Configuració de client de correu electrònic amb sincronització de contactes i calendari (Outlook, Apple, iOS)

ACTIVE 24 E-mail és una solució intel·ligent per als seus correus electrònics. Ofereix suficient espai per als seus missatges i per compartir contactes, calendaris o documents. Configuració de ports. Més informació.

 

 

MS Outlook - OutSync

Per a la sincronització completa de calendaris i contactes entre Active24 E-mails i MS Outlook és necessari instal·lar OutSync (Descarregar). 

OutSync permet utilitzar funcions de sincronització per a totes les bústies de correu Active24 E-mail, ja sigui la bústia PLUS o la versió clàssica. Durant la instal·lació completi la informació d'inici de sessió a la bústia, amb això s'afegirà al client de correu electrònic.

 1. Iniciï la instal·lació de OutSync i triï l'idioma d'instal·lació. No oblidi confirmar els termes de la llicència.
 2. Triï el tipus d'instal·lació (usuari o tot els usuaris - depèn dels drets d'usuari del sistema operatiu).
 3. Completi l'adreça de correu electrònic, la contrasenya i el nom del perfil. El connector OutSync es crearà a l'Outlook per a cada nou perfil d'usuari de bústia. La configuració s'ha de realitzar manualment.
 4. Configuri la informació d'inici de sessió en el compte de correu electrònic, host i port - pot trobar-los a Registres DNS i configuració de ports per correu electrònic.
 5. Seleccioni la carpeta, on vol que el complement OutSync s'instal·li i finalitzi la instal·lació.
 6. Un cop finalitzada la instal·lació, s'iniciarà Outlook. La sincronització començarà automàticament.

Instruccions detallades:

 1. Iniciï la instal·lació de OutSync i triï l'idioma d'instal·lació. No oblidi confirmar els termes de la llicència.
 2. Esculli el tipus d'instal·lació. Usuari vol dir que OutSync està instal·lat només per a l'usuari actiu en el sistema operatiu. Tots els usuaris instal·larà el complement per a tots els usuaris en l'equip local (cal tenir accés a la informació d'inici de sessió d'administració).
 3. Completi l'adreça de correu electrònic, la contrasenya i el nom del perfil. El connector OutSync es crearà a l'Outlook per a cada nou perfil d'usuari de bústia. La configuració s'ha de realitzar manualment.
 4. Introdueixi la informació d'inici de sessió a la bústia, el host i el port. El servidor email.active24.com, IMAP amb el port 993 i xifrat SSL/TLS. Confirmi la configuració mitjançant la prova de connexió.
 5. La configuració del servidor de sortida és la mateixa que la d'entrada, email.active24.com. Port establert en 587, xifrat TLS. Repeteixi la prova de configuració.
 6. Finalment triï la carpeta on serà instal·lat el complement OutSync i finalitzi la instal·lació.
 7. Un cop finalitzada la instal·lació, s'iniciarà Outlook. La sincronització començarà automàticament. Així és com es comprova Outlook amb el complement OutSync correctament instal·lat.

 

Apple Mac Mail

Els programes de correu electrònic d'escriptori d'Apple no admeten la connexió amb el servidor mitjançant ActiveSync, per això cal afegir la bústia en diversos passos. Primer s'afegeix el correu electrònic, després els calendaris i tot seguit els contactes. Encara que sembla que la configuració de sincronització és complicada, en realitat només es tracta de diversos passos senzills.

