VPS - připojení a správa serveru

Virtuální privátní servery (VPS) jsou určeny zákazníkům, kteří chtějí server ve vlastní správě, ale nepotřebují výkon vlastního fyzického serveru. Typicky jsou vhodné pro provoz služeb a aplikací, které vyžadují nepřetržitý přístup k internetu s vlastní IP adresou, zároveň ale nepotřebují uživatelské přihlášení přímo na server jako Aplikační servery

Pokud potřebujete vyhrazený virtuální server, ale jeho správu preferujete ponechat na zkušených administrátorech ACTIVE 24, využijte nabídky VMS (Virtuálních Managed Serverů).

VPS servery dostane zákazník s předinstalovaným základem operačního systému, který si sám zvolí v objednávce. Na výběr je systém Windows a celá řada Linuxových distribucí. Instalovaný systém typicky obsahuje jen minimum předinstalovaného softwaru a vše potřebné si musí zákazník již zprovoznit svépomocí.

Upozornění: Je nezbytně nutné, aby zákazník sám zajistil správné zabezpečení serveru před zneužitím, protože na internetu probíhají robotické útoky, které jsou schopné získat přístup k serveru v horizontu pouhých několika málo hodin. Doporučujeme používat silné heslo a zabezpečit přístup firewallem na konkrétní IP adresy.

 


 

Licenční podmínky provozu VPS

Provoz služby Virtuální privátní servery (VPS) se řídí kromě standardních všeobecných obchodních podmínek ACTIVE 24, s.r.o. (dále jen poskytovatel) i těmito podmínkami:

 1. Poskytovatel služby ručí za běh VPS serveru a jeho konektivity. Poskytovatel ručí za OS nebo aplikace, které jsou součástí služeb VPS. Neručí za obsah VPS, za správné licencování zákazníkem využívaného operačního systému nebo zákazníkem provozovaných aplikací. Pokud si uživatel vlastním zásahem poškodí operační systém, může prostřednictvím Zákaznického centra VPS reinstalovat a dosáhnout tak výchozího nastavení serveru.
 2. Aplikace provozované na VPS serveru jsou plně ve správě zákazníka, provozovatel neručí za jejich správný chod a ani jej nemonitoruje. 
 3. Provozovatel pořizuje pravidelné zálohy VPS serverů, nemůže ale garantovat konzistenci takto pořízených dat. Zejména zálohy databází a jiných binárně ukládaných dat nemusí být konzistentní. Pokud zákazník považuje data na svém serveru za důležitá, zajistí si vlastní správné a pravidelné zálohování.
 4. Zákazník je povinen si svůj VPS zabezpečit proti zneužití třetí osobou. Především administrátorský přístup na server musí být chráněn silným heslem (nebo klíčem) a ideálně také firewallem s omezením na zdrojové IP adresy. V případě, kdy dojde ke zneužití serveru třetí osobou (typicky k šíření spamu, umisťování phishingu, působení v rámci botnetu, provádění útoků apod.), je zákazník povinen bezodkladně spolupracovat na zastavení takové činnosti serveru či odstranění závadného obsahu. Poskytovatel je v takovém případě oprávněn omezit poskytovanou službu (např. zablokováním vybraného síťového provozu ze serveru nebo i zásahem do obsahu serveru). Pokud zákazník na odstranění problému bezodkladně nespolupracuje, může provozovatel pozastavit provoz celého VPS.
 5. Provozovatel provádí servisní úkony na fyzických serverech přednostně tak, aby zajistil nepřetržitý chod VPS. V případě, kdy tento postup není možné dodržet nebo by byl neefektivní, může poskytovatel VPS uspat a následně probudit nebo restartovat. Takové zásahy jsou ale vždy plánovány do období "mimo špičku" (typicky v nočních hodinách) a pokud nejsou předem ohlášeny, nepřekračují dobu trvání 30 minut. Zákazník si z těchto důvodů na serveru nastavuje provozované aplikace tak, aby po se případném restartu samy bezproblémově spustily.

 


 Pro VPS jsme postavili novou moderní platformu

Nově zřízené VPS již běží na nové platformě OpenStack s plnohodnotnou virtualizací. Stávající budou na tuto platformu v brzké době převedeny taktéž.  

Výhody nového prostředí OpenStack s virtualizací KVM 

 • k dispozici budete mít nově plnohodnotnou virtualizaci, v rámci které lze provozovat docker a vytvářet kontejnery
 • můžete bez problémů provozovat i aplikace závislé na podpoře v jádru systému Linux (např. IPsec, OpenVPN apod.)
 • nové prostředí do budoucna umožní další funkce jako např. snapshoty a vlastní zálohování

Jak bude migrace na OpenStack probíhat
VPS zmigrujeme automaticky za vás. Migrace bude probíhat kopírováním dat z jednoho serveru na druhý. 

Pokud byste raději převod řešili ve vlastní režii a nechcete čekat na migraci z naší strany, kontaktujte naší zákaznickou podporu. Domluvíme se s vámi na založení nového VPS s novou IP adresou, které poběží po nezbytnou dobu zdarma vedle stávajícího serveru. Následně nám jen potvrdíte, že můžeme starý VPS server ukončit.

 1. Na nové platformě vytvoříme nové VPS, na které převedeme vaše data  a provedeme úpravy nutné pro to, aby server startoval na nové virtualizaci. Název označující VPS, přihlašovací údaje, IP adresa i reverzní záznamy serveru zůstanou stejné. 
 2. Do takto připraveného serveru v následujících dnech převedeme data stávajícího VPS. Předtím obdržíte email, ve kterém vás na chystaný přesun upozorníme.
 3. Staré VPS vypneme, a to nové spustíme na stejné IP adrese, ale již na nové platformě. Jakmile bude migrace dokončena, vyrozumíme vás emailem a požádáme vás o kontrolu, zda naběhly všechny služby a zda vše běží i z vašeho pohledu tak, jak má.