Bezpečnosť


Pošta chránená protokolom DANE

E-mailové služby u ACTIVE 24 sú chránené protokolom DANE. Čo to znamená? Prichádzajúce a odchádzajúce emaily sú v priebehu SMTP komunikácie medzi poštovými servermi prenášané šifrovane vždy, kedy to protistrana podporuje a automaticky sa overuje i platnosť certifikátu. Ak by certifikát nebol plat...

Overenie prihlásenia - dvojfaktorová autorizácia (2FA)

Pre zvýšenie zabezpečenia služieb, na ktorých vám záleží, môžete u zákazníckeho účtu aktivovať overenie prihlásenia (tzv. dvojfaktorovú autorizáciu). V súčasnej dobe je podporovaná metóda overenia pomocou jednorazových číselných hesiel (TOTP), ktoré sú typicky generované v mobilnej aplikácii pomoco...

Tipy pre užívateľské heslo

Tu nájdete niekoľko rád, ako pracovať s heslami pohodlne a zároveň bezpečne. Zabudnite na zásady nariaďujúce koľko máte mať v hesle akých znakov a ako často máte heslo pravidelne meniť. Sú dávno prežité a preukázeteľne kontraproduktívne. * Používajte správcu hesiel (#spravce) * Pre každú sl...

SSL/TLS certifikáty

Bežná komunikácia cez internet prebieha nešifrovane, spojenie medzi počítačmi je možné jednoducho odpočúvať. Pomocou SSL/TLS certifikátov sa komunikácia medzi počítačom užívateľa a serverom, na ktorom bežia webové stránky, šifruje a nemôže tak byť odpočúvaná alebo cestou modifikovaná. Návštevníci...

CAA záznam - autorizácia certifikačnej autority

Záznam typu CAA (Certification Authority Authorization) definuje politiku vystavenia SSL/TLS certifikátu na zvolenej doméne. Cieľom je zamedziť vystavovaniu falšovaných certifikátov a tým zvýšenie dôveryhodnosti https spojenej so serverom. Jednoducho určíte, ktorá certifikačná autorita môže certifi...