 1. En el seu dispositiu d'Apple vagi a afegir un nou compte. A continuació, escolli la darrera opció Afegir un altre compte...
 2. Comenci afegint un compte de correu electrònic. 
 3. Completi les dades amb el seu nom, adreça de correu electrònic completa i la contrasenya. A continuació, escolli login.
  Calendari:
 4. Ara el compte de correu electrònic s'ha afegit, si vol sincronitzar el calendari vagi novament a afegir un nou compte.
 5. Afegir un altre compte ... i després escolli l'opció Compte CalDAV
 6. Esculli el tipus de compte manual i escrigui el nom d'usuari, la contrasenya i l'adreça del servidor. El nom d'usuari és l'adreça de correu electrònic completa. 
 7. El calendari ha estat afegit, pot triar, si també vol afegir Notes. Aquestes no són triades immediatament, però Active24 e-mails ho suporta. Si també vol afegir contactes, seleccioni de nou el botó "més" a la cantonada inferior esquerra.
  Contactes:
 8. Després de seleccionar Afegir nou compte, esculli Afegir un altre compte .... i després Compte CardDAV.
 9. El tipus de compte serà novament manual, el nom d'usuari és l'adreça de correu electrònic completa i la contrasenya. L'adreça del servidor és la mateixa que en els ajustaments anteriors.
 10. Ara la bústia ha estat afegida amb èxit juntament amb els contactes i els calendaris en el seu dispositiu Apple.

Instruccions detallades:

 1. En el seu dispositiu d'Apple vagi a afegir un nou compte. A continuació, escolli la darrera opció Afegir un altre compte...
 2. Comenci afegint un compte de correu electrònic. 
 3. Completi les dades amb el seu nom, adreça de correu electrònic completa i la contrasenya. A continuació, escolli login.
  Calendari:
 4. Ara el compte de correu electrònic s'ha afegit, si vol sincronitzar el calendari vagi novament a afegir un nou compte.
 5. Novament Afegir un altre compte ... i després escolli l'opció Compte CalDAV.
 6. Esculli el tipus de compte manual i escrigui el nom d'usuari, la contrasenya i l'adreça del servidor. El nom d'usuari és l'adreça de correu electrònic completa. 
 7. El calendari ha estat afegit, pot triar, si també vol afegir Notes. Aquestes no són triades immediatament, però Active24 e-mails ho suporta. Si també vol afegir contactes, seleccioni de nou el botó "més" a la cantonada inferior esquerra.
  Contactes:
 8. Després de seleccionar Afegir nou compte, esculli Afegir un altre compte .... i després Compte CardDAV.
 9. El tipus de compte serà novament manual, el nom d'usuari és l'adreça de correu electrònic completa i la contrasenya. L'adreça del servidor és la mateixa que en els ajustaments anteriors.
 10. Ara la bústia ha estat afegida amb èxit juntament amb els contactes i els calendaris en el seu dispositiu Apple.

 


 

iOS

La compatibilitat amb Exchange ActiveSync® assegura una sincronització "PUSH" sense problemes de totes les dades, inclosos els contactes i les tasques, emmagatzemats en el servidor de la bústia Mailbox PLUS de ACTIVE 24 E-mail.

Els usuaris de dispositius mòbils tenen accés instantani a la seva informació compartida i personal. Per sincronitzar dades i calendaris en un dispositiu mòbil, ha de configurar-se com una bústia PLUS.

Per configurar ActiveSync® Exchange en dispositius amb iOS, ha de dirigir el seu domini a l'anomenat autodiscover, pot llegir més sobre aquest enrutament en l'article de Autodiscover.       

 

 1. Afegeixi una bústia de correu Active24 PLUS al seu dispositiu iOS en la configuració del dispositiu mòbil iOS i seleccioni l'opció Correu -> Contactes -> Calendaris. En el següent menú, seleccioni Afegir un compte.
 2.  Al menú es pot triar la connexió mitjançant bústia d'Exchange.
 3. A continuació, introdueixi la seva adreça de correu electrònic, contrasenya i descripció (nom per mostrar al seu client de correu electrònic iOS). 
 4. Un cop hagi accedit a la bústia, simplement configuri les opcions de sincronització i faci clic a Desar.
 5. La bústia ara s'afegirà al client de correu electrònic de iOS i començarà a sincronitzar les dades. Un cop finalitzat aquest procés, podrà començar a utilitzar la bústia.

Amb la tecnologia Autodiscover, no ha d'introduir cap altra configuració, i la bústia mateixa es configura i es sincronitza automàticament amb el contingut del seu compte de correu electrònic.