FTP účty - správa a přihlášení

FTP je zkratka pro File Transfer Protocol, který je určen pro přenos dat a využívá se zejména pro nahrávání obsahu webových prezentací na hostingový server.  

Přihlašovací údaje k FTP zasíláme nejpozději do 30 minut od založení virtuálního serveru na kontaktní emailovou adresu zákaznického účtu. 
 

Přihlášení k FTP serveru

Po zřízení virtuálního serveru obdržíte na vámi uvedenou kontaktní emailovou adresu přístupové údaje k FTP. Pokud přihlašovací jméno a heslo neznáte, nastavte si nové heslo v zákaznickém centru. 

Níže popisujeme přihlášení a upload dat pomocí našeho webového rozhraní. Web také lze nahrát s použitím běžného FTP klientského programu (např. Total Commander, FileZilla atd.).

 1. Na adrese webftp.active24.com naleznete snadno ovladatelný webový FTP Manager.
 2. Do pole FTP Host vyplňte doménu (pokud doména ještě nesměruje na server hostovaný u nás, vyplňte zde alternativní adresu hostingu)
 3. Username pole je určeno pro název FTP účtu, jako poslední údaj vyplňujete heslo (Password) - heslo můžete kdykoliv nastavit nové.
 4. Před samotným přihlášením (Login) si nezapomeňte zvolit vámi preferovaný jazyk webového rozhraní.

Podrobný postup:

 1. Na adrese webftp.active24.com naleznete snadno ovladatelný webový FTP Manager. Pro přihlášení potřebujete znát doménu, pro kterou je hosting založený, přihlašovací jméno a heslo k FTP.
 2. Přihlašovací údaje zasíláme nejpozději do 30 minut od založení virtuálního serveru na kontaktní emailovou adresu, kterou máte vyplněnou u svého uživatelského účtu. Pokud přihlašovací údaje neznáte, můžete je získat nastavením nového hesla v zákaznickém centru, viz Změna hesla.
 3. Do pole FTP Host vyplňte Hostitele(1), tedy doménu (pokud doména ještě nesměruje na server hostovaný u nás, vyplňte zde alternativní adresu hostingu).
  Username(2) pole je určeno pro název Login, který je shodný s názvem FTP účtu, jako poslední údaj vyplňujete heslo(3) (Password).
  Před samotným přihlášením (Login) si nezapomeňte zvolit vámi preferovaný jazyk (4) webového rozhraní.
 4. Jakmile se přihlásíte, můžete rovnou nahrát soubory z vlastního PC na server. Data pro webovou prezentaci je nutné nahrát do složky /www/
TIP: Funkci jednotlivých složek popisujeme ve specifikacích serveru.

 Změna hesla

Hesla k FTP účtům jsou šifrované, proto není možné jednoduše zobrazit aktuálně využívané. Nové heslo můžete pro Linuxové servery jednoduše nastavit ze zákaznického centra, pro Windows servery jej rádi změníme za vás, stačí nám zaslat autorizovaný požadavek

 1. Přihlaste se do Zákaznického centra.
 2. Zvolte hosting, na kterém si přejete změnit heslo (Služby / Hosting a servery / Virtuální servery).
 3. V Detailu serveru klikněte v kategorii FTP účty na tlačítko změnit heslo. Heslo měníte vždy pro jeden konkrétní FTP účet.
 4. Vyplňte nové heslo a potvrďte změnu tlačítkem Nastavit.

Podrobný postup:

 1. Pomocí svých přihlašovacích údajů se přihlaste do Zákaznického centra. Případně si můžete požádat o zaslání zapomenutého hesla.
 2. Po přihlášení zvolte virtuální server, na který si přejete redakční systém nainstalovat (Služby / Hosting a servery/ Virtuální servery).
 3. V Detailu serveru klikněte v kategorii FTP účty na tlačítko změnit heslo. Na obrázku můžete vidět, že se zadává změna hesla pro účet ftpc1, název účtu je také přihlašovacím jménem (Login) k FTP.
 4. Vyplňte Nové heslo (1), nebo využijte možnosti heslo Generovat(2). Změnu hesla potvrdíte stisknutím Nastavit(3).
 5. Pomocí nového hesla se lze okamžitě k FTP přihlásit.
  TIP: Pokud doména nesměruje na hosting u naší společnosti, můžete pro přihlášení k FTP použít alternativní adresu. Ta funguje na naší doméně active24.cz, začíná názvem hostingu a pokračuje názvem sdíleného serveru. Na obrázku výše vidíte, že pro ukázkový příklad je alternativní adresa domena.xy.uvirt57.active24.cz.

 

Jak založit nový FTP účet?

Pokud chcete další osobě umožnit přístup do určité části (adresáře) provozovaného Linux serveru, můžete jednoduše založit samostatný FTP přístup ze zákaznického centra. Pro Windows servery jej rádi založíme za vás, stačí nám zaslat autorizovaný požadavek

U samostatných FTP účtů na serverech Linux nelze omezit práva na zápis, případně jen pro čtení dat. U Windows serverů tato možnost existuje, stačí jí uvést v žádosti o zřízení dalšího FTP účtu.

