Microsoft SQL (MSSQL) - Aanmaken en beheer van de database

MSSQL Server is een krachtig database systeem van Microsoft. De database MSSQL kan gebruikt worden met virtuele servers die draaien op een Linux of Microsoft Windows Server.

Het is mogelijk deze aan te maken met het hosting pakket Compleet en bij de multi hosting pakketten Firm en Expert of op VMS virtuele servers.

Welke versie van de database we momenteel aanbieden kan gevonden worden met technische informatie op: versions.active24.com.

 

 

Hoe maakt U een nieuwe MSSQL database aan? 
 

  1. Log in op het Controle paneel.
  2. Kies de hosting, waar U de database op wilt aanmaken. (Diensten/Webhosting en servers/Virtuele servers).
  3. Bij Dienstinformatie klik op de categorie Database MSSQL op de Instellen button.
  4. De login informatie van de nieuwe MSSQL database zal automatisch aangemaakt worden en de details zullen meteen worden getoond als de database is aangemaakt. 

Gedetailleerde uitleg:

  1. Log in op het Controle paneel. Of vraag hier een nieuw wachtwoord aan.
  2. Nadat U bent ingelogd, kies de virtuele server, waar U de database op wilt aanmaken. (Diensten/Webhosting en servers/Virtuele servers).                                                                               
  3. Bij Dienst informatie klik bij de categorie Database MSSQL op,Instellen.                                                                                                                                                                                                                                                                                         
  4. De login informatie van de nieuwe MSSQL database zal automatisch aangemaakt worden en de details zullen direct worden getoond nadat de database is aangemaakt.                                                                                                                                                                                                                                 
  5. De database wordt nu aangemaakt, zodra deze is aangemaakt is het klaar voor gebruik. U ziet de nieuwe database bij dienstinformatie in de lijst bij Database MSSQL (binnen30 minutes).                                                                                                                                                                                                                                                


 

Wachtwoord veranderen.


Wachtwoorden van databases zijn versleuteld, dus het is niet mogelijk deze te tonen in het controle paneel.

Een nieuw wachtwoord voor de MSSQL database kan aangevraagd worden via een geautoriseerde aanvraag 


 

Hoe kan ik de database vullen met data?


De database kan bereikt worden via de web administratie of via toegang op afstand

Voor verbinding met de MSSQL database kunt U ook een ASP script gebruiken (voorbeeld):

name of database server "msdb.domena.cz"  *)
name of database "databasename"
user "username"
password "passwordxxx":

ConnString = "Provider=SQLOLEDB;Server=msdb.domena.cz;Database=jmenodatabaze;User Id=uzivatelskejmeno;Password=hesloxxx;"
Set Conn=Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Conn.open ConnString
SQL = "SELECT * FROM tabulka WHERE id=1" Set RS = Conn.Execute(SQL,,1)

 

Deze string wordt bijvoorbeeld gebruikt door aplicaties die zijn geïnstalleerd via Webmatrix web.config bevat de verbinding:

<connectionStrings>

<clear/>

<add name="CMSConnectionString" connectionString="Persist Security Info=False;database=databasename;server=msdb.domena.cz;
user id=username;password=password;Current Language=English;Connection Timeout=240;"/>

 </connectionStrings>
Notitie: Database kan alleen gebruikt worden in combinatie met diensten van Active24.

 

Toegang op afstand tot de database - IP adres toevoegen 

 

Als U de database op afstand via uw computer wilt beheren en niet via web administratie, is het nodig om het IP adres toe te staan bij uw gekozen MSSQL, welke publiek moet zijn (statisch). Deze vereiste zorgt voor een goede werking van de database. 

De toewijzing van IP adressen voor MSSQL databases, kunt U aanvragen via een geautoriseerde aanvraag.