Microsoft SQL (MSSQL) - založení a správa databáze

MSSQL server je výkonný databázový systém společnosti Microsoft. Databázi MSSQL mohou využívat virtuální servery běžící na platformě Linux Microsoft Windows Server.

Je možné ji založit na hostingovém balíčku Komplet i v rámci multihostingů Firma Expert nebo v rámci VMS virtuálních serverů.

Jakou verzi databáze aktuálně nabízíme, zjistíte společně s dalšími technickými specifikacemi na adrese verze.active24.cz.

 

 

Jak založit novou databázi? 
 

 1. Přihlaste se do Zákaznického centra.
 2. Zvolte hosting, na kterém si přejete databázi založit (Služby / Hosting a servery / Virtuální servery).
 3. V Detailu serveru klikněte v kategorii Databáze MSSQL na tlačítko Založit.
 4. Přístupy k nové MSSQL databázi Vám budou přiděleny automaticky a zobrazí se ihned po založení databáze. Stisknutím Zřídit se začne databáze vytvářet.

Podrobný postup:

 1. Pomocí svých přihlašovacích údajů se přihlaste do Zákaznického centra. Případně si můžete požádat o zaslání zapomenutého hesla.
 2. Po přihlášení zvolte virtuální server, na kterém si přejete databázi založit (Služby / Hosting a servery / Virtuální servery).
 3. V Detailu serveru klikněte v kategorii Databáze MSSQL na tlačítko Založit.
 4. Přístupy k nové MSSQL databázi Vám budou přiděleny automaticky a zobrazí se ihned po založení databáze. Stisknutím Zřídit se začne databáze vytvářet.
 5. Databáze se nyní zřizuje, jakmile bude připravená k použití, uvidíte ji v Detailu serveru v seznamu databází (nejpozději do 30 minut).
   

Změna hesla


Hesla k databázím jsou šifrovaná, proto není možné jednoduše zobrazit aktuálně využívané.

O nové heslo k MSSQL databázi můžete požádat pomocí autorizovaného požadavku.

 


 

Jak mohu databázi naplnit daty?


Do databáze lze přistupovat přes webovou administraci nebo pomocí vzdáleného přístupu

Pro připojení do MSSQL databáze můžete také použít ASP skript (příklad):

jméno databázového serveru "msdb.domena.cz"  *)
jméno databáze "jmenodatabaze"
uživatel "uzivatelskejmeno"
heslo "hesloxxx":

ConnString = "Provider=SQLOLEDB;Server=msdb.domena.cz;Database=jmenodatabaze;User Id=uzivatelskejmeno;Password=hesloxxx;"
Set Conn=Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Conn.open ConnString
SQL = "SELECT * FROM tabulka WHERE id=1" Set RS = Conn.Execute(SQL,,1)
UPOZORNĚNÍ: Databázi lze používat pouze pro služby objednané u společnosti Active24.

Pokud nemáte založený A záznam "msdb.domena.cz", použijte jméno databázového serveru, které Vám bylo zasláno při zřízení služby, např. cartman.globenet.cz atp.

Vzdálený přístup k databázi - přidání IP adresy  


Plánujete-li správu databáze z vlastního počítače vzdáleně, a nikoli přes webové rozhraní, je nutné u zvolené MSSQL povolit Vaši IP adresu, která musí být veřejná (statická). Tato podmínka zaručuje správné fungování spojení s databází. 

O přiřazení IP adresy k MSSQL databázi můžete požádat pomocí autorizovaného požadavku.