APS - připojení a správa serveru

Řešení aplikačních serverů (APS) nabízí velký komfort při provozování aplikací, které potřebujete mít kdykoliv dostupné i mimo kancelář. Typickým využitím je provoz účetních systémů (Pohoda, Money, ABRA), ERP nebo CRM systémů, tedy softwaru třetích stran, který neslouží pro webhosting.

APS připravíme nejpozději jeden pracovní den po obdržení platby a jeho provoz podléhá specifickým licenčním podmínkám. Denně provádíme zálohu kompletního serveru včetně operačního systému, vytvořen je tzv. image serveru.

Další informace o nabízených serverových řešeních můžete nalézt na adrese servery.cz.
 

Upozornění: Zálohy uchováváme po dobu 7 dní. Jedná se však o bezpečnostní zálohy pro případ havárie systému. Data aplikace si musí zálohovat každý zákazník individuálně. 

Licenční podmínky provozu APS


I když se o provoz APS starají naši zkušení administrátoři, podléhá správa aplikací zákazníkovi, který tak přejímá zodpovědnost nad některými aspekty provozu serveru. Níže popisujeme nejdůležitější podmínky pro správný provos APS serveru, jejich porušení může vést k ukončení služby.

 1. Všechny potřebné licence programů instalovaných na APS zajišťuje zákazník přímo u výrobce nebo distributora aplikace. V procesu prodeje aplikace žádným způsobem nefigurujeme. Pokud je nějaký software instalován společností ACTIVE 24 a vyžaduje-li odsouhlasení licenčních podmínek výrobce programu, koncový zákazník opravňuje společnost ACTIVE 24 k odsouhlasení těchto licenčních podmínek v zastoupení.
 2. Instalace a update aplikací se provádí vždy a pouze pod speciálním uživatelským účtem, tzv. administrátorským, který k těmto akcím disponuje dostatečným oprávněním. Speciální účet slouží pouze k účelům zde uvedeným. Je zakázáno pod ním provozovat hostované aplikace. Přihlašování pod tímto účtem je monitorováno.
 3. Instalovat je povoleno pouze objednané aplikace. Případné jiné aplikace je možné doinstalovat až po jejich schválení společností ACTIVE 24. Při zjištění porušení těchto podmínek si společnost ACTIVE 24 vyhrazuje právo nepovolený software odinstalovat bez upozornění. Jako poskytovatelé neručíme za obsah APS, ani za správné licencování všech provozovaných programů, s výjimkou těch aplikací, které jsou součástí služby APS.
 4. Každá fyzická osoba musí mít svůj vlastní uživatelský účet, aby měla umožněn nepřetržitý přístup k aplikaci. Účty neni možné navzájem sdílet mezi různými fyzickými osobami. ACTIVE 24 není odpovědná za poškození či ztrátu dat v případě, že zákazník ztratí heslo k šifrovanému disku. V případě ztráty hesla jsou data nenávratně ztracena
 5. Při instalaci serveru zajistí společnost ACTIVE 24, aby byl server řádně zabezpečen a aby byly instalovány potřebné bezpečnostní aktualizace a patche. Aktualizace vydané po instalaci si zákazník instaluje sám pomocí admin přístupu s APS.
 6. ACTIVE 24 je odpovědný za bezvýpadkový chod serveru s aplikací, za jeho nepřetržitou dostupnost z internetu. Služba Aplikační servery spadá do programu Garantované kvality služeb a zákazník má nárok na slevu z provozních poplatků podle uvedeného schématu. Servery s aplikacemi jsou online monitorovány, systémoví správci jsou tak schopni nastoupit k řešení případného výpadku okamžitě po jeho vzniku, v režimu 7 x 24. Ve stejném režimu má zákazník možnost kontaktovat zákaznickou podporu, pokud zjistí problém s dostupností, stabilitou nebo výkonem serveru, na kterém je aplikace provozována.
 7. ACTIVE 24 provádí denně zálohu kompletního serveru vč. operačního systému - tzv. image serveru. Zálohy schraňujeme po dobu 7 dní. Jedná se však o bezpečnostní zálohy pro případ havárie systému. Data aplikace si musí zálohovat každý zákazník individuálně
 8. Pokud dojde k výpadku běhu aplikace nebo serveru neodborným použitím speciálního účtu, nenese společnost ACTIVE 24 za výpadek nebo případnou ztrátu dat zodpovědnost. Obnovu serveru z poslední dostupné zálohy je v tomto případě možné objednat za běžnou hodinovou sazbu techniků ACTIVE 24.
 9. ACTIVE 24 poskytne zákazníkovi potřebná přístupová práva k tomu, aby mohl nainstalovat a updatovat vybranou aplikaci a to podle toho, jaké updaty může provádět dle licenčního ujednání. Doporučenou variantou instalace a údržby aplikace je situace, kdy instalaci, updaty a upgrady aplikace provádí pracovníci výrobce aplikace a nebo jejich proškolení partneři. ACTIVE 24 není odpovědný za licencování použitých programů ani za případné problémy po updatu aplikace. Můžeme však obnovit data z poslední dostupné zálohy a vrátit APS do předcházejícího funkčního stavu.
 10. ACTIVE 24 neřeší dotazy nebo požadavky na aplikaci samotnou, k tomu by měl zákazník využít kontakty od výrobce nebo distributora použitého programu.

