Linux řešení

Turbo hosting

TURBO hosting je rožšíření sdíleného hostingu na platformě Linux, které slouží ke zrychlení načítání vašeho webu. Webové stránky s aktivním TURBO hostingem provozujeme na speciálně zřízeném serveru s nižší agregací. Díky tomu může vaše stránka využívat více systémových prostředků. Pokud k tvorbě stránek využíváte redakční systém WordPress, instalujeme vám v rámci TURBO hostingu i plugin pro ještě větší zrychlení stránek. Rozšíření TURBO hosting poskytujeme jen k virtuálním serverům s o...

Obnova dat ze zálohy

Pokud se nedopatřením poškodí nebo smaže obsah webových stránek, můžete data ze zálohy kdykoliv obnovit ze Zákaznického centra (https://faq.active24.com/cz/085473-Z%C3%A1kaznick%C3%A9-centrum). Data umístěná na virtuálních serverech jsou pravidelně zálohována. Zálohy provádíme každou noc po půlnoci, funkce obnova dat nabízí ke stažení až 90 posledních záloh. Obnovu dat lze tímto způsobem provést na sdíleném Linux hostingu a VMS Linux řešení. UPOZORNĚNÍ: Žádost o obnovu dat zpracujeme co ne...

.htaccess (editace, specifika)

Obsah souboru .htaccess je součástí konfigurace Linux webserveru, nejčastěji je využíván k nastavení mod rewrite, můžete jím ale ovlivnit i jiné užitečné parametry. Některé příklady využití a syntaxe naleznete níže. - Jak soubor .htaccess vytvořit/editovat? (#jakedit) - Editovatelné parametry (#parametry) - Dědění nastavení (#dedeni) - Příklady nastavení (#priklady) - Mod Rewrite (#modrewrite) - Implementace HTTPS (.htaccess přesměrování) (#HTTPShtacces) Jak soubor .ht...

Specifika Linuxového serveru

Virtuální servery zřízené s operačním systémem Linux mají oproti Windows serverům rozdílné vlastnosti a služby, které vyplývají z dané platformy. Níže naleznete specifické vlastnosti a služby Linuxového řešení. - CGI skripty (#CGI) - Vlastní chybové logy (#chybovelogy) - Automatické vytváření domén 3. řádu (#auto3rad) - Provoz skriptů PHP (#provozphp) CGI skripty Použití CGI skriptů je možné pouze na serverech s operačním systémem Linux. Podporovány jsou např. jaz...