Zálohový systém

Zálohový systém umožňuje uložit u Active24 kredit a z něj platit veškeré doménové platby. Výhodami tohoto systému je okamžité odeslání domény k registraci při dostatečné výši kreditu a minimalizace množství platebních dokladů, tj. minimalizace administrativy a administrativních nákladů. 

Aby bylo možné doménu platit ze zálohy, nesmí její objednávka obsahovat jiné než doménové služby, tj. webhosting, e-mailová řešení, atd. Pokud objednávka takové služby obsahuje, dojde k vystavení standardní výzvy k platbě.

UPOZORNĚNÍ: Zálohový systém je možné vést pouze v CZK.

Zálohový systém je určen především pro partnery s vyšším počtem domén. Aktivaci zálohového systému vzhledem k minimálnímu limitu pro navýšení kreditu nedoporučujeme, pokud máte pod vaším Zákaznickým účtem vedeno méně než 15 domén.

Pro aktivaci Zálohového systému stačí zaslat Autorizovaný požadavek. Po aktivaci se nově vystavované platby na domény začnou načítat do Zálohového systému, ale již existující výzvy k platbám jsou nadále platné, pokud nepožádáte o jejich přegenerování.
 

Správa

Jakmile je Zálohový systém v provozu je celá jeho správa dostupná v Zákaznickém centru v sekci Platby a fakturace / Zálohový systém:

 • PŘEHLED: V Přehledu uvidíte aktuální výši zálohy/kreditu i veškeré pohyby na účtu.
   
 • ZÁLOHY: Pod položkou Zálohy je možné si zaslat výzvu k platbě na navýšení zálohy. Minimální částka pro vystavení platby je 3 000 Kč a částku volíte bez DPH. Také zde uvidíte seznam již vystavených plateb a v jakém jsou stavu.
   
 • PLATBY: V Platbách je k dispozici seznam již provedených plateb ze zálohy včetně možnosti zobrazit si detaily každé z nich.
   
 • PLATBY BUDOUCÍ: Platby budoucí obsahují domény, které jsou 30 a méně dní před expirací a jsou k prodloužení. Kliknutím na Prodloužit dochází okamžitě ke spuštění automatického procesu prodloužení, který již není možné zastavit, ačkoliv se nemusí okamžitě projevit například ve WHOIS databázi. Je možné zde zobrazené domény také pomocí příslušného tlačítka ukončit
   
 • NASTAVENÍ: Pod položkou Nastavení je možné nastavit upozorňování na překročení nastaveného minimálního limitu zálohy, vypnout upozornění na zařazení domény do plateb budoucích a také zde můžete zvolit, zda se budou prodlužovat domény automaticky, nebo zda je budete prodlužovat ručně.
UPOZORNĚNÍ: I v případě, že si vypnete zasílání upozornění na zařazení domény do plateb budoucích (výzvy k platbě), zůstává v platnosti definovaná splatnost plateb budoucích (10 dní od vystavení, není-li řečeno jinak). Řádné prodloužení služby je vázáno na včasnou úhradu, tj. do data splatnosti, a případné ověření dostupnosti u třetích stran (viz VOP). 


Jak probíhá fakturace v zálohovém systému

Nejprve je potřeba nabít kredit, což se provádí vystavením a uhrazením výzvy k platbě za kredit pod položkou Zálohy

Do 15 dní od úhrady výzvy k platbě na dobití kreditu je vystaven ZLD (zálohový list daňový), který se do účetnictví zařazuje jako poskytnuté zálohy (314 – aktiva)

Na začátku každého měsíce dojde k vystavení FV (faktura vydaná) na nulovou částku, která obsahuje veškeré provedené platby za předchozí měsíc a slouží jako daňový doklad.