Serveis d'E-Mail

Registres DNS i configuració de ports per correu electrònic

Si no utilitzeu els nostres nameservers la configuració automàtica en el domini no pot ser aplicada. Si us plau, demaneu al vostre proveïdor de DNS que realitzi els següents canvis: Configuració DNS al domini: Els registres MX són els mateixos per al servei Start i per Active24 E-mail. Registres MX: mx1.active24.com. (prioritat 10) mx2.active24.com. (prioritat 20) DKIM key (registre TXT) - signatura en el domini per a l'enviament d'e-mails. Registro TXT: Nom: a24._domainkey Text: v=D...

Configuració de client de correu electrònic amb sincronització de contactes i calendari (Outlook, Apple, iOS)

ACTIVE 24 E-mail és una solució intel·ligent per als seus correus electrònics. Ofereix suficient espai per als seus missatges i per compartir contactes, calendaris o documents. Configuració de ports. Més informació (https://www.active24.cat/productes/e-mail/). - MS Outlook - OutSync (#MSOutlook) - Apple Mac Mail (#Apple) - iOS (#iOS) MS Outlook - OutSync Per a la sincronització completa de calendaris i contactes entre Active24 E-mails i MS Outlook és necessari instal·...

POP i IMAP - Configuració del client de correu electrònic (Outlook, Thunderbird, Apple ..)

POP3 i IMAP són protocols estandarditzats d'Internet utilitzats pels clients de correu electrònic per descarregar els correus electrònics des del servidor. Tots dos d'una manera lleugerament diferent - cap d'ells utilitza la sincronització de contactes i calendaris. Quin servei de correu electrònic s'utilitza per a la sincronització de dades, el podrà trobar en article article (https://faq.active24.com/cat/804471-Configuraci%C3%B3-de-client-de-correu-electr%C3%B2nic-amb-sincronitzaci%C3%B3-de-c...

Com enviar butlletins informatius - Newsletters

Si distribueix correu electrònic massiu, li recomanem utilitzar la tecnologia DKIM (https://faq.active24.com/cat/480433-Registres-DNS-i-configuraci%C3%B3-de-ports-per-correu-electr%C3%B2nic) que verifica el domini del remitent. Alguns servidors de correu electrònic no lliuren correu electrònic massiu a menys que tinguin signatura DKIM. Per prevenir l'ús abusiu del domini per a l'enviament d'spam des d'altres servidors, recomanem configurar un registre SPF (http://faq.active24.com/cat/480433-R...

Assistent per a la migració de Start mail a ACTIVE 24 E-mail

Gràcies a l'assistent de migració podem transferir les bústies antigues incloent les seves dades cap a una nova solució de correu electrònic, on ni tan sols canvia la contrasenya de la bústia. NOTA: Els contactes, les carpetes de correu brossa o la paperera no es migren. Tampoc es migren els ajustaments interns de la bústia (regles, llista negra, reenviament, etc.), s'han de exportar abans de la migració. En el cas que hagi demanat el servei ACTIVE 24 E-mail en el domini, on està actiu el serv...

Problemes més comuns amb el correu electrònic (Quota excedida, greylisting)

* Quota Exceeded - Quota excedida (#quota) * Greylisting (Llista gris) - retard en la recepció de correu electrònic (#greylist) ** ** **Quota Exceeded - Quota excedida** És possible que rebi un missatge d'error en enviar un correu electrònic a través dels nostres servidors de correu sortint: Recipient address rejected: Policy Rejection - Quota Exceeded. (Direcció del destinatari rebutjada: Política del rebuig - Quota excedida). Hi ha un límit de correus electrònics que poden s...

Àlies de correu electrònic

L'àlies de la bústia es pot veure com un sobrenom o com el nom de la bústia. Per exemple, la bústia info@empresa.cat també es pot escriure amb el nom comandes@empresa.cat. Encara que físicament segueix sent un i la mateixa bústia. Per contra, l'àlies de domini representa el nom de domini, per la qual cosa la bústia info@empresa.cat podria rebre correus electrònics enviats a info@unaltredomini.com. - Àlies de bústia (#schranka) - Àlies de domini (àlies de domini de 2º nivell) (#domen...