Expirace domén

Spolu s migrací domén k ASCIO TECHNOLOGIES vstupují v platnost nová pravidla organizace EURID (správce EU domén) a jsou uplatňována nová pravidla ICANN (správce nadnárodních domén) týkající se expirací domén.

 

 

Upozornění na expiraci a ochranná lhůta u nadnárodních domén

Pro nadnárodní domény (NAME, BIZ, COM, INFO, MOBI, NET a ORG), které jsou vedeny u ASCIO TECHNOLOGIES jsou zasílána upozornění na expiraci domény a to 26 dní před expirací, 4 dny před expirací a poslední 5 dní po expiraci.

Vzhledem k tomu, že k prodloužení domény dochází až poslední den platnosti, jsou první 2 upozornění odesílána i v případě, že je doména již uhrazena. Poslední upozornění chodí až po expiraci a je tak zasíláno pouze majitelům neuhrazených domén.

UPOZORNĚNÍ: Inforamce o expiraci jsou odesílána na kontaktní email držitele dle WHOIS databáze, nikoliv na email uvedený u uživatelského účtu v zákaznickém centru.

Po expiraci u těchto domén dojde k vyřazení z DNS, ale doménu je možné obnovit za standardní obnovovací poplatek. Až po uplynutí 30 dní od expirace je doména zavedena do karantény (Redemption Period), ze které je doménu možné vyjmout po dobu 14 dní. Vyjmutí z karantény je zpoplatněno zvláštním poplatkem dle ceníku. Informace o podmínkách expirace domén a ceny vyjmutí z karantény naleznete v přehledné tabulce níže


Změna posunu expirace EU domén

EU domény registrované před 15.9.2014 měly nastavenu expiraci vždy na poslední den měsíce, bez ohledu na datum registrace. Nově registrované domény po tomto datu již mají expiraci přesně k výročí své registrace.Příklad: domena1.eu byla zaregistrována 10.9.2014 a její expirace je tedy 30.9.2015. Domena2.eu byla registrována 16.9.2014 a její expirace je tedy 15.9.2015.


Nejzazší termín obnovy (threshold)

U domén je třeba kromě data expirace také brát v potaz nejzazší termín, ve kterém je možné doménu obnovit na další období. Pokud doména není uhrazena do tohoto data, není označena k obnově a k datu expirace bude zavedena do karantény nebo zrušena, dle pravidel pro danou koncovku. Pokud je datum pro obnovu před expirací a doména do něj není uhrazena, není možné s doménou nic dělat až do její expirace, po které je možné požádat o vyjmutí z karantény.

ACTIVE 24 posílá výzvy k platbě vždy s předstihem 30 dní a splatností 10 dní. Pokud provedete platbu včas, tj. ve splatnosti, expirace domény vám nehrozí.


Tabulka expirací

* záporná hodnota znamená nutnost prodloužení před expirací. Kladná pak značí možnost prodloužení i po expiraci domény.

UPOZORNĚNÍ: I v případě, že je možné doménu prodloužit později, je prodloužení garantováno pouze při úhradě do splatnosti první výzvy k platbě.

Příklad: domény domena1.eu a domena.2.com expirují obě 10.10. Doménu domena1.eu je třeba uhradit do 5.10, kdy bude označena jako neprodloužená (tj. připsání úhrady nejpozději 4.10). Doména domena2.com přestane fungovat po své expiraci, ale její prodloužení je možné za standardní poplatek ještě 8.11.