FTP účty - správa a přihlášení

FTP je zkratka pro File Transfer Protocol, který je určen pro přenos dat a využívá se zejména pro nahrávání obsahu webových prezentací na hostingový server.  

Přihlašovací údaje k FTP zasíláme nejpozději do 30 minut od založení virtuálního serveru na kontaktní emailovou adresu zákaznického účtu. 
 

Přihlášení k FTP serveru

Po zřízení virtuálního serveru obdržíte na vámi uvedenou kontaktní emailovou adresu přístupové údaje k FTP. Pokud přihlašovací jméno a heslo neznáte, nastavte si nové heslo v zákaznickém centru. 

Níže popisujeme přihlášení a upload dat pomocí našeho webového rozhraní. Web také lze nahrát s použitím běžného FTP klientského programu (např. Total Commander, FileZilla atd.).
 

TIP: Pokud doména nesměruje na hosting u naší společnosti, můžete pro přihlášení k FTP použít alternativní adresu. Ta funguje na naší doméně active24.cz, začíná názvem hostingu a pokračuje názvem sdíleného serveru (např.:  domena.xy.uvirt57.active24.cz).

 

 1. Na adrese webftp.active24.com naleznete snadno ovladatelný webový FTP Manager.
 2. Do pole FTP Host vyplňte doménu (pokud doména ještě nesměruje na server hostovaný u nás, vyplňte zde alternativní adresu hostingu)
 3. Username pole je určeno pro název FTP účtu, jako poslední údaj vyplňujete heslo (Password) - heslo můžete kdykoliv nastavit nové.
 4. Před samotným přihlášením (Login) si nezapomeňte zvolit vámi preferovaný jazyk webového rozhraní.
   

Podrobný postup:

 1. Na adrese webftp.active24.com naleznete snadno ovladatelný webový FTP Manager. Pro přihlášení potřebujete znát doménu, pro kterou je hosting založený, přihlašovací jméno a heslo k FTP.
 2. Přihlašovací údaje zasíláme nejpozději do 30 minut od založení virtuálního serveru na kontaktní emailovou adresu, kterou máte vyplněnou u svého uživatelského účtu. Pokud přihlašovací údaje neznáte, můžete je získat nastavením nového hesla v zákaznickém centru, viz Změna hesla.
 3. Do pole FTP Host vyplňte Hostitele(1), tedy doménu (pokud doména ještě nesměruje na server hostovaný u nás, vyplňte zde alternativní adresu hostingu).
  Username(2) pole je určeno pro název Login, který je shodný s názvem FTP účtu, jako poslední údaj vyplňujete heslo(3) (Password).
  Před samotným přihlášením (Login) si nezapomeňte zvolit vámi preferovaný jazyk (4) webového rozhraní.
 4. Jakmile se přihlásíte, můžete rovnou nahrát soubory z vlastního PC na server. Data pro webovou prezentaci je nutné nahrát do složky /www/
TIP: Funkci jednotlivých složek popisujeme ve specifikacích serveru.

Změna hesla

Hesla k FTP účtům jsou šifrovaná, proto není možné jednoduše zobrazit aktuálně využívaná.

Nové heslo můžete pro Linuxové servery jednoduše nastavit ze zákaznického centra, pro Windows servery jej rádi změníme za vás, stačí nám zaslat autorizovaný požadavek
 

 1. Přihlaste se do Zákaznického centra.
 2. Zvolte hosting, na kterém si přejete změnit heslo (Servery a hosting / FTP účty).
 3. V přehledu Existujících FTP účtů klikněte na Detail FTP účtu.
 4. Do kolonky Změna hesla doporučujeme vygenerovat nové heslo. Změnu potvrďte tlačítkem Uložit.
   

Podrobný postup:

 1. Pomocí svých přihlašovacích údajů se přihlaste do Zákaznického centra. Případně si můžete požádat o zaslání zapomenutého hesla.
 2. Po přihlášení zvolte v menu sekci Servery a hosting volbu FTP účty. Vyberte hosting, pod kterým je FTP účet založen.
 3. Zobrazí se přehled Existujících FTP účtů, v něm klikněte na Detail FTP účtu, u kterého si přejete změnit heslo.
 4. V poli Změna hesla můžete vyplnit vlastní heslo, nebo můžete využít Generátor hesel. Nové heslo Uložte.
 5. Pomocí nového hesla se lze okamžitě k FTP přihlásit.
   

 

Jak založit nový FTP účet?

Pokud chcete další osobě umožnit přístup do určité části (adresáře) provozovaného Linux serveru, můžete jednoduše založit samostatný FTP přístup ze zákaznického centra. Pro Windows servery jej rádi založíme za vás, stačí nám zaslat autorizovaný požadavek

U samostatných FTP účtů na serverech Linux nelze omezit práva na zápis, případně jen pro čtení dat. U Windows serverů tato možnost existuje, stačí ji uvést v žádosti o zřízení dalšího FTP účtu.

 1. Přihlaste se do Zákaznického centra.
 2. Zvolte hosting, na kterém si přejete založit nový FTP účet (Servery a hosting / FTP účty).
 3. U nového účtu můžete definovat složku, do které se uživatel přihlásí (složka již musí být založena).
 4. Vyplňte heslo, nebo použijte Generátor náhodných hesel.
 5. Po Vytvoření FTP účtu se zobrazí ještě přehled nastavení.