 


Jak se připojit k APS

K aplikačnímu serveru se přistupuje pomocí protokolu RDP (Remote Desktop Protokol), zabezpečeném SSL certifikátem s využitím Remote Desktop Gateway (dříve Terminal Services Gateway), tzv brána VP.

Služba Remote Desktop Gateway používá k navázání zabezpečeného šifrovaného připojení mezi vzdálenými uživateli v internetu a interním aplikačním serverem službu Remote Desktop Protokol přes protokol HTTPS (standardní port 443 pro SSL - Secure Sockets Layer, povolený na většině firewallů), není tedy nutné konfigurovat VPN (Virtuální privátní síť) a podobně.

Po úspěšném ověření klienta již další komunikace mezi RD Gateway a konkrétním aplikačním serverem umístěným na Hyper-V Clusteru probíhá na standartním portu 3389. Každý virtuální aplikační server v clusteru je důsledně oddělen od ostatních, není technicky možné se přihlásit na aplikační server jiného zákazníka.
 

 1. Ve svém PC spusťte RDP klient (Připojení ke vzdálené ploše).
 2. Vyplňte IP adresu APS a uživatelské jméno (např. a24net.cz\a7971).
 3. V záložce Upřesnit změňte Nastavení. Pro server Brány VP použijte rdg.a24net.cz .
 4. Připojte se k serveru a vyplňte jméno a heslo k Bráně vzdálené plochy (stejné jako k APS účtu).
 5. Po přihlášení se zobrazí upozornění o použitém SSL certifikátu. Po odsouhlasení se připojíte.


Podrobný postup:

 1. Pro přihlášení spusťte ve svém počítači RDP klient. Spustíte jej, když ve Windows klikněte na tlačítko Start a do vyhledávacího pole zadejte připojení ke vzdálené ploše. V seznamu výsledků vyberte Připojení ke vzdálené ploše a nechejte Zobrazit možnosti
 2. Vyplňte název APS (např. aps6159.a24net.cz) nebo jeho IP adresu(1) (např. 81.95.106.159), Uživatelské jméno(2) vyplňte ve tvaru a24net.cz\u7973. Pokud neznáte přihlašovací údaje, můžete je zjistit pomocí článku Změna hesla uživatelského účtu.
 3. Vyberte záložku Upřesnit(3) a v ní klikněte na Nastavení.
 4. Zvolte Použít toto nastavení serveru služby Brána VP a do kolonky Název serveru napište rdg.a24net.cz(5) . Nastavení potvrďte a připojte(6) se k serveru.
 5. Přihlášení se provádí ve dvou krocích. Nejprve vyplníte přihlašovací údaje k bráně VP(7), vyplníte opět jméno a heslo uživatelského účtu. V dalším kroku už zadáte jen heslo(8) pro připojení k Aplikačnímu serveru a potvrďte informaci o SSL certifikátu(9). Nyní můžete pracovat se serverem.

RemoteApp - zástupce pro spuštění vzdálené aplikace


V operačním systému Windows Server 2012 R2 se publikace vzdálené aplikace liší od staršího systému Windows Server 2008 R2. Aplikace se primárně zpřístupňují přes webový portál. Po přihlášení uživatel vidí dostupné aplikace a může si je spoustět kliknutím na ikonu. Z tohoto portálu je možné vytvořit zástupce pro spouštění programu, kterého si můžete uložit třeba na plochu počítače. 

Výhodou nového zpřístupnění výše uvedeným způsobem je, že správce serveru může přidávat a odebírat aplikace a uživatelé po přihlášení na webové rozhraní vidí vždy aktuální seznam dostupných aplikací. Komunikace je vždy realizována přes zabezpečený HTTPS protokol, v defaultním nastavení pomocí self-signed certifikátu serveru, portál ma defaultní adresu https://apsxxxx.a24net.cz/rdweb, ale je možné realizovat zabezpečení komerčním SSL a použitím Vaší vlastní domény. 

