Canvi de dades de facturació/contacte

Els canvis de dades de contacte i de facturació es poden fer en qualsevol moment a l'Àrea de client. Si desitja canviar també la informació d'una factura ja enviada, comuniquis amb nosaltres mitjançant una Solciitud autoritzada.

L'edició només es pot realitzar en el compte al qual tingui accés, si vol editar informació en el compte de l'empresa i només té accés al compte de la persona de contacte, no pot editar la informació.

Si no té accés al compte o al correu electrònic de contacte o al número de telèfon, pot sol·licitar el canvi de dades mitjançant un formulari. Caldrà escanejar i enviar-lo a la nostra adreça de correu electrònic juntament amb còpia escanejada d'un document identificatiu. 

NOTA: El canvi d'informació de contacte a la base de dades del client no canviarà la informació en els dominis registrats. Cada domini té la seva pròpia informació de contacte guardada en el registre central. El canvi es pot fer seguint les instruccions del Canvi d'informació de contacte en el domini.
  1. Iniciï sessió al Tauler de control.
  2. Faci clic a l'opció Dades de client.
  3. Editi la informació que necessita canviar. 
  4. Guardi els canvis realitzats. Si també necessita editar la factura, contacti amb nosaltres mitjançant una Sol·licitud autoritzada.

Instruccions detallades:

  1. Amb les seves dades d'accés, inici sessió al Tauler de control. Si no disposa de les seves dades d'accés pot sol·licitar una nova contrasenya.
  2. Al menú de l'esquerra esculli l'opció Dades del client.
  3. En l'opció de Dades de contacte o Informació de facturació, faci clic a Editar
  4. Per motius de seguretat, introdueixi novament la contrasenya d'accés a l'Àrea de client, a continuació faci clic a "Guardar".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  5. Si també necessita editar la factura, contacti amb nosaltres mitjançant una Sol·licitud autoritzada