Upozornenie o expirácii

Ak si zákazník objedná túto službu, bude o blížiacom sa termíne vypršania registrácie domény, upozornený nie len zaslaním e-mailu, ale v prípade potreby i telefonátom a doporučeným dopisom. Ak nedôjde k obnove domény po zaslaní e-mailu, bude 19 dní pred vypršaním registrácie zákazník upozornený telefonicky (2x telefonát na uvedený kontaktný telefón). Ak ani potom nebude doména obnovená, bude zaslaný doporučený dopis 13 dní pred vypršaním registrácie.

Službu Upozornenie si môžete objednať pre novú aj pre už registrovanú doménu.

Službu upozornenie je možné objednať len k doméne, u ktorej figuruje ACTIVE 24, s.r.o ako určený registrátor. Ak nie sme vašim registrátorom a napriek tomu by ste radi využívali službu Upozornenie, potom Vám ponúkame prevedenie Vašej domény k našej spoločnosti. K naplneniu služby Upozornenie dôjde len pre domény, ktoré majú službu upozornenie evidovanú pod rovnakým zákazníckym ID ako je evidovaná k Upozorneniu sa vzťahujúca doména.

Aby sme predišli prípadným nejasnostiam a boli schopní garantovať funkčnú aktiváciu služby Upozornenie pri objednávke na už existujúcu doménu, venujte, prosím, pozornosť nasledujúcim podmienkam:

Podmienky pri objednaní služby k už existujúcej doméne

  • Pri objednávke služby Upozornenie k doméne, ktorá je 90 a viac dní pred expiráciou, služba bude zaktivovaná na aktuálne platobné obdobie.
  • Pri objednávke služby Upozornenie k doméne, ktorá je 90 a menej dní pred expiráciou, bude služba zaktivovaná až na ďalšie platobné obdobie.
  • Ak poplatok za službu Upozornenie nebude uhradený do 30 dní od objednaní, najneskôr však 60 dní pred dátumom expirácie domény ku ktorej je objednaný, bude objednávka ukončená.
  • Priobjednať službu je možné v Zákazníckom centre cez autorizovanú požiadavku.

Other Articles