Video návod:

 

 

Podrobný návod

 

 

 1. Nejdříve spustíme na aplikačním serveru program RemoteApp manager  (Start – All programs –Administrative Tools –Remote Desktop Services – RemoteApp).
 2. V menu Actions vybereme volbu Add RemoteApp programs, spustí se Wizard a klikneme na Next.
 3. Zobrazí se seznam aplikací nainstalovaných na serveru, vybereme si pro test např. kalkulačku a klikneme na Next.
 4. Nyní uvidíte okno potvrzení výběru a přidání aplikace, klikneme na Finish. Kalkulačka se nám po té zobrazí v seznamu programů, určených k spouštění  z APS serveru vzdáleně.
 5. Nyní si vytvoříme přípojení  pro spouštění vzdálené aplikace na svém počítači. V seznamu instalovaných aplikací si vyberemu kalkulačku.  V menu Action zvolte Create .rdp file, spustí se Wizard, dáme Next.
 6. Pak si vybereme umístění pro výsledný RDP soubor, uložíme si ho např. na plochu.
 7. Pomocí Browse vybereme Desktop a potvrdíme OK.
 8. Na ploše aplikačního serveru si výsledný soubor “calc” označíme kliknutím myši a zkopírujeme do schránky pomocí CTRL+C (lze samozřejmě i pomocí pravého tlačítka myši a dát “Copy”)
 9. Poté na ploše svého počítače stlačte pravé tlačítko myši a menu vyberte “Vložit” popř. “Paste”. RDP připojení pro vzdálené spuštění  kalkulačky se uloží na plochu ve Vašem počítači. Po jeho spuštění se a zadání Vašich přihlašovacích údajů se připojíte na APS server a spustíte kalkulačku.
 10. Pak s ní můžete pracovat zcela stejně jako kdyby byla spuštěna z Vašeho lokálního počítače.

 


Jak získám další přihlášení? 

Novou uživatelskou licenci pro připojení k APS je možné objednat pomocí autorizovaného požadavku

Pro používání aplikací nainstalovaných na serveru není možné používat administrátorský účet, ten lze použít pouze pro nastavení serveru a instalaci nových programů, více informací naleznete v licenčních podmínkách provozu Aplikačního serveru.

 


Změna hesla uživatelského účtu 

Přehled přihlašovacích účtů k APS můžete nelézt v zákaznickém centru. Zde je také možné je kdykoliv změnit

 1. Přihlaste se do Zákaznického centra.
 2. V menu zvolte APS, zobrazí se přehled zřízených Aplikačních serverů a veškeré uživatelské licence s hesly (Služby / Hosting a servery / APS).
 3. U uživatele klikněte na Změnit heslo a nastavte nové.
 4. Pomocí nového hesla se můžete ihned připojit k serveru.

Podrobný postup:

 1. Pomocí svých přihlašovacích údajů se přihlaste do Zákaznického centra. Případně si můžete požádat o zaslání zapomenutého hesla.
 2. V menu zvolte APS, zobrazí se přehled zřízených Aplikačních serverů a veškeré uživatelské licence s hesly (Služby / Hosting a servery / APS).
 3. U uživatele klikněte na Změnit heslo a nastavte nové podle zobrazených instrukcí.
 4. Jakmile heslo nastavíte, můžete se ihned připojit k APS.

Instalace vlastního software

Programy nainstalované na Aplikačním serveru musí splňovat licenční podmínky provozu APS, tak i poskytovatele software. Za instalaci a provoz těchto programů zodpovídá objednavatel serveru. K instalaci a správě software používejte pouze administrátorský účet.

Z pravidla se rozlišují účty pomocí prvního písmena. Existují tedy dva typy, první začíná na "a" jako administrátor a druhý na "u" jako uživatel - např, a1126 je přihlašovací jméno administrátora, u3724 je uživatelská licence.

Při objednání serveru můžete jako poslední produktový parametr zvolit další hostovanou aplikaci, kterou nainstalují naši administrátoři. Tyto programy velmi dobře doplňují zejména ekonomické aplikace a jsou nutné ke čtení a editaci tabulek a dokumentů. K dispozici jsou tyto volby:

 • Open source aplikace - připravíme aplikace Adobe Acrobat Reader CZ, FreeCommander a Firefox.
 • Microsoft Office Standard - nainstalujeme Adobe Acrobat Reader CZ, FreeCommander, Firefox a aplikace z  kancelářského balíku Microsoft Office Standard (Word, Excel, Outlook, PowerPoint)
 • Microsoft Office Professional - můžete používat Adobe Acrobat Reader CZ, FreeCommander, Firefox a aplikace z kancelářského balíku Microsoft Office Professional (Word, Excel, Outlook, PowerPoint, Access, Publisher).

