Normativa per GTLDs (.com, .info, .biz, .name, etc.)

Normativa de GTLDs per a dominis amb TLDs NAME, BIZ, COM, INFO, MOBI, NET y ORG.

 

Normativa del registre central ICANN.ORG

Els preus de registre i renovació dels dominis els trobarà en la llista de preus.
El preu per a la renovació del domini dins dels 30 dies després del període de gràcia de renovació automàtica (quarantena) de dominis gTLD el pot trobar a la llista de preus.


 

Verificació de l'email del titular


D'acord amb les normes vigents d'ICANN (administrador de GTLDs): durant el registre, canvi de titular, canvis en la informació del titular i transferències de domini, l'adreça de correu electrònic de contacte ha de ser verificada en un termini de 14 dies

El correu electrònic de verificació amb un enllaç s'envia a aquesta adreça. Aquest enllaç està dirigit al domini registrant-verification.com, que és administrat per l'empresa ASCIO TECHNOLOGIES, on es realitza la verificació.

Després de fer clic a aquest enllaç, l'adreça de correu electrònic queda verificada. La verificació és vàlida per a futurs registres de domini i no cal repetir aquesta acció.

Nota important: En cas que no es realitzi la verificació, es cancel·la el domini i amb ell tots els serveis associats.
  • Si no es verifica l'adreça de correu electrònic, no està permès fer canvis en el domini.
  • En cas de nou registre, el domini està registrat amb els nameservers per defecte i fins a la verificació del correu electrònic el domini no funcionarà en els nameservers sol·licitats.
  • Durant la verificació d'un canvi de titular, canvi d'informació del titular o transferència, el domini funcionarà durant 14 dies després del canvi. Si no es realitza la verificació, el domini es configurarà amb nameservers per defecte i deixarà de funcionar.

Si la sol·licitud de verificació ha caducat (després de 14 dies), ha de sol·licitar que el domini s'estableixi en un estat de treball mitjançant una Sol·licitud autoritzada.


 

Confirmació de transferència


D'acord amb les regles del registre central - ICANN (administrador de GTLDs), durant la transferència, la verificació s'ha de fer a través del correu electrònic de contacte del titular del domini, on s'envia el missatge incloent l'enllaç per confirmació.

Aquest missatge s'envia després d'efectuat el pagament per a la transferència, i la verificació ha de ser confirmada dins de 14 dies - en cas contrari la transferència es denega automàticament.

Per a la confirmació de la transferència, s'envien 2 recordatoris: una setmana abans de l'expiració de la sol·licitud i un dia abans de l'expiració.