Neomezený hosting


Statistiky návštěvnosti

Grafická statistika AWStats (Advanced Web Statistics) vám umožní průběžně sledovat vývoj návštěvnosti vašich www stránek. Statistika obsahuje data zpracovaná do přehledných tabulek a grafů. Data jsou rozdělena dle měsíců, podrobně můžete sledovat denní i hodinové využití vašich www stránek. Navíc ge...

FTP účty - správa a přihlášení

FTP je zkratka pro File Transfer Protocol, který je určen pro přenos dat a využívá se zejména pro nahrávání obsahu webových prezentací na hostingový server. Přihlašovací údaje k FTP zasíláme nejpozději do 30 minut od založení virtuálního serveru na kontaktní emailovou adresu zákaznického účtu. ...

Multihosting - správa multihostingových balíčků

V rámci multihostingového balíčku můžete založit více virtuálních serverů pro konkrétní domény. Pod balíčkem Firma lze vytvořit 5 hostingů, varianta Expert umožňuje založit až 10 virtuálních serverů. Každý takto založený server má parametry Neomezeného hodstingu, servery tedy mají shodnou konfigurac...

Nejčastější potíže (malware, ochrana CMS, suhosin)

V průběhu provozu webové aplikace na našem hostingu může dojít k některým nečekaným situacím, které mohou zapříčinit nežádoucí chování webové stránky, nebo zamezí přihlášení do administrace používaného redakčního systému. Nemusí se vždy jednat o technickou vadu, ale o účelové nastavení serveru, kt...

Výchozí dokumenty virtuálních serverů (index, default ..)

Nastavení výchozích souborů se liší závisle na operačním systému serveru. Na Linuxových serverech můžete navíc hierarchii indexových souborů měnit nastavením v souboru .htaccess (https://faq.active24.com/cz/098327-htaccess-editace-specifika#priklady). Defaultní nastavení priorit: OS...