Linux


Turbo Hosting

TURBO hosting és una ampliació del hosting compartit a la plataforma Linux, que s'utilitza per accelerar la velocitat de càrrega del seu lloc web. Els llocs web amb el servei TURBO hosting actiu s'executen en un servidor especialment configurat amb menor densitat. Això permet que el seu lloc web fac...

Característiques específiques del servidor Linux

Els servidors virtuals amb Linux tenen diferents característiques i serveis en comparació amb els servidors de Windows, això ve motivat per la diferència entre les plataformes. A continuació, trobarà les característiques i serveis específics de la plataforma Linux. * CGI scripts (#CGI) * Reg...

Còpia de seguretat i recuperació

Si accidentalment fa malbé o elimina contingut web, pot restaurar les dades des de les còpies de seguretat en qualsevol moment des de l'Àrea de client (http://customer.active24.com). S'executa regularment còpia de seguretat de les dades emmagatzemades en els servidors virtuals. Les còpies de segure...

.htaccess (edició, especificacions)

El contingut de l'arxiu .htaccess forma part de la configuració del servidor web de Linux, utilitzat sovint per mod rewrite, pero també pot afectar altres paràmetres útils. Trobarà a continuació alguns exemples d'ús i sintaxi. * ¿Com crear/editar .htaccess? (#jakedit) * Configuracions heretad...