Specifika Linuxového serveru

Virtuální servery zřízené s operačním systémem Linux mají oproti Windows serverů rozdílné vlastnosti a služby, které vyplývají z dané platformy.

Níže naleznete specifické vlastnosti a služby Linuxového řešení.
 


 

CGI skripty

Použití CGI skriptů je možné pouze na serverech s operačním systémem Linux. Podporovány jsou např. jazyky PERL, Python a Ruby.

Námi nabízené CGI prostředí je obecně dostačující pro běh jednoduchých skriptů. Pro provoz frameworku (Django, Flask) bohužel nestačí.

Pro běh frameworků nejsou na serverech VMS ani sdíleného hostingu instalovány potřebné moduly, chybí např. mod_python, mod_uwsgi, fastcgi.

Servery primárně provozujeme jako PHP hosting. Pro vlastní úpravu modulů je nutné využít managed server

CGI umístěte na serveru do adresáře /www/cgi-bin/. Pokud bude script v jiném adresáři, musí mít koncovku .cgi nebo .pl (další přípony lze přidat pomocí .htaccess direktivy AddHandler).

Soubor se scriptem musí mít nastavena práva pro spuštění (např. 755)

Ještě před odesláním výstupu do prohlížeče je třeba, aby daný skript vygeneroval alespoň hlavičku s typem výstupu (klasicky Content-type: text/html).
 

Příklady pro jednotlivé jazyky:

PERL

    #!/usr/bin/perl
    print "Content-type: text/html\n\n";
    print "Hello World!";
Python

    #!/usr/bin/python
    print "Content-type: text/html"
    print
    print "Hello World!"
Ruby

    #!/usr/bin/ruby
    puts "Content-Type: text/html"
    puts
    puts "Hello World!"


Vlastní chybové logy


Možnost prohlížení error logu vlastního webového serveru naleznete na FTP virtuálního serveru v adresáři /logs/. Logy jsou užitečné především v momentě ladění webové aplikace. 

Pro všechny virtuální servery s OS Linux, vytvořené v jako balíček Komplet a nebo v rámci multihostingových balíčků, je možnost aktivace této služby na 30 dní.

Službu je možné aktivovat kdykoliv po zřízení hostingu v přehledu virtuálního serveru. Zapnutí i vypnutí služby se projeví do 2 hodin.

Po uplynutí 30 dnů je zákazník upozorněn o ukončení této služby na kontaktní emailové adrese.


Automatické vytváření domén 3. řádu


Služba Automatické vytváření domén 3. řádu a jejich směrování do odpovídajícího adresáře je určena pro virtuální servery s OS Linux. Po aktivaci této služby se ke každému podadresáři v kořenovém adresáři www automaticky vytváří doména III. řádu, která se přesměrovává do stejnojmenného adresáře.

Virtuální servery na OS Windows již takovouto funkcí disponují v základní konfiguraci.

Pokud si na serveru pro doménu domena.xyz založíte adresář nazvaný prodej, vytvoří se automaticky doména III. řádu prodej.domena.xyz. Jakmile se nová doména propíše do sítě, bude přesměrovaná do adresáře domena.xyz/prodej a zobrazí jeho obsah.
 

Upozornění: Automatické přesměrovávání domén 3. řádu může být v konfliktu s pravidly mode_rewrite v souboru htacces. Pokud budete mode_rewrite používat nebo budete používat nějaký redakční systém, doporučujeme tuto službu nezapínat.

Podrobný postup:

  1. Požadovanou subdoménu nasměrujte na server - Jak nastavit DNS záznamy?
  2. Na cílovém serveru nastavte alias. Můžete buď nastavit alias pro konkrétní subdoménu nebo univerzálně pro hvězdičku (*.domena.xyz).
  3. V kořenovém adresáři WWW vytvořte složku, jejíž název musí být stejný jako název požadované subdomény 3. řádu.
  4. Nová subdoména se založí automaticky, může však trvat 2 - 24 hodin, než se nový záznam propíše do sítě.
     
Tip: Zadáním A záznamu pro hvězdičku (*.domena.xyz) zajistíte směřování subdomén pro všechny existující adresáře. CNAME záznamy Pokud Vaše doména 2. řádu směřuje na server, můžete pro směrování využít CNAME záznam nasměrovaný přímo na doménu.