 


Využití diskového prostoru

Po zřízení Aplikačního serveru není velkost systémového disku (disk C:\ ) nastavena na velikost celkového dostupného diskového prostoru. Mnozí uživatelé si přejí vyhradit samostatný disk, například pro data, proto ponecháváme volný diskový prostor nealokovaný. Nepřiřazený prostor můžete použít pro navýšení hlavního disku, nebo vytvořit nový diskový prostor.

Navýšení hlavního disku

 1. Přihlaste se k Aplikačnímu serveru.
 2. Pravým tlačítkem myši klikněte na nabídku Start a vyberte možnost Disk management.
 3. Pravým tlačítkem myši klikněte na disk C:\ a zvolte možnost Extend Volume.
 4. Přidělte volný prostor, pro maximální velikost disku C:\ , pokračujte dál a změny potvrďte.
 5. Za pár vteřin se navýší disková kvóta C:\ .

Podrobný postup:

 1. Pomocí přihlašovacích údajů se připojte k APS.
 2. Pravým tlačítkem myši klikněte na nabídku Start(1) a vyberte možnost Disk management(2). Zobrazí se přehled disků a poměr přidělené a nepřidělené diskové kvóty.
 3. Pravým tlačítkem myši klikněte na disk C:\(3) a zvolte možnost Extend Volume(4).
 4. Spustí se průvodce rozšíření disku, pokračujte do nastavení(5) nového diskového prostoru. S výchozím výběrem přidáte maximální diskový prostor hlavnímu disku C:\, po úpravě pokračujte tlačítkem Next(6).
 5. Do pár vteřin se navýšení disku projeví.

Vytvořit nový diskový prostor (D:\ )

 1. Přihlaste se k Aplikačnímu serveru.
 2. Pravým tlačítkem myši klikněte na nabídku Start a vyberte možnost Disk management.
 3. Pravým tlačítkem myši klikněte na Unallocated a zvolte možnost New Simple Volume.
 4. Přidělte prostor novému disku a vyberte jeho označení a název.
 5. Do pár vteřin se vytvoří nový disk.

Podrobný postup:

 1. Pomocí přihlašovacích údajů se připojte k APS.
 2. Pravým tlačítkem myši klikněte na nabídku Start(1) a vyberte možnost Disk management(2). Zobrazí se přehled disků a poměr přidělené a nepřidělené diskové kvóty.
 3. Pravým tlačítkem myši klikněte na Unallocated(3) a zvolte možnost New Simple Volume(4). Spustí se průvodce pro zřízení nové diskové jednotky. Pokračujte do nastavení velikosti disku (5).
 4. Přidělte prostor(6) novému disku a vyberte jeho označení(7)
 5. V přehledu ještě můžete zkontrolovat zvolené nastavení, zřízení započne po stisknutí Finish(8). Nová disková jednotka je po chvíli vytvořena.

 


Restart a vypnutí APS

V případě, že se Aplikační server zasekne, můžete jej restartovat, nebo rovnou i vypnout pomocí ovládacího rozhraní umístěného v Zákaznickém centru.
 

Upozornění: Restart nebo vypnutí serveru okamžitě odpojí všechny uživatele a můžou způsobit ztrátu dat.
 1. Přihlaste se do Zákaznického centra.
 2. V menu zvolte APS, zobrazí se přehled zřízených Aplikačních serverů (Služby / Hosting a servery / APS).
 3. Zde zvolte požadovanou akci, každá z nich vyžaduje ještě potvrzení a provede se téměř okamžitě.

Podrobný postup:

 1. Pomocí svých přihlašovacích údajů se přihlaste do Zákaznického centra. Případně si můžete požádat o zaslání zapomenutého hesla.
 2. V menu zvolte APS, zobrazí se přehled zřízených Aplikačních serverů a veškeré uživatelské licence s hesly (Služby / Hosting a servery / APS).
 3. U názvu APS naleznete na ovládací tlačítka. Podržením ukazatele myší se zobrazí jeho popis (Vypnutí serveru, Vypnutí serveru natvrdo, Restart serveru).
 4. Zvolenou akci je nutné ještě potvrdit. Po odsouhlasení se provede téměř okamžitě.
   

Úprava konfigurace Aplikačního serveru

Parametry Aplikačního serveru můžeme změnit, stačí nás kontaktovat pomocí autorizovaného požadavku. . Změna konfigurace APS vyžaduje krátký výpadek a provádí se zejména v pracovní dny. 

Pro své APS můžete dokoupit operační paměť, diskový nebo emailový prostor a uživatelské licence. Samozřejmě lze změnit využívaný APS balíček.