K doménam registrovaným u ACTIVE 24, ktoré využívajú naše nameservery poskytujeme bezplatné vedenie DNS záznamov. 

Bezplatné vedenie DNS záznamov môžu využívať aj členovia nášho partnerského programu a zákazníci, pre ktorých sú u nás založené tieto hostingové či e-mailové služby:

Pri registrácii domény dochádza ku zriadeniu bezplatného DNS hostingu automaticky, ak nie sú v objednávke zadané iné nameservery. V prípade, že je doména u iného registrátora a prajete si využiť DNS ACTIVE 24 k hostingovej alebo e-mailovej službe, požiadajte o zriadenie bezplatného DNS hostingu prostredníctvom Autorizovanej požiadavky.

Ak nemáte žiadnu z vyššie uvedených služieb, je vedenie DNS záznamov na našich nameserveroch spoplatnené podľa aktuálneho cenníka.

Ak u nás máte bezplatný DNS hosting a dôjde k zrušeniu všetkých služieb oprávňujúcich k jeho využitiu, bude automaticky prevedený na spoplatnený DNS hosting.