Canvi de dades de facturació/contacte

Els canvis de dades de contacte i de facturació es poden fer en qualsevol moment a l'Àrea de client. Si desitja canviar també la informació d'una factura ja enviada, comuniquis amb nosaltres mitjançant una Solciitud autoritzada.

L'edició només es pot realitzar en el compte al qual tingui accés, si vol editar informació en el compte de l'empresa i només té accés al compte de la persona de contacte, no pot editar la informació.

Si no té accés al compte o al correu electrònic de contacte o al número de telèfon, pot sol·licitar el canvi de dades mitjançant un formulari. Caldrà escanejar i enviar-lo a la nostra adreça de correu electrònic juntament amb còpia escanejada d'un document identificatiu. 

NOTA: El canvi d'informació de contacte a la base de dades del client no canviarà la informació en els dominis registrats. Cada domini té la seva pròpia informació de contacte guardada en el registre central. El canvi es pot fer seguint les instruccions del Canvi d'informació de contacte en el domini.

Com canviar les dades:

  1. Iniciï sessió al Tauler de control.
  2. Faci clic al contacte o al nom de l'empresa a la cantonada superior dreta.
  3. Guardi els canvis mitjançant el botó Guardar canvis i confirmi els canvis introduint la contrasenya del seu compte. 
  4. Si també necessita editar la factura, contacti amb nosaltres mitjançant una Sol·licitud autoritzada.

Instruccions detallades:

  1. Amb les seves dades d'accés, iniciï sessió al Tauler de control. Si no disposa de les seves dades d'accés pot sol·licitar una nova contrasenya.
  2. A la cantonada superior dreta, faci clic al nom de l'empresa/contacte.                                                                                                                                                 
  3. També pot editar els detalls de contacte requerits, que també serveixen com facturació. No es pot editar l'ID o NIF, haurà de crear un nou compte d'usuari per a aquest canvi i moure els serveis al nou compte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
  4. Guardi els canvis mitjançant el botó Guardar canvis i confirmi els canvis introduint la contrasenya del seu compte.                                                                                           
  5. Si també necessita editar la factura, contacti amb nosaltres mitjançant una Sol·licitud autoritzada. Si ja té una sol·licitud de pagament (proforma), pot pagar-la. La factura oficial s'emetrà amb les dades actualitzades