Linux řešení


Turbo hosting

TURBO hosting je rožšíření sdíleného hostingu na platformě Linux, které slouží ke zrychlení načítání vašeho webu. Webové stránky s aktivním TURBO hostingem provozujeme na speciálně zřízeném serveru s nižší agregací. Díky tomu může vaše stránka využívat více systémových prostředků. Pokud k tvorbě st...

Obnova dat ze zálohy

Pokud se nedopatřením poškodí nebo smaže obsah webových stránek, můžete data ze zálohy kdykoliv obnovit ze Zákaznického centra (https://faq.active24.com/cz/085473-Z%C3%A1kaznick%C3%A9-centrum). Data umístěná na virtuálních serverech jsou pravidelně zálohována. Zálohy provádíme každou noc po půlnoci...

.htaccess (editace, specifika)

Obsah souboru .htaccess je součástí konfigurace Linux webserveru, nejčastěji je využíván k nastavení mod rewrite, můžete jím ale ovlivnit i jiné užitečné parametry. Některé příklady využití a syntaxe naleznete níže. - Jak soubor .htaccess vytvořit/editovat? (#jakedit) - Editovatelné paramet...

Specifika Linuxového serveru

Virtuální servery zřízené s operačním systémem Linux mají oproti Windows serverům rozdílné vlastnosti a služby, které vyplývají z dané platformy. Níže naleznete specifické vlastnosti a služby Linuxového řešení. - CGI skripty (#CGI) - Vlastní chybové logy (#chybovelogy) - Automatické vytv...