Podrobný postup:

 1. Pomocí svých přihlašovacích údajů se přihlaste do Zákaznického centra. Případně si můžete požádat o zaslání zapomenutého hesla.
 2. Po přihlášení zvolte v menu sekci Servery a hosting volbu FTP účty. Vyberte hosting, pod kterým chcete FTP účet založit.
 3. V kolonce +Přidat FTP účet můžete budoucímu účtu definovat složku, do které bude mít uživatel práva čtení a zápisu dat (složka již musí být založena).
 4. Do pole Heslo můžete vyplnit vlastní heslo, nebo použít Generátor náhodných hesel
 5. Tlačítkem Vytvořit FTP účet se ihned založí samostatný FTP účet a zobrazí se v přehledu níže.
   

 

Změna adresáře samostatného FTP účtu

U přidaných účtů můžete kdykoliv změnit cílový adresář. Úpravou adresáře nedochází ke změně uživatelského jména ani hesla. U hlavního účtu nelze adresář změnit, vždy má přístup na celý server.

 1. Přihlaste se do Zákaznického centra.
 2. Zvolte hosting, na kterém si přejete nový FTP účet založit (Služby / Hosting a servery / Virtuální servery).
 3. V Detailu serveru klikněte v kategorii FTP účty na tlačítko adresář.
 4. Následně můžete definovat jinou složku, do které se uživatel přihlásí (složka již musí být založena).

Podrobný postup:

 1. Pomocí svých přihlašovacích údajů se přihlaste do Zákaznického centra. Případně si můžete požádat o zaslání zapomenutého hesla.
 2. Po přihlášení zvolte virtuální server, na který si přejete redakční systém nainstalovat (Služby / Hosting a servery / Virtuální servery).
 3. V Detailu serveru klikněte v kategorii FTP účty na tlačítko adresář.
 4. Vyplňte cestu do nově vybrané složky a klikněte na tlačítko Nastavit.
 5. Pokud jste vybrali existující složku a název napsali správně včetně velkých a malých písmen, je účet okamžitě připraven k přihlášení.
   


Omezení přístupu

Unikátním bezpečnostním prvkem je možnost omezit přístup k FTP účtu z určitého státu nebo z IP adres. Nastavením tohoto omezení můžete zajistit, aby se k datům na serveru nedostal nikdo nepovolaný, a to ani v případě odcizení hesla.

Omezení přístupu lze nastavit pouze na serverech s operačním systémem Linux.

Upozornění: Omezení platí pouze pro FTP přihlášení, neovlivňuje možnost zobrazení webových stránek.
 1. Přihlaste se do Zákaznického centra.
 2. Zvolte hosting, na kterém si přejete nový FTP účet založit (Služby / Hosting a servery / Virtuální servery).
 3. V Detailu serveru klikněte v kategorii FTP účty na tlačítko omezení přístupu.
 4. Klikněte na možnost vlastní, následně můžete omezit připojení z FTP podle země nebo IP adresy.
 5. Pokud se pokusíte připojit z adresy, která není povolena, projeví se chyba 530 Login incorrect, tedy stejná jako v případě použití neplatných přístupů.

Podrobný postup:

 1. Pomocí svých přihlašovacích údajů se přihlaste do Zákaznického centra. Případně si můžete požádat o zaslání zapomenutého hesla.
 2. Po přihlášení zvolte virtuální server, na který si přejete redakční systém nainstalovat (Služby / Hosting a servery / Virtuální servery).
 3. V Detailu serveru klikněte v kategorii FTP účty na tlačítko omezení přístupu.
 4. V hlavní nabídce uvidíte rychlé volby, pokud si přejete nastavit konkrétní zemi nebo IP adresu, vyberte vlastní nastavení(1) a klikněte na tlačítko Nastavit(2).
  - Přístup jen z EU (doporučené nastavení) umožňuje přístup k FTP účtu pouze z IP adres zemí Evropské unie. 
  - Povolení ze všech adres zvyšuje hrozbu neoprávněného zásahu do webových stránek a zneužití k ilegálním činnostem. 
  - Zakázáním zcela zablokujete přístup k vybranému účtu. 
  - Vlastní nastavení umožňuje samostatné omezení na libovolnou kombinaci států a IP adres. 
  - Nastavení z hlavního účtu je pouze u dalších FTP účtů, ty přebírají nastavení hlavního účtu.
 5. Omezení můžete nastavit pro konkrétní země(3), nebo rychle přidat aktuální IP adresu(4). Samozřejmě můžete povolit libovolnou IP adresu(5) a pro větší přehlednost k ní připsat Poznámku(6). Povolenou IP adresu nezapomeňte uložit(7).
   
  TIP: Při nastavování IP adresy je možné zadat i celý rozsah (zápis CIDR) například 192.168.0.0/16
 6. Jakmile jste s nastavením spokojeni, není již potřeba nic potvrzovat, klidně můžete přejít do jiné sekce zákaznického centra nebo se rovnou odhlásit

Porty poskytovaných služeb 

 

Web a FTP

 

 • 20 FTP - data
 • 21 FTP – řízení/příkazy
 • 21 FTPS – řízení/příkazy
 • 22 SSH
 • 22 SFTP – FTP přes SSH(jen z povolených IP)
 • 10222 SFTP – FTP přes SSH(pokud máte SSH povoleno)
 • 80 HTTP 
 • 443 HTTPS

 

 Elektronická Pošta

 • 25 SMTP
 • 587 SMTP – alternativní port
 • 465 SMTPS (SSL)
 • 110 POP3
 • 995 POP3S (SSL)
 • 143 IMAP
 • 993 IMAPS (SSL) 

Databáze

 • 3306 MySQL
 • 1433 MSSQL