Linux řešení

Turbo hosting

TURBO hosting je rožšíření sdíleného hostingu na platformě Linux, které slouží ke zrychlení načítání vašeho webu. Webové stránky s aktivním TURBO hostingem provozujeme na speciálně zřízeném serveru s nižší agregací. Díky tomu může vaše stránka využívat více systémových prostředků. Pokud k tvorbě stránek využíváte redakční systém WordPress, instalujeme vám v rámci TURBO hostingu i plugin pro ještě větší zrychlení stránek. Rozšíření TURBO hosting poskytujeme jen k virtuálním serverům s o...

Obnova dat ze zálohy

Pokud se nedopatřením poškodí nebo smaže obsah webových stránek, můžete data ze zálohy kdykoliv obnovit ze Zákaznického centra (https://faq.active24.com/cz/085473-Z%C3%A1kaznick%C3%A9-centrum). Data umístěná na virtuálních serverech v adresáři /www/ jsou pravidelně zálohována. Zálohy provádíme každou noc po půlnoci, funkce obnova dat nabízí ke stažení až 90 posledních záloh. Obnovu dat lze tímto způsobem provést na sdíleném Linux hostingu a VMS Linux řešení. UPOZORNĚNÍ: Žádost o obnovu dat...

.htaccess (editace, specifika)

Obsah souboru .htaccess je součástí konfigurace Linux webserveru, nejčastěji je využíván k nastavení mod rewrite, můžete jím ale ovlivnit i jiné užitečné parametry. Některé příklady využití a syntaxe naleznete níže. - Jak soubor .htaccess vytvořit/editovat? (#jakedit) - Editovatelné parametry (#parametry) - Dědění nastavení (#dedeni) - Příklady nastavení (#priklady) - Příklady nastavení PHP pro VMS (https://faq.active24.com/cz/098327-htaccess-editace-specifika?l=cs#vms_htaccess) ...

Specifika Linuxového serveru

Virtuální servery zřízené s operačním systémem Linux mají oproti Windows serverům rozdílné vlastnosti a služby, které vyplývají z dané platformy. Níže naleznete specifické vlastnosti a služby Linuxového řešení. - [CGI skripty](#CGI) - [Vlastní chybové logy](#chybovelogy) - [Automatické vytváření domén 3. řádu](#auto3rad) - [Provoz skriptů PHP](#provozphp) CGI skripty UPOZORNĚNÍ Služby Active24 postupně převádíme na novou platformu, která se mimo jiné vyznačuje vysokým bezpečnostním standarde...