VPS - připojení a správa serveru

Virtuální privátní servery (VPS) jsou určeny zákazníkům, kteří chtějí server ve vlastní správě, ale nepotřebují výkon vlastního fyzického serveru. Typicky jsou vhodné pro provoz služeb a aplikací, které vyžadují nepřetržitý přístup k internetu s vlastní IP adresou, zároveň ale nepotřebují uživatelské přihlášení přímo na server jako Aplikační servery

Pokud potřebujete vyhrazený virtuální server, ale jeho správu preferujete ponechat na zkušených administrátorech ACTIVE 24, využijte nabídky VMS (Virtuálních Managed Serverů).

VPS servery dostane zákazník s předinstalovaným základem operačního systému, který si sám zvolí v objednávce. Na výběr je systém Windows a celá řada Linuxových distribucí. Instalovaný systém typicky obsahuje jen minimum předinstalovaného softwaru a vše potřebné si musí zákazník již zprovoznit svépomocí.
 

Upozornění: Je nezbytně nutné, aby zákazník sám zajistil správné zabezpečení serveru před zneužitím, protože na internetu probíhají robotické útoky, které jsou schopné získat přístup k serveru v horizontu pouhých několika málo hodin. Doporučujeme používat silné heslo a zabezpečit přístup firewallem na konkrétní IP adresy.

 


Licenční podmínky provozu VPS

Provoz služby Virtuální privátní servery (VPS) se řídí kromě standardních všeobecných obchodních podmínek ACTIVE 24, s.r.o. (dále jen poskytovatel) i těmito podmínkami:

 1. Poskytovatel služby ručí za běh VPS serveru a jeho konektivity. Poskytovatel ručí za OS nebo aplikace, které jsou součástí služeb VPS. Neručí za obsah VPS, za správné licencování zákazníkem využívaného operačního systému nebo zákazníkem provozovaných aplikací. Pokud si uživatel vlastním zásahem poškodí operační systém, může prostřednictvím Zákaznického centra VPS reinstalovat a dosáhnout tak výchozího nastavení serveru.
 2. Aplikace provozované na VPS serveru jsou plně ve správě zákazníka, provozovatel neručí za jejich správný chod a ani jej nemonitoruje. 
 3. Provozovatel pořizuje pravidelné zálohy VPS serverů, nemůže ale garantovat konzistenci takto pořízených dat. Zejména zálohy databází a jiných binárně ukládaných dat nemusí být konzistentní. Pokud zákazník považuje data na svém serveru za důležitá, zajistí si vlastní správné a pravidelné zálohování. K tomu si může u poskytovatele zřídit FTP účet s odpovídajícím prostorem.
 4. Zákazník je povinen si svůj VPS zabezpečit proti zneužití třetí osobou. Především administrátorský přístup na server musí být chráněn silným heslem (nebo klíčem) a ideálně také firewallem s omezením na zdrojové IP adresy. V případě, kdy dojde ke zneužití serveru třetí osobou (typicky k šíření spamu, umisťování phishingu, působení v rámci botnetu, provádění útoků apod.), je zákazník povinen bezodkladně spolupracovat na zastavení takové činnosti serveru či odstranění závadného obsahu. Poskytovatel je v takovém případě oprávněn omezit poskytovanou službu (např. zablokováním vybraného síťového provozu ze serveru nebo i zásahem do obsahu serveru). Pokud zákazník na odstranění problému bezodkladně nespolupracuje, může provozovatel pozastavit provoz celého VPS.
 5. Provozovatel provádí servisní úkony na fyzických serverech přednostně tak, aby zajistil nepřetržitý chod VPS. V případě, kdy tento postup není možné dodržet nebo by byl neefektivní, může poskytovatel VPS uspat a následně probudit nebo restartovat. Takové zásahy jsou ale vždy plánovány do období "mimo špičku" (typicky v nočních hodinách) a pokud nejsou předem ohlášeny, nepřekračují dobu trvání 30 minut. Zákazník si z těchto důvodů na serveru nastavuje provozované aplikace tak, aby po se případném restartu samy bezproblémově spustily.

Specifika Linux VPS


Virtuální privátní servery na Linuxu používají virtualizaci OpenVZ a z toho vyplývají jejich vlastnosti:

Existuje široká škála šablon pro instalaci základní distribuce. Výběr z těch hlavních máte přímo v objednávce. Pokud byste si nevybrali z těchto oficiálně nabízených šablon, je možné se domluvit na jednorázové instalaci z libovolné jiné fungující šablony.

Jádro operačního systému je společné pro všechna VPS. To má výhodu v tom, že se nemusíte starat o jeho aktualizace - tato starost zůstává na administrátorech ACTIVE 24. Nevýhoda je ta, že jej nemůžete modifikovat a některé funkce jádra mohou být v rámci VPS omezeny (např. iptables jsou omezeny jen na základní funkce). Při aktualizaci jádra je samozřejmě nutné fyzický server restartovat. V takovém případě VPS servery buď za chodu přemigrujeme na jiný fyzický server nebo je v noci pouze uspíme a po restartu znovu probudíme, tedy se zachovává jejich poslední stav i uptime. Přesto doporučujeme mít služby na VPS nastaveny tak, že po restartu serveru samy v pořádku nastartují, protože může nastat mimořádná situace, kdy by VPS servery byly skutečně restartovány.

 Na VPS je možné provozovat OpenVPN nebo IPSEC v režimu NETKEY. Režim KLIPS není podporován. Zprovoznění VPN může vyžadovat dodatečnou konfiguraci Vašeho VPS serveru, případně se tedy obraťte na naši zákaznickou podporu.

Kromě množství paměti, výpočetního výkonu a diskového prostoru virtualizace řeší i řadu dalších parametrů, které nejsou přímo volitelné v objednávce. Zde uvádíme ty hlavní, jak je nastavujeme dle jednotlivých modelů:

                 Standard     Profi	     Premium
 Počet souborů:	         300.000	     600.000	1.200.000
 Současně bežících procesů:	300	     600	     1200

Pokud vám nevyhovují parametry uvedených balíčků nebo virtualizace OpenVZ nebo chcete využívat výkonné SSD disky, případně fyzické disky vyhrazené jen pro vás, můžeme vám provozovat server na míru na virtualizaci XEN, kterou jinak používáme pro managed služby. K serveru nebudete mít administrační rozhraní přes naše zákaznické centrum, ale získáte kontakt přímo na naše administrátory, kteří budou řešit vaše požadavky. V takovém případě si v následujícím formuláři sestavte požadovanou konfiguraci, jako administraci zvolte "individuálně" a uveďte, že poptáváte server bez administrace: http://www.servery.cz/server-na-miru/