Normativa del registre central EURID.EU

La normativa que regeix el domini EU es pot trobar al lloc web del Registre Central de Eurid

Regles per al registre de dominis .EU

Avís: En demanar el seu domini EU accentuat es convertirà automàticament a IDN. També hi ha el domini en aquest format, a la sol·licitud de pagament a l'Àrea de client.
  • Normativa per al registre de dominis .EU.
  • Des del 10 de desembre de 2009 s'ha establert en el Registre Central EURID el registre de dominis amb diacrítics en totes les llengües utilitzades en el territori de la Unió Europea.
  • Només un ciutadà o una empresa amb seu a la Unió Europea pot registrar un domini EU.
  • Pot trobar una visió general dels idiomes configurats, al lloc web de l'empresa EURID .


 


 

Transferència del domini .EU

Per a la transferència d'un domini EU, vagi a l'Àrea de client, a la secció Dominis/Traslladar a ACTIVE 24. Introdueixi el nom del domini incloent la terminació, i segueixi les instruccions de la pàgina següent.

L'autorització dels canvis es fa sempre mitjançant codi AuthInfo, que li enviarà, a petició, el registrador actual a l'email de contacte que consta al registre central. Sinó pot obtenir-ho del seu actual registrador, també pot sol·licitar l'Authinfo al registre central EURID

La transferència de domini .EU té un cost d'acord amb la llista de preus actual, i durant el procés es poden canviar els servidors DNS i el titular. Un cop completada amb èxit la transferència, el domini s'estendrà per uns altres 12 mesos.

La transferència efectiva del domini a ACTIVE 24 tindrà lloc només després d'haver realitzat el pagament de la tarifa.