Microsoft SQL (MSSQL) - založenie a správa databázy

MSSQL Server je výkonný databázový systém spoločnosti Microsoft. Databázu MSSQL môžu využívať virtuálne servery bežiace na platforme Linux Microsoft Windows Server.

Je možné ju založiť na hostingovom balíčku Komplet i v rámci multihostingov Firma Expert alebo v rámci VMS virtuálnych serverov.

Akú verziu databázy aktuálne ponúkame, zistíte spolu s ďalšími technickými špecifikáciami na adrese verze.active24.cz.

 

 

Ako založiť novú databázu? 

 1. Prihláste sa do Zákazníckeho centra.
 2. Zvoľte hosting, na ktorom si prajete databázu založiť (Služby / Hosting a servery / Virtuálne servery).
 3. V Detaili servera kliknite v kategórii Databáza MSSQL na tlačidlo Založiť.
 4. Prístupy k novej MSSQL databáze Vám budú pridelené automaticky a zobrazia sa ihne´d po založení databázy. Stlačením Zriadiť sa začne databáza vytvárať.

Podrobný postup:

 1. Pomocou svojich prihlasovacích údajov sa prihláste do Zákazníckeho centra. Prípadne si môžete požiadať o zaslanie zabudnutého hesla.
 2. Po prihlásení zvoľte virtuálny server, na ktorý si prajete databázu založiť (Služby / Hosting a servery/ Virtuálne servery).
   
 3. V Detaili servera kliknite v kategórii Databáza MSSQL na tlačidlo Založiť.
   
 4. Prístupy k novej MSSQL databáze Vám budú pridelené automaticky a zobrazia sa ihneď po založení databázy. Stlačením Zriadiť sa začne databáza vytvárať.
   
 5. Databáza sa teraz zriaďuje, hneď ako bude pripravená na použitie, uvidíte ju v Detaili servera v zozname databáz (najneskôr do 30 minút).
   

 

Zmena hesla


Hesla k databázam sú šifrované, preto nie je možné jednoducho zobraziť aktuálne využívané.

O nové heslo k MSSQL databáze môžete požiadať pomocou autorizovanej požiadavky.

 

Ako môžem databázu naplniť dátami?


Do databázy sa dá pristupovať cez webovú administráciu alebo pomocou vzdialeného prístupu

Pre pripojenie do MSSQL databázy môžete tiež použiť ASP skript (príklad):

meno databázového servera "msdb.domena.cz"  *)

meno databázy "menodatabazy"

užívateľ "uzivatelskemeno"

heslo "hesloxxx":

 

ConnString = "Provider=SQLOLEDB;Server=msdb.domena.cz;Database=jmenodatabaze;User Id=uzivatelskemeno;Password=hesloxxx;"

Set Conn=Server.CreateObject("ADODB.Connection")

Conn.open ConnString

SQL = "SELECT * FROM tabulka WHERE id=1" Set RS = Conn.Execute(SQL,,1)

Tento string používajú napr. aplikácie inštalované pomocou Webmatrix, web.config obsahuje pripojenie:

<connectionStrings>

 

<clear/>

 

<add name="CMSConnectionString" connectionString="Persist Security Info=False;database=databasename;server=msdb.domena.cz;

user id=username;password=password;Current Language=English;Connection Timeout=240;"/>

 

 </connectionStrings>

UPOZORNENIE: Databáza sa dá používať len pre služby objednané u spoličnosti ACTIVE24.

Pokiaľ nemáte založený A záznam "msdb.domena.cz", použite meno databázového servera, ktoré Vám bolo zaslané pri zriadení služby, napr. Cartman.globenet.cz atp.

 

 

Vzdialený prístup k databáze - pridanie IP adresy  


Ak plánujete správu databázy z vlastního počítača vzdialene a nie cez  webové rozhranie, je nutné u zvolenej MSSQL povoliť vašu IP adresu, ktorá musí byť verejná (statická). Táto podmienka zaručuje správne fungovanie spojenia s databázou. 

O priradenie IP adresy k MSSQL databáze môžete požiadať pomocou autorizovanej požiadavky.

