Search results

Results in all categories:

Certificats SSL/TLS

La comunicació normal a Internet no està xifrada, la connexió entre els ordin...
Home -> Seguretat

Registre CAA - autorització de l'autoritat de certificació

El registre de tipus CAA (Autorització d'Autoritat de Certificació) defineix ...
Home -> Seguretat

Registres DNS i configuració de ports per correu electrònic

Si no utilitzeu els nostres nameservers la configuració automàtica en el domi...
Home -> Serveis d'E-Mail

Glossari de termes

Antispam Antispam és una combinació de diverses submesures que poden elimi...
Home -> informació Bàsica

POP i IMAP - Configuració del client de correu electrònic (Outlook, Thunderbird, Apple ..)

POP3 i IMAP són protocols estandarditzats d'Internet utilitzats pels clients ...
Home -> Serveis d'E-Mail

Com enviar butlletins informatius - Newsletters

Si distribueix correu electrònic massiu, li recomanem utilitzar la tecnologia...
Home -> Serveis d'E-Mail

APS - Servidor d'aplicacions privat

El servei Application Private Server (APS) ofereix un còmode funcionament de ...
Home -> Hosting i Servidors -> Servidors

Configuració de client de correu electrònic amb sincronització de contactes i calendari (Outlook, Apple, iOS)

ACTIVE 24 E-mail és una solució intel·ligent per als seus correus electrònics...
Home -> Serveis d'E-Mail