Microsoft SQL (MSSQL) - založení a správa databáze

MSSQL server je výkonný databázový systém společnosti Microsoft. Databázi MSSQL mohou využívat virtuální servery běžící na platformě Linux Microsoft Windows Server.

Je možné ji založit na hostingovém balíčku Komplet i v rámci multihostingů Firma Expert nebo v rámci VMS virtuálních serverů.

Jakou verzi databáze aktuálně nabízíme, zjistíte společně s dalšími technickými specifikacemi na adrese verze.active24.cz.

 

 

Jak založit novou databázi? 
 

 1. Přihlaste se do Zákaznického centra.
 2. Zvolte hosting, na kterém si přejete databázi založit (Služby / Hosting a servery / Virtuální servery).
 3. V Detailu serveru klikněte v kategorii Databáze MSSQL na tlačítko Založit.
 4. Přístupy k nové MSSQL databázi Vám budou přiděleny automaticky a zobrazí se ihned po založení databáze. Stisknutím Zřídit se začne databáze vytvářet.

Podrobný postup:

 1. Pomocí svých přihlašovacích údajů se přihlaste do Zákaznického centra. Případně si můžete požádat o zaslání zapomenutého hesla.
 2. Po přihlášení zvolte virtuální server, na kterém si přejete databázi založit (Služby / Hosting a servery / Virtuální servery).
 3. V Detailu serveru klikněte v kategorii Databáze MSSQL na tlačítko Založit.
 4. Přístupy k nové MSSQL databázi Vám budou přiděleny automaticky a zobrazí se ihned po založení databáze. Stisknutím Zřídit se začne databáze vytvářet.
 5. Databáze se nyní zřizuje, jakmile bude připravená k použití, uvidíte ji v Detailu serveru v seznamu databází (nejpozději do 30 minut).
   

Změna hesla


Hesla k databázím jsou šifrovaná, proto není možné jednoduše zobrazit aktuálně využívané.

O nové heslo k MSSQL databázi můžete požádat pomocí autorizovaného požadavku.

 


 

Jak mohu databázi naplnit daty?


Do databáze lze přistupovat přes webovou administraci nebo pomocí vzdáleného přístupu

Pro připojení do MSSQL databáze můžete také použít ASP skript (příklad):

jméno databázového serveru "msdb.domena.cz"  *)
jméno databáze "jmenodatabaze"
uživatel "uzivatelskejmeno"
heslo "hesloxxx":

ConnString = "Provider=SQLOLEDB;Server=msdb.domena.cz;Database=jmenodatabaze;User Id=uzivatelskejmeno;Password=hesloxxx;"
Set Conn=Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Conn.open ConnString
SQL = "SELECT * FROM tabulka WHERE id=1" Set RS = Conn.Execute(SQL,,1)
UPOZORNĚNÍ: Databázi lze používat pouze pro služby objednané u společnosti Active24.

Pokud nemáte založený A záznam "msdb.domena.cz", použijte jméno databázového serveru, které Vám bylo zasláno při zřízení služby, např. cartman.globenet.cz atp.

Vzdálený přístup k databázi - přidání IP adresy  


Plánujete-li správu databáze z vlastního počítače vzdáleně, a nikoli přes webové rozhraní, je nutné u zvolené MSSQL povolit Vaši IP adresu, která musí být veřejná (statická). Tato podmínka zaručuje správné fungování spojení s databází. 

O přiřazení IP adresy k MSSQL databázi můžete požádat pomocí autorizovaného požadavku.Zálohování a obnova dat (MyLittleBackup)


Automatické zálohy MSSQL databází, které provádíme každou noc, jsou přístupné přes webové rozhraní mssqlbackup.active24.cz.

Pomocí MyLittleBackup lze spravovat až 35 zálohových souborů, z čehož poskytujeme 14 souborů denních záloh. S těmito soubory lze bez omezení pracovat, proto prosím věnujte zvýšenou pozornost při manipulaci s těmito soubory, jejich smazání je totiž nenávratné.
 

UPOZORNĚNÍ: Technické řešení ACTIVE 24 používá jednu složku pro správu záloh. Adresáře Backup folder a Restore folder jsou tatáž složka.

 

Zálohování databáze

Pouštíte-li se do většího zásahu v MSSQL databázi, můžete preventivně vytvořit zálohu aktuálního stavu databáze dle níže uvedeného návodu.

 

 1. Na adrese mssqlbackup.active24.cz vyberte MSSQL server(1), na kterém se databáze nachází a vyplňte přístupové údaje - název databáze(2), přihlašovací jméno(3) a heslo(4). Tyto údaje Vám byly zaslány na kontaktní email po zřízení databáze.
 2. Po úspěšném přihlášení v levé části v menu Tools jsou k dispozici volby pro správu zálohování databází. Pro vytvoření zálohy zvolte možnost Backup databases(5) a vpravo vyberte v rolovacím menu databázi(6).
 3. Potvrďte volbu databáze(7) a vyplňte Jméno zálohy(8) (nepoužívejte mezery ani speciální znaky v názvu) a Popis zálohy(8) – do tohoto pole můžete poznamenat například proč zálohu tvoříte.
 4. Samotné zálohování spustíte stisknutím tlačítka Backup(10). Zálohu můžete stáhnout do PC(11), případně bude kdykoliv k dispozici ve Správci záloh - v levém menu položka Manage backup files. Doba vytvoření zálohy je závislá na velikosti databáze.

   

Obnova ze zálohy

Obnova dat MSSQL databáze probíhá v nástroji MyLittleBackup. K obnově dat můžete využít zálohy, které tvoříme každou noc, nebo zálohu vlastní. Všechny zálohy jsou přitom uchovávány na našich serverech, obnovu lze provést odkudkoliv.

 

 1. Na adrese mssqlbackup.active24.cz vyberte MSSQL server(1), na kterém se databáze nachází a vyplňte přístupové údaje - název databáze(2), přihlašovací jméno(3) a heslo(4). Tyto údaje Vám byly zaslány na kontaktní email po zřízení databáze.
 2. Po úspěšném přihlášení v levé části v menu Tools jsou k dispozici volby pro správu zálohování databází. Pro obnovení dat ze zálohy zvolte možnost Restore databases(1) a vpravo vyberte v rolovacím menu databázi(2) k obnově.
 3. Volbu databáze potvrďte(3) a v následujícím kroku vyberte ze serveru zálohu k obnově dat(4). Jestliže si přejete importovat zálohu z jiného serveru, uložte ji nejprve do svého počítače a poté ji nahrajete pomocí tlačítka Procházet(5). Jakmile vyberete správnou zálohu, pokračujte k dalšímu kroku(6). 
 4. Před spuštěním obnovy zkontrolujte, zda jste vybrali správnou databázi, v tomto kroku se zobrazuje název a popis databáze. Pokud jste vybrali špatnou zálohu, můžete jednoduše vybrat jinou zálohu v předchozím kroku. 
 5. Poslední obrazovka obnovy databáze. V kroku 5 a 6 Vás systém informuje o úspěchu při obnově dat. Pokud vše proběhlo v pořádku (jako v našem případě), potvrdí Vám to hláškou „Restore successfully performed“ (krok 5 – obnova databáze je v pořádku) a „Database has been checked and no error has been found“ (krok 6, systém kontroluje i zda nastavení pro databázi nehlásí chyby).