Microsoft SQL (MSSQL) - Aanmaken en beheer van de database

MSSQL Server is een krachtig database systeem van Microsoft. De database MSSQL kan gebruikt worden met virtuele servers die draaien op een Linux of Microsoft Windows Server.

Het is mogelijk deze aan te maken met het hosting pakket Compleet en bij de multi hosting pakketten Firm en Expert of op VMS virtuele servers.

Welke versie van de database we momenteel aanbieden kan gevonden worden met technische informatie op: versions.active24.com.

 

 

Hoe maakt U een nieuwe MSSQL database aan? 
 

 1. Log in op het Controle paneel.
 2. Kies de hosting, waar U de database op wilt aanmaken. (Diensten/Webhosting en servers/Virtuele servers).
 3. Bij Dienstinformatie klik op de categorie Database MSSQL op de Instellen button.
 4. De login informatie van de nieuwe MSSQL database zal automatisch aangemaakt worden en de details zullen meteen worden getoond als de database is aangemaakt. 

Gedetailleerde uitleg:

 1. Log in op het Controle paneel. Of vraag hier een nieuw wachtwoord aan.
 2. Nadat U bent ingelogd, kies de virtuele server, waar U de database op wilt aanmaken. (Diensten/Webhosting en servers/Virtuele servers).                                                                               
 3. Bij Dienst informatie klik bij de categorie Database MSSQL op,Instellen.                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 4. De login informatie van de nieuwe MSSQL database zal automatisch aangemaakt worden en de details zullen direct worden getoond nadat de database is aangemaakt.                                                                                                                                                                                                                                 
 5. De database wordt nu aangemaakt, zodra deze is aangemaakt is het klaar voor gebruik. U ziet de nieuwe database bij dienstinformatie in de lijst bij Database MSSQL (binnen30 minutes).                                                                                                                                                                                                                                                


 

Wachtwoord veranderen.


Wachtwoorden van databases zijn versleuteld, dus het is niet mogelijk deze te tonen in het controle paneel.

Een nieuw wachtwoord voor de MSSQL database kan aangevraagd worden via een geautoriseerde aanvraag 


 

Hoe kan ik de database vullen met data?


De database kan bereikt worden via de web administratie of via toegang op afstand

Voor verbinding met de MSSQL database kunt U ook een ASP script gebruiken (voorbeeld):

name of database server "msdb.domena.cz"  *)
name of database "databasename"
user "username"
password "passwordxxx":

ConnString = "Provider=SQLOLEDB;Server=msdb.domena.cz;Database=jmenodatabaze;User Id=uzivatelskejmeno;Password=hesloxxx;"
Set Conn=Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Conn.open ConnString
SQL = "SELECT * FROM tabulka WHERE id=1" Set RS = Conn.Execute(SQL,,1)

 

Deze string wordt bijvoorbeeld gebruikt door aplicaties die zijn geïnstalleerd via Webmatrix web.config bevat de verbinding:

<connectionStrings>

<clear/>

<add name="CMSConnectionString" connectionString="Persist Security Info=False;database=databasename;server=msdb.domena.cz;
user id=username;password=password;Current Language=English;Connection Timeout=240;"/>

 </connectionStrings>
Notitie: Database kan alleen gebruikt worden in combinatie met diensten van Active24.

 

Toegang op afstand tot de database - IP adres toevoegen 

 

Als U de database op afstand via uw computer wilt beheren en niet via web administratie, is het nodig om het IP adres toe te staan bij uw gekozen MSSQL, welke publiek moet zijn (statisch). Deze vereiste zorgt voor een goede werking van de database. 

De toewijzing van IP adressen voor MSSQL databases, kunt U aanvragen via een geautoriseerde aanvraag. 

 

 

Backup en herstel (MyLittleBackup)  

De automatische backups van de MSSQL die wij elke nacht doen, zijn te bereiken via mssqlbackup.active24.com.  

