MySQL - založenie a správa databázy

MySQL je rýchly a stabilný databázový systém. Ponúka bohatý a veľmi užitočný súbor funkcií a je podporovaný PHP i CGI skriptami. Databázu MySQL môžu využívať virtuálne servery bežiace na platforme Linux i Microsoft Windows Server.

Je možné ju založiť na hostingovom balíčku Komplet i v rámci multihostingov Firma a Expert alebo v rámci VMS virtuálnych serverov.

Akú verziu databázy aktuálne ponúkame, zistíte spolu s ďalšími technickými špecifikáciami na adrese verze.active24.cz.

 

Ako založiť novú databázu? 

 1. Prihláste sa do Zákazníckeho centra.
 2. Zvoľte hosting, na ktorom si prajete databázu založiť (Služby / Hosting a servery / Virtuálne servery).
 3. V Detaili servera kliknite v kategórii Databáza MySQL na tlačidlo Založiť.
 4. Upravte názov databázy a vyplňte heslo. Stlačením Zriadiť sa začne databáza vytvárať.

Podrobný postup:

 1. Pomocou svojich prihlasovacích údajov sa prihláste do Zákazníckeho centra. Prípadne si môžete požiadať o zaslanie zabudnutého hesla.
 2. Po prihlásení zvoľte virtuálny server, na ktorý si prajete databázu založiť (Služby / Hosting a servery/ Virtuálne servery).
   
 3. V Detaili servera kliknite v kategórii Databáza MySQL na tlačidlo Založiť.
   
 4. Upravte názov databázy (1) a vyplňte heslo (2). Prihlasovacie údaje si môžete nechať zaslať emailom (3). Stlačením Zriadiť(4) sa začne databáza vytvárať.
   
 5. Databáza sa teraz zriaďuje, hneď ako bude pripravená na použitie, uvidíte ju v Detaili servera v zozname databáz (najneskôr do 30 minút).

Zmena hesla


Hesla k databázam sú šifrované, preto nie je možné jednoducho zobraziť aktuálne využívané.

O nové heslo k MySQL databáze môžete požiadať pomocou autorizovanej požiadavky.

 1. Prihláste sa do Zákazníckeho centra.
 2. Zvoľte hosting, na ktorom je databáza založená (Služby / Hosting a servery / Virtuálne servery).
 3. V Detaili servera kliknite v kategórii Databáza MySQL na tlačidlo Založiť.
 4. Kliknite ešte na možnosť Zmena hesla a zobrazí sa Formulár pre zadanie hesla nového.
 5. Zmeny sa prejavia ihneď po potvrdení (nezabudnite zmeny zadať i do kódu svojich stránok)

Podrobný postup:

 1. Pomocou svojich prihlasovacích údajov sa prihláste do Zákazníckeho centra. Prípadne si môžete požiadať o zaslanie zabudnutého hesla.
 2. Po prihlásení zvoľte virtuálny server, na ktorý si prajete databázu založiť (Služby / Hosting a servery/ Virtuálne servery).
 3. V Detaili servera kliknite v kategórii Databáza MySQL na tlačidlo Založiť.
   
 4. Zvoľte Zmenu hesla (1) a v ďalšom kroku zadajte hneď heslo nové (2), odporúčame ale používať heslo vygenerované (3), zmenu potvrdíte tlačidlom Nastaviť (4).
   

UPOZORNENIE: Po zmene hesla k databáze je nutné urobiť zmenu i v konfiguračnom súbore prípadne v kóde webovej prezentácie, aby nedošlo k výpadku stránok.

 1. Zmeny sa prejavia ihneď po potvrdení.
   

 

Ako môžem databázu naplniť dátami?


Do databázy sa dá pristupovať cez webovú administráciu alebo pomocou vzdialeného prístupu

Pre pripojenie do MySQL databázy môžete tiež použiť ASP skript (príklad):

Užívateľ "domena_cz" s heslom "hesloxxx":

 

ConnString = "driver={MySQL};server=uvdb1.globe.cz;uid=domena_cz;pwd=hesloxxx;database=domena_cz"

Set Conn=Server.CreateObject("ADODB.Connection")

Conn.open ConnString

SQL = "SELECT * FROM tabulka WHERE id=1" 

Set RS = Conn.Execute(SQL,,1)

V MySQL databáze sa dajú tabuľky uzamykať (MySQL Lock) i vytvárať dočasné tabuľky (Temp tables).

UPOZORNENIE: Databázu je možné používať len pre služby objednané u spoločnosti ACTIVE24.

 

 

Vzdialený prístup k databáze - pridanie IP adresy  


Ak plánujete správu databázy z vlastního počítača vzdialene a nie cez  webové rozhranie, je nutné u zvolenej MySQL povoliť vašu IP adresu, ktorá musí byť verejná (statická). Táto podmienka zaručuje správne fungovanie spojenia s databázou. 

O priradenie IP adresy k MySQL databáze môžete požiadať pomocou autorizovanej požiadavky.

 1. Prihláste sa do Zákazníckeho centra.
 2. Zvoľte hosting, na ktorom je databáza založená (Služby / Hosting a servery / Virtuálne servery).
 3. V Detaili servera kliknite v kategórii Databáza MySQL na tlačidlo Nastavenia.
 4. Na stránke vidíte už Povolené IP adresy pre vzdialený prístup, ďalšie adresy pridáte kliknutím na tlačidlo Pridať IP adresu.

Podrobný postup:

 1. Pomocou svojich prihlasovacích údajov sa prihláste do Zákazníckeho centra. Prípadne si môžete požiadať o zaslanie zabudnutého hesla.
 2. Po prihlásení zvoľte virtuálny server, na ktorý si prajete databázu založiť (Služby / Hosting a servery/ Virtuálne servery).
 3. V Detaili servera kliknite v kategórii Databáza MySQL na tlačidlo Nastavenia.
   