 

Zálohovanie a obnova dát (MyLittleBackup)


Automatické zálohy MSSQL databáz, ktoré robíme každú noc, sú prístupné cez webové rozhranie mssqlbackup.active24.cz.

Pomocou MyLittleBackup sa dá spravovať až 35 zálohových súborov, z čoho poskytujeme 14 súborov denných záloh. S týmito súbormi sa dá bez obmedzenia pracovať, preto prosím venujte zvýšenú pozornosť pri manipulácii s týmito súbormi, ich zmazanie je totiž nenávratné.

UPOZORNENIE: Technické riešenie ACTIVE 24 používa jednu zložku pre správu záloh. Adresáre Backup folder a Restore folder sú tá istá zložka.

 

 

Zálohovanie databázy

Ak sa púšťate do väčšieho zásahu v MSSQL databáze, môžete preventívne vytvoriť zálohu aktuálneho stavu databázy podľa nižšie uvedeného návodu.

 

 1. Na adrese mssqlbackup.active24.cz vyberieme MSSQL server(1), na ktorom sa databáza nachádza a vyplňte prístupové údaje - názov databáze(2), prihlasovacie meno(3) a heslo(4). Tieto údaje Vám boli zaslané na kontaktný email po zriadení databázy.
   
 2. Po úspešnom prihlásení v ľavej časti v menu Tools sú k dispozícii voľby pre správu zálohovania databáz. Pre vytvorenie zálohy zvoľte možnosť Backup databases(5) a vpravo vyberte v rolovacom menu databázu(6).
   
 3. Potvrďte voľbu databázy(7) a vyplňte Meno zálohy(8) (nepoužívajte medzery ani špeciálne znaky v názve) a Popis zálohy(8) – do tohto poľa môžete poznamenať napríklad prečo zálohu tvoríte.
   
 4. Samotné zálohovanie spustíte stlačením tlačidla Backup(10). Zálohu môžete stiahnuť do PC(11), prípadne bude kedykoľvek k dispozícii v Správcovi záloh - v ľavom menu položka Manage backup files. Doba vytvorenia zálohy je závislá na veľkosti databázy.
   

Obnova zo zálohy

Obnova dát MSSQL databázy prebieha v nástroji MyLittleBackup. Na obnovu dát môžete využiť zálohy, ktoré tvoríme každú noc alebo zálohu vlastnú. Všetky zálohy sú pritom uchovávané na našich serveroch, obnovu je možné urobiť odkiaľkoľvek.

 

 1. Na adrese mssqlbackup.active24.cz vyberieme MSSQL server(1), na ktorom sa databáza nachádza a vyplňte prístupové údaje - názov databázy(2), prihlasovacie meno(3) a heslo(4). Tieto údaje Vám boli zaslané na kontaktný email po zriadení databázy.
   
 2. Po úspešnom prihlásení v ľavej časti v menu Tools sú k dispozícii voľby pre správu zálohovania databáz. Pre obnovenie dát zo zálohy zvoľte možnosť Restore databases(1) a vpravo vyberte v rolovacom menu databázu(2) na obnovu.
   
 3. Voľbu databázy potvrďte(3) a v nasledujúcom kroku vyberte zo servera zálohu na obnovu dát(4). Ak si prajete importovať zálohu z iného servera, uložte ju najskôr do svojho počítača a potom ju nahrajete pomocou tlačidla Precházdať(5). Keď vyberiete správnu zálohu, pokračujte k ďalšiemu kroku(6). 
   
 4. Pred spustením obnovy skontrolujte, či ste vybrali správnu databázu, v tomto kroku sa zobrazuje názov a popis databázy. Ak ste vybrali zlú zálohu, môžete jednoducho vybrať inú zálohu v predchádzajúcom kroku. 
   
 5. Posledná obrazovka obnovy databázy. V kroku 5 a 6 Vás systém informuje o úspechu pri obnove dát. Ak všetko prebehlo v poriadku (ako v našom prípade), potvrdí Vám to hláškou „Restore successfully performed“ (krok 5 – obnova databázy je v poriadku) a „Database has been checked and no error has been found“ (krok 6, systém kontroluje či nastavenia pre databázu nehlásia chyby).