 1. Přihlaste se do Zákaznického centra.
 2. Zvolte hosting, na kterém si přejete nový FTP účet založit (Služby / Hosting a servery / Virtuální servery).
 3. V Detailu serveru klikněte v kategorii FTP účty na tlačítko Přidat.
 4. U nového účtu můžete definovat složku, do které se uživatel přihlásí (složka již musí být založena).
 5. Po vytvoření účtu se zobrazí ještě přehled nastavení.

Podrobný postup:

 1. Pomocí svých přihlašovacích údajů se přihlaste do Zákaznického centra. Případně si můžete požádat o zaslání zapomenutého hesla.
 2. Po přihlášení zvolte virtuální server, na který si přejete redakční systém nainstalovat (Služby / Hosting a servery/ Virtuální servery).
 3. V Detailu serveru klikněte v kategorii FTP účty na tlačítko Přidat.
 4. U nového účtu můžete, kromě vlastního hesla, také definovat složku, do které se bude uživatel přihlašovat. Uživatel však nebude schopen navštěvovat složky v hierarchii o úroveň výš ani ty paralelní - například nemůže zapisovat přímo do složky /www/ (složka již musí být založena). Tlačítkem Vytvořit účet se ihned založí samostatný FTP účet a zobrazí se přehled nastavení.

 

Změna adresáře samostatného FTP účtu

U přidaných účtů můžete kdykoliv změnit cílový adresář. Úpravou adresáře nedochází ke změně uživatelského jména ani hesla. U hlavního účtu nelze adresář změnit, vždy má přístup na celý server.

 1. Přihlaste se do Zákaznického centra.
 2. Zvolte hosting, na kterém si přejete nový FTP účet založit (Služby / Hosting a servery / Virtuální servery).
 3. V Detailu serveru klikněte v kategorii FTP účty na tlačítko adresář.
 4. Následně můžete definovat jinou složku, do které se uživatel přihlásí (složka již musí být založena).

Podrobný postup:

 1. Pomocí svých přihlašovacích údajů se přihlaste do Zákaznického centra. Případně si můžete požádat o zaslání zapomenutého hesla.
 2. Po přihlášení zvolte virtuální server, na který si přejete redakční systém nainstalovat (Služby / Hosting a servery/ Virtuální servery).
 3. V Detailu serveru klikněte v kategorii FTP účty na tlačítko adresář.
 4. Vyplňte cestu do nově vybrané složky a klikněte na tlačítko Nastavit.
 5. Pokud jste vybrali existující složku a název napsali správně včetně velkých a malých písmen, je účet okamžitě připraven k přihlášení.


Omezení přístupu

Unikátním bezpečnostním prvkem je možnost omezit přístup k FTP účtu z určitého státu nebo z IP adres. Nastavením tohoto omezení můžete zajistit, aby se k datům na serveru nedostal nikdo nepovolaný, a to ani v případě odcizení hesla.

Omezení přístupu lze nastavit pouze na serverech s operačním systémem Linux.

Upozornění: Omezení platí pouze pro FTP přihlášení, neovlivňuje možnost zobrazení webových stránek.
 1. Přihlaste se do Zákaznického centra.
 2. Zvolte hosting, na kterém si přejete nový FTP účet založit (Služby / Hosting a servery / Virtuální servery).
 3. V Detailu serveru klikněte v kategorii FTP účty na tlačítko omezení přístupu.
 4. Klikněte na možnost vlastní, následně můžete omezit připojení z FTP podle země nebo IP adresy.
 5. Pokud se pokusíte připojit z adresy, která není povolena, projeví se chyba 530 Login incorrect, tedy stejná jako v případě použití neplatných přístupů.

Podrobný postup:

 1. Pomocí svých přihlašovacích údajů se přihlaste do Zákaznického centra. Případně si můžete požádat o zaslání zapomenutého hesla.
 2. Po přihlášení zvolte virtuální server, na který si přejete redakční systém nainstalovat (Služby / Hosting a servery/ Virtuální servery).
 3. V Detailu serveru klikněte v kategorii FTP účty na tlačítko omezení přístupu.
 4. V hlavní nabídce uvidíte rychlé volby, pokud si přejete nastavit konkrétní zemi nebo IP adresu, vyberte vlastní nastavení(1) a klikněte na tlačítko Nastavit(2).
  - Přístup jen z EU (doporučené nastavení) umožňuje přístup k FTP účtu pouze z IP adres zemí Evropské Unie. 
  - Povolení ze všech adres hrozí neoprávněného zásahu do webových stránek a zneužití k ilegálním činnostem. 
  - Zakázáním zcela zablokujete přístup k vybranému účtu. 
  - Vlastní nastavení umožňuje samostatné omezení na libovolnou kombinaci států a IP adres. 
  - Nastavení z hlavního účtu je pouze u dalších FTP účtů, ty přebírají nastavení hlavního účtu.
 5. Omezení můžete nastavit pro konkrétní země(3), nebo rychle přidat aktuální IP adresu(4). Samozřejmě můžete povolit libovolnou IP adresu(5) a pro větší přehlednost k ní  připsat Poznámku(6). Povolenou IP adresu nezapomeňte uložit(7)
  Tip: Při nastavování IP adresy je možné zadat i celý rozsah (zápis CIDR) například 192.168.0.0/16
 6. Jakmile jste s nastavením spokojeni, není potřeba již nic potvrzovat, klidně můžete přejít do jiné sekce zákaznického centra, nebo se rovnou odhlásit