Met MyLittleBackup, kunnen we tot 35 backup bestanden maken, waarvan wij er dagelijks 14 van bieden. U kunt met deze bestanden ongelimiteerd werken, maar houdt er rekening mee dat het verwijderen van deze bestanden onomkeerbaar is.

LET OP: ACTIVE 24 gebruikt een enkele map voor de administratie van de backups. De map met de backup en die voor herstel zijn dezelfde.

 

Backup van de database

Als U een proces gaat uitvoeren dat grote invloed kan hebben op de MSSQL database, is het aan te raden eerst een backup te maken van de  database, zoals we dat later zullen beschrijven.

 

 1. Bij; mssqlbackup.active24.com selecteert U de server MSSQL (1) op welke database de gegevens staan en vult U de inloggegevens in - de naam van de database (2), de gebruikersnaam (3) en het wachtwoord (4). Deze informatie is U eerder toegestuurd via het contact mailadres welke bestond toen de database aangemaakt werd.                                                                                                                                                                                              
 2. Nadat U bent ingelogd ziet U aan de linkerkant bij het menu bij Bewerken de mogelijke opties om de backup van de database te beheren. Om een backup te maken kiest U backup database (5) en klikt U op het pijltje rechts bij de database (6). Dan verschijnt een uitklapmenu.                                                                                                                                                                                                                                                             
                                             
 3. Bevestig de keuze (7) en vul de naam van de backup in (8). (er mogen geen spaties of bijzondere tekens gebruikt worden) Vul daarna de omschrijving in (9), gebruik bijvoorbeeld de reden waarom U deze backup maakt.                                                                                                                                                                                                                  
                                 
 4. Om de backup te beginnen, klik op de knop Backup (10). U kunt de backup opslaan op een computer (11) of is bereikbaar op elk moment bij het Beheer van de backup - Beheer van de backups kan in het linker menu. De tijdsduur van het maken van de backup hangt af van de inhoud van database.                                                                                                                                                                                              

   

Herstel vanaf een backup

Het herstel vanaf een backup van de MSSQL database vindt plaats bij MyLittleBackup. Om data te herstellen, kunt U gebruik maken van de kopieën die wij elke nacht maken of uw eigen backups. Alle backups worden opgeslagen op onze servers, her herstel kunt U doen vanaf elke gewenste plaats.

 1. Bij mssqlbackup.active24.com selecteert U MSSQL (1) waarop de database staat en vult U de gegevens in, de naam van de database (2),de gebruikersnaam (3) en  het wachtwoord (4). Deze gegevens zijn verzonden naar het contact e-mailadres welke bestond toen de database aangemaakt werd.                                                                                                                                                                                                                                                                 
 2. Als U ingelogd bent  ziet U aan de linkerkant het menu Bewerken, daar vindt U de opties om de backup van de database te beheren. Om de database gegevens te herstellen, selecteer Restore database (1) en aan de rechterkant bij Database (2) in het uitklapmenu kiest U de database.                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                     
 3. Bevestig de keuze (3) en selecteer de backup (4) uit de lijst. Als U een ander archief wilt importeren vanaf een ander server, bewaar deze eerst op uw computer en laadt deze vervolgens op mbv de knop Kiezen (5). Als U eenmaal de keuze voor de backup gemaakt heeft, klikt U op Ok (6)                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                          
 4. Voordat U het herstel begint, check of U de juiste database heeft gekozen (7) hier wordt de naam en de omschrijving getoond. Als U een verkeerde keuze heeft gemaakt, kunt U dit bij de vorige stap veranderen.                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                 
 5. De laatste stap voor het herstel van de database: bij stap 5 en 6 informeert het systeem U als het herstel goed is verlopen. Als alles goed is ( zoals in ons voorbeeld), verschijnt het bericht "Restauratie is correct verlopen" en  is de database gecontroleerd en zijn er geen fouten gevonden. (stap 5, het systeem controleert zelf of de configuratie van de database geen fouten heeft)