 4. Tabuľka Povolené IP adresy pre vzdialený prístup obsahuje už nastavené IP adresy, ďalšie adresu pridáte stlačením tlačidla Pridať IP adresu.
   

UPOZORNENIE: Vzdialený prístup do databázy je možné zriadiť len pre účely administrácie.

 

 1. Pomocí formulára zadáte nové IP (1) a Popis (2) pripojenie, ktorý slúži len pre lepšiu orientáciu v nastavení, pre samotnú funkciu pripojenia nie je tento údaj dôležitý.
   
 2. Správne pridaná IP adresa sa zobrazí v prehľade Povolené IP adresy v nastavení MySQL.
   

 

Optimalizácia MySQL databázy - dlhé požiadavky  


Opakované volanie SQL procesov, ktoré sa vykonávajú dlho alebo príliš často, môžu hostingový alebo VMS server preťažiť. Dlouho trvajúcim a často volaným databázovým požiadavkám odporúčame predchádzať

Ako predísť dlhým požiadavkám na databázu:

 • Používajte vhodne indexy, viac sa o používaní index súborov u databázy môžete dozvedieť na špecializovaných stránkach.
 • Predradzujte príkaz explain pred podozrivú SQL požiadavku.
 • Zaistite, aby vykonávanie požiadaviek nevytváralo rozsiahle dočasné tabuľky.
 • Pre SQL požiadavky používajte cache. Tam, kde je to možné, ukladajte výsledok do statického súboru, odkiaľ si ho stránka načíta.

Zoznam dlhých požiadaviek

Najdlhšie trvajúce procesy na databáze evidujeme pomocou zákazníckeho centra. V prehľade dlouho trvajúcich požiadaviek môžete vybrané procesy ihneď ukončiť.

Podrobný postup:

 1. Pomocou svojich prihlasovacích údajov sa prihláste do Zákazníckeho centra. Prípadne si môžete požiadať o zaslanie zabudnutého hesla.
 2. Po prihlásení zvoľte virtuálny server, na ktorý si prajete databázu založiť (Služby / Hosting a servery/ Virtuálne servery).
 3. V Detaili servera kliknite v kategórii Databáza MySQL na tlačidlo Nastavenie.
   
 4. Kliknite na možnosť Procesy.
   
 5. V Zozname procesov databázy môžete dlho trvajúce procesy sledovať alebo priamo ukončiť.
   

Zálohovanie MySQL databázy  

Všetky databázy zákazníkov sú každý deň zálohované. Na to si môžete nechať vytvoriť vlastnú ručnú zálohu. Prehľad všetkých prevedených záloh môžete dohľadať v zákazníckom centre. Nižšie popisujeme, kde nájdete prehľad záloh MySQL databázy. 

 1. Prihláste sa do Zákazníckeho centra.
 2. Zvoľte hosting, na ktorom je databáza založená (Služby / Hosting a servery / Virtuálne servery).
 3. V Detaili servera kliknite v kategórii Databáza MySQL na tlačidlo Zálohy.
 4. V kategórii Dostupné pravidelné automatické denné zálohy môžete vybrať zálohu podľa dátumu.
 5. V kategórii Vlastné ručné zálohy môžete ihneď zálohovať aktuálne dát - ručnú zálohu stiahnete z FTP servere. 

 

Podrobný postup:

 1. Pomocou svojich prihlasovacích údajov sa prihláste do Zákazníckeho centra. Prípadne si môžete požiadať o zaslanie zabudnutého hesla.
 2. Po prihlásení zvoľte virtuálny server, na ktorý si prajete databázu založiť (Služby / Hosting a servery/ Virtuálne servery).
 3. V Detaili servera kliknite v kategórii Databáza MySQL na tlačidlo Nastavenia.
   
 4. Kliknite na možnosť Zálohy.
   
 5. V kategórii Dostupné pravidelné automatické denné zálohy môžete vybrať zálohu podľa dátumu vytvorenia (1). Zálohu si môžete stiahnuť do svojho PC tlačidlom Stiahnuť zálohu (2).
   

 

Obnova databázy zo zálohy (import dát)

 1. Stiahnite si zálohu do svojho PC z prahľadu záloh, viď Zálohovanie MySQL.  
 2. Prihláste sa do administrácie MySQL.
 3. Kliknite na možnosť Import.
 4. Vyberte v PC súbor zálohy, nahrávanie začnete tlačidlom Vykonaj.

Podrobný postup:

 1. V prehľade záloh zvolenej databázy si stiahnete archív potrebnej zálohy. Ako nájdete prehľad záloh popisujeme v Zálohovanie MySQL (body 3 - 5).
 2. Hneď ako máte archív zálohy pripravený v počítači, prihláste sa do administrácie MySQL databázy (1). Zadajte login databázy(2) i heslo(3) a prihláste sa stlačením Vykonaj(4). Prihlasovacie údaje sme vám zaslali pri zriadení databázy, prípadne si môžete nastaviť heslo nové.
   
 3. Kliknite na možnosť Import.
   
 4. Vyberte súbor (1), ktorý sa má importovať, nahrávanie zálohy začne po stlačení Vykonaj(2)
   
 5. Ak sa nahranie zálohy podarilo, zobrazí sa nasledujúca informácia.
   

Tip: V prípade, že nahrávate príliš veľkú databázu, nahrajte ju na FTP server a pošlite nám autorizovanú požiadavku. Zálohu databázy naimportujeme za vás.