VMS - Správa serveru

Virtuálne Managed Servery sú určené pre zákazníkov, ktorým bežný zdieľaný webhosting nestačí a Managed server (tzv. dedikovaný server) by dostatočne nevyužili. Zároveň cieli na užívateľov, ktorí nepotrebujú alebo nechcú mať kompletnú administráciu servera vo vlastných rukách. Nastavenie celého servera zaisťují naší skúesení administrátori.

VMS ponúka výhody Managed servera, napríklad výkon servera je daný vybraným balíčkom a je vyhradený priamo nášmu zákazníkovi, vďaka tomu nemôže VMS nijak ovplyvňovať prevádzku serverov ostatných užívateľov, ako je to u zdieľaného hostingu. Má podobnú funkčnosť ako fyzický Managed server, ale jeho zaobstaranie je výrazne lacnejšie.

Windows VMS sú navyše umiestnené na vysojo dostupnom HyperV-Clusteru, kde samotné dáta ukladáme na niekoľkanodové Externé dátové Storage.

Naše Zákaznícke centrum nahrádz aplikácie pre správu serverov ako je Plesk či cPanel, užívatelia uprednostňujúci tieto nástroje môžu využiť riešenie VPS. Pomocou zákazníckeho centra môžete na VMS spravovať neobmedzené množstvo virtuálnych serverov, emailových schránok a databáz.

Ako pridám virtuálny server?

V rámci VMS servera môžete založiť neobmedzený počet virtuálnych serverov. Každému serveru prideľujete konkrétnu diskovú kvótu, maximálna kvóta vyplýva zo zvoleného VMS balíčka

Virtuálne servery vytvorené pod VMS sú evidenčne oddelené, každý z nich má svoju vlastnú správu emailových schránok, FTP prístupov i databáz.

 1. Prihláste sa do Zákazníckeho centra.
 2. V menu zvoľte VMS a vyberte, pod ktorým serverom si prajete virtuálny server založiť (Služby / Hosting a servery / VMS).
 3. V Prehľade VMS kliknite na Vytvoriť virtuálny server.
 4. Vyplňte názov domény nového hostingu a stanovte kvótu pre dáta. Prípadne tiež môžete zriadiť e-mailové schránky.
 5. Potvrďte nastavenie tlačidlom Zriadiť. Do 10 minút dostanete prístupové údaje spoločne s potvrdením o zriadení servera.

Podrobný postup:

 1. Pomocou svojich prihlasovacích údajov sa prihláste do Zákazníckeho centra. Prípadne si môžete požiadať o zaslanie zabudnutého hesla.
 2. V menu zvoľte VMS(1) a vyberte(2), pod ktorým serverom si prajete virtuálny server založiť (Služby / Hosting a servery / VMS). V prehľade kliknite na Vytvoriť virtuálny server(3).
 3. Vyplňte názov domény(4) nového hostingu a stanovte jeho kvótu pre dáta(5). Prípadne môžete hneď zriadiť e-mailové schránky(6) alebo ich jednoducho založíte neskôr cez správu emailových schránok.  Stanovené kvóty sa odočítajú od zakúpeného diskového priestoru VMS. Potvrďte nastavenia tlačidlom Zriadiť(7).
   

Tip: Diskovú kvótu navýšite podľa návodu zmena diskovej kvóty. Rovnako tak je možné navýšiť limit pre emailyPriestor pre e-mailové služby môžete kedykoľvek dokúpiť. Cenník je rovnaký pre všetky ponúkané verzie VMS balíčkov: Cenník navýšenia VMS emailov.

 1. Ak ste vybrali správne doménové meno a neprekročili maximálnu diskovú kvótu, začne sa virtuálny hosting zriaďovať. Do 10 minút dostanete potvrdením o zriadení servera spoločne i prístupové údaje.

 

Zmena diskovej kvóty na hostingu 


Maximálna disková kvóta u zaplneného virtuálneho servera založenom pod VMS, môže byť kedykoľvek navýšená, nezabudnite však dozrieť na využitie celkového diskového priestoru VMS. 

Navýšenie emailovej kvóty popisujeme v kapitole správa emailových schránok.

Tip: Ak chcete najskôr zistiť, koľko voľného priestoru na VMS zostáva, pozrite sa do štatistiky prevádzky servera na údaje o Obsadení koreńového disku

 1. Prihláste sa do Zákazníckeho centra.
 2. V menu zvoľte službu VMS (Služby / Hosting a servery / VMS).
 3. V Prehľade VMS kliknite na Zriadené virtuálne servery.
 4. Kliknite na doménový názov hostingu, u ktorého chcete navýšiť diskovú kvótu.
 5. V kategórii Kvóta a jej aktuálne využitie prejdite do nastavení u položky Kvóta.
 6. Zadajte novú veľkosť kvóty, zmenu potvrďte stlačením tlačidla Nastaviť.

Podrobný postup:

 1. Pomocou svojich prihlasovacích údajov sa prihláste do Zákazníckeho centra. Prípadne si môžete požiadať o zaslanie zabudnutého hesla.
 2. V menu zvoľte službu VMS(1) (Služby / Hosting a servery / VMS) a kliknite na Zriadené virtuálne servery(2).
   
