Overenie prihlásenia - dvojfaktorová autorizácia (2FA)

Pre zvýšenie zabezpečenia služieb, na ktorých vám záleží, môžete u zákazníckeho účtu aktivovať overenie prihlásenia (tzv. dvojfaktorovú autorizáciu).

V súčasnej dobe je podporovaná metóda overenia pomocou jednorazových číselných hesiel (TOTP), ktoré sú typicky generované v mobilnej aplikácii pomocou zdieľaného kľúča.

Aplikácií podporujúcich TOTP existuje celý rad, tu uvádzame niektoré z nich: Google Authenticator (Android, iOS), LastPass Authenticator (Android, iOS, Windows), Microsoft Authenticator (Android, iOS, Windows) alebo Authy (Android, iOS).
 

Ako aktivovať overenie prihlásenia:

  1. Pomocou svojich prihlasovacích údajov sa prihláste do Zákazníckeho centra.
  2. Po prihlásení kliknite v pravom hornom rohu na svoje meno, budete presmerovaní do detailu účtu.
  3. Tu môžete aktivovať Overenie prihlásenia - dvojfaktorová autorizácia.
  4. Nainštalujte jednu z vyššie uvedených mobilných aplikácií a z nej vyfoťte obrázok s QR kódom.
  5. Číselný kód generovaný aplikáciou teraz opíšte späť do zákazníckeho centra pre potvrdenie aktivácie.
  6. Pri ďalšom prihlásení bude už po zadaní hesla požadovaný i kód vygenerovaný aplikáciou.
     
TIP: Ak sa do zákazníckeho centra prihlasujete často a nechcete zadávať kód opakovane, zaškrtnite pri prihlásení voľbu "zapamätať overenie na tomto počítači po dobu 30 dní".

Overenie prihlásenia sa dá kedykoľvek na rovnakom mieste vypnúť. Pre vypnutie je potrebné zadať overovací  kód. V zákazníckom centre si je možné zobraziť aktuálny QR code/kľúč, aby ste si mohli spárovať nové zariadenie.

Ak si budete priať vygenerovať nový kľúč, bude nutné overenie prihlásenia deaktivovať a následne opäť aktivovať.

Ak sa niekto pokúsi prihlásiť k vášmu zákazníckemu účtu správnym heslom, ale nepotvrdí overenie prihlásenia,  dostanete od nás upozornenie na kontaktný email.

UPOZORNENIE: So zapnutým overením prihlásenia nebudeme považovať hovory z kontaktného telefónneho čísla za autorizované. Pre uskutočnenie zmien u služieb je nutné zaslať autorizovanú požiadavku zo zákazníckeho centra.


V prípade straty zariadenia, v ktorom sa generujú jednorazové kódy, je možné obnoviť prístup k účtu po zaslaní úradne overenej žiadosti o nové prístupové údaje našej zákazníckej podpore Stiahnuť formulár CZ, Download form ENG.

Kľúč/obrázok s QR kódom pre generovanie jednorazových kódov odporúčame zálohovať na bezpečné miesto (ideálne offline teda napr. vytlačený na papieri).

UPOZORNENIE: Funkcia overenia prihlásenia nie je kompatibilná so starým SOAP API rozhraním. U účtu, ktorý používate pre spojenie so SOAP, nesmie byť aktivované overenie prihlásenia, odporúčame u neho nastaviť veľmi dlhé, náhodne generované heslo a pre správu služieb vytvoriť účet kontaktnej osoby, a pre tento zapnúť overenie prihlásenia.