze svého portfolia za cenu, při které by se partner po započítání slevy dostal pod nákupní cenu, bude ACTIVE 24 účtovat Partnerovi takové domény za nákupní cenu.
   


Jak se zaregistrovat do Partnerského programu

Pro úspěšnou registraci do Partnerského programu je nutné splnit podmínky, které jsou pro každou variaci programu odlišné. Naleznete je v Programu spolupráce.

 1. Na stránce o Partnerském programu zvolíte možnost Registrace.
 2. Zde vyplníte přihlašovací údaje svého uživatelského účtu, pokud jej zatím nemáte, můžete si vytvořit nový.
 3. Žádost o registraci ověříme a emailem zašleme vyjádření o přijetí do Partnerského programu.
 4. Jakmile obdržíte potvrzení o přijetí, můžete objednávat nové služby se slevou.

Po přijetí do partnerského programu můžete objednávat služby on-line dle aktuální nabídky domén nebo hostingů a po jejich zřízení je můžete nabízet dál.Objednávka služeb  

Každá služba může mít zvláštní účet pro správce služby a zvláštní pro jeho plátce. Pro uplatnění slevy partnerského programu je potřeba, aby partnerský účet byl evidován alespoň jako plátce služby.

Plátce lze kdykoliv po zřízení služby změnit podle článku Změna zákazníka nebo plátce služby.

Objednávku služby provedete standardním způsobem na adrese active24.cz. Stačí být přihlášen uživatelským účtem, který již má aktivovaný Partnerský program.

UPOZORNĚNÍ: Registrace do Partnerského programu není automatická, je nutné o ni požádat.