 3. V Prehľadu virtuálnych serverov sa vyfiltrujú len tie, ktoré sú založené pod všetkými VMS, ktoré vlastníte. Kliknite na ten hosting(3), u ktorého si prajete navýšiť diskovú kvótu. 
 4. V kategórii Kvóta a jej aktuálne využitie prejdite u položky Kvóta do nastavení(4).
   
 5. Zadajte novú veľkosť kvóty(5), tá sa uvádza v MB, zmenu potvrďte stlačením tlačidla Nastaviť(6). Zmena sa prejaví do 10 minút, behom zmeny nie je možné na serveri robiť žiadne ďalšie nastavenia.
   

Správa emailových schránok


Úložný priestor pre emailové služby je u VMS riešení oddelený od diskového priestoru databáz a samotného servera, na ktorý ukladáte cez FTP dáta určené pre webové stránky.

Tip: Priestor pre e-mailové služby môžete kedykoľvek dokúpiť podľa cenníka doplnkových služieb, ktorý je rovnaký pre všetky ponúkané verzie VMS balíčkov.

 1. Prihláste sa do Zákazníckeho centra.
 2. V menu zvoľte službu VMS (Služby / Hosting a servery / VMS).
 3. V Prehľade VMS v kolónke Popis služieb kliknite na Nastavenia.
 4. V Nastavení e-mailového priestoru môžete upraviť Pridelenú kvótu jednotlivým doménam alebo hromadne všetkým.
 5. V tejto sekcii sa tiež dajú Vytvoriť nové e-mailové schránky pre ďalšie domény. 

Podrobný postup:

 1. Pomocou svojich prihlasovacích údajov sa prihláste do Zákazníckeho centra. Prípadne si môžete požiadať o zaslanie zabudnutého hesla.
 2. V menu zvoľte službu VMS(1) (Služby / Hosting a servery / VMS) a v kolónke Popis služieb kliknite na Nastavenia(2).
   
 3. V Nastavení e-mailového priestoru môžete vybrať viac domén(3) a upraviť im Pridelenú kvótu hromadným nastavením alebo u jednotlivých domén kliknúť na tlačidlo Upraviť(4) a limit im zmeniť.
   
 4. V tejto sekcii sa tiež dajú Vytvoriť nové e-mailové schránky pre domény, u ktorých ste pôvodne schránky nechceli alebo u nich naopak nepottebujete hosting.


   

Správa VMS databáz


Databázy MySQL sú vedené priamo na VMS. Oproti tomu MSSQL sú zriaďované na zdieľanom databázovom serveri. Aby mohla MSSQL databáza bežať priamo na VMS, bolo by nutné zakúpiť licenciu u spoločnosti Microsoft. 

Počet databáz na VMS je neobmedzený, obmedzená je však ich veľkosť. MySQL sa zriaďujú s priestorom 1 GB, Microsoft SQL potom 500 MB. Samotná administrácia databáz prebieha úplne tak isto ako u zdieľaného hostingu.

 

Štatistiky prevádzky VMS

Najdôležitejšie údaje o využití servera zapisujeme do grafov, výstupy ktorých sú dostupné v Zákazníckom centre.

Podľa týchto štatistík môžete ľahko spoznať, či využívaný VMS balíček zodpovedá vašim nárokom alebo môžu poukázať na nedostatočne optimalizovanú časť webových aplikácií.

 1. Prihláste sa do Zákazníckeho centra.
 2. V menu zvoľte službu VMS (Služby / Hosting a servery / VMS).
 3. V Prehľade VMS v kolónke s názvom servera kliknite na Behové informácie (protiľahlé šípky).
 4. V ponuke môžete vybrať graf podľa typu údajov.

Podrobný postup:

 1. Pomocou svojich prihlasovacích údajov sa prihláste do Zákazníckeho centra. Prípadne si môžete požiadať o zaslanie zabudnutého hesla.
 2. V menu zvoľte službu VMS(1) (Služby / Hosting a servery / VMS) a v kolónke s názvom servera kliknite na Behové informácie(2) (protiľahlé šípky).
   
 3. Vyberte typ grafu(3):
   
 1. Procesy Apache a MySQL: porovnanie procesov bežiacich medzi www serverom databázou
 2. Obsadenie koreňového disku: využitie zakúpeného diskového priestoru
 3. Prevádzka na sieťovej karte: sleduje rýchlosť toku dát
 4. Inode-count: počet vytvorených zložiek a súborov na serveri
 5. Dĺžka fronty čakajúcich procesov: meria rýchlosť vybavenia všetkých procesov
 6. Mail-queue: počet vybavených emailových správ serverom
 7. Memory2: sleduje využitie operačnej pamäte (RAM)
 8. Mysql_stats: vyčísli rýchlosť a počet databázových operácií na serveri (MySQL)
 9. Nginx-requests: požiadavky, ktoré vybavuje samotný server
 10. Proc-stat: štatistika prebehnutých procesov od spustenia servera
 11. Zaťaženie procesora: využitie CPU servera
 12. Webhits3: akcia vyvolaná návštevníkom webu
 1. Upozornenie: Grafy popisujú využitie celého servera, nie jednotlivých webových hostingov.