Microsoft SQL (MSSQL) - založenie a správa databázy

MSSQL Server je výkonný databázový systém spoločnosti Microsoft. Databázu MSSQL môžu využívať virtuálne servery bežiace na platforme Linux Microsoft Windows Server.

Je možné ju založiť na hostingovom balíčku Komplet i v rámci multihostingov Firma Expert alebo v rámci VMS virtuálnych serverov.

Akú verziu databázy aktuálne ponúkame, zistíte spolu s ďalšími technickými špecifikáciami na adrese verze.active24.cz.

 

 

Ako založiť novú databázu? 

 1. Prihláste sa do Zákazníckeho centra.
 2. Zvoľte hosting, na ktorom si prajete databázu založiť (Služby / Hosting a servery / Virtuálne servery).
 3. V Detaili servera kliknite v kategórii Databáza MSSQL na tlačidlo Založiť.
 4. Prístupy k novej MSSQL databáze Vám budú pridelené automaticky a zobrazia sa ihne´d po založení databázy. Stlačením Zriadiť sa začne databáza vytvárať.

Podrobný postup:

 1. Pomocou svojich prihlasovacích údajov sa prihláste do Zákazníckeho centra. Prípadne si môžete požiadať o zaslanie zabudnutého hesla.
 2. Po prihlásení zvoľte virtuálny server, na ktorý si prajete databázu založiť (Služby / Hosting a servery/ Virtuálne servery).
   
 3. V Detaili servera kliknite v kategórii Databáza MSSQL na tlačidlo Založiť.
   
 4. Prístupy k novej MSSQL databáze Vám budú pridelené automaticky a zobrazia sa ihneď po založení databázy. Stlačením Zriadiť sa začne databáza vytvárať.
   
 5. Databáza sa teraz zriaďuje, hneď ako bude pripravená na použitie, uvidíte ju v Detaili servera v zozname databáz (najneskôr do 30 minút).
   

 

Zmena hesla


Hesla k databázam sú šifrované, preto nie je možné jednoducho zobraziť aktuálne využívané.

O nové heslo k MSSQL databáze môžete požiadať pomocou autorizovanej požiadavky.

 

Ako môžem databázu naplniť dátami?


Do databázy sa dá pristupovať cez webovú administráciu alebo pomocou vzdialeného prístupu

Pre pripojenie do MSSQL databázy môžete tiež použiť ASP skript (príklad):

meno databázového servera "msdb.domena.cz"  *)

meno databázy "menodatabazy"

užívateľ "uzivatelskemeno"

heslo "hesloxxx":

 

ConnString = "Provider=SQLOLEDB;Server=msdb.domena.cz;Database=jmenodatabaze;User Id=uzivatelskemeno;Password=hesloxxx;"

Set Conn=Server.CreateObject("ADODB.Connection")

Conn.open ConnString

SQL = "SELECT * FROM tabulka WHERE id=1" Set RS = Conn.Execute(SQL,,1)

Tento string používajú napr. aplikácie inštalované pomocou Webmatrix, web.config obsahuje pripojenie:

<connectionStrings>

 

<clear/>

 

<add name="CMSConnectionString" connectionString="Persist Security Info=False;database=databasename;server=msdb.domena.cz;

user id=username;password=password;Current Language=English;Connection Timeout=240;"/>

 

 </connectionStrings>

UPOZORNENIE: Databáza sa dá používať len pre služby objednané u spoličnosti ACTIVE24.

Pokiaľ nemáte založený A záznam "msdb.domena.cz", použite meno databázového servera, ktoré Vám bolo zaslané pri zriadení služby, napr. Cartman.globenet.cz atp.

 

 

Vzdialený prístup k databáze - pridanie IP adresy  


Ak plánujete správu databázy z vlastního počítača vzdialene a nie cez  webové rozhranie, je nutné u zvolenej MSSQL povoliť vašu IP adresu, ktorá musí byť verejná (statická). Táto podmienka zaručuje správne fungovanie spojenia s databázou. 

O priradenie IP adresy k MSSQL databáze môžete požiadať pomocou autorizovanej požiadavky.