MySQL - založení a správa databáze

MySQL je rychlý a stabilní databázový systém. Nabízí bohatý a velmi užitečný soubor funkcí a je podporován PHP i CGI skripty. Databázi MySQL mohou využívat virtuální servery běžící na platformě Linux i Microsoft Windows Server.

Je možné ji založit na hostingovém balíčku Komplet i v rámci multihostingů Firma a Expert nebo v rámci VMS virtuálních serverů.

Jakou verzi databáze aktuálně nabízíme, zjistíte společně s dalšími technickými specifikacemi na adrese verze.active24.cz.

 

Jak založit novou databázi? 
 

 1. Přihlaste se do Zákaznického centra.
 2. Zvolte hosting, na kterém si přejete databázi založit (Služby / Hosting a servery / Virtuální servery).
 3. V Detailu serveru klikněte v kategorii Databáze MySQL na tlačítko Založit.
 4. Upravte název databáze a vyplňte heslo. Stisknutím Zřídit se začne databáze vytvářet.
   

Podrobný postup:

 1. Pomocí svých přihlašovacích údajů se přihlaste do Zákaznického centra. Případně si můžete požádat o zaslání zapomenutého hesla.
 2. Po přihlášení zvolte virtuální server, na kterém si přejete databázi založit (Služby / Hosting a servery / Virtuální servery).
 3. V Detailu serveru klikněte v kategorii Databáze MySQL na tlačítko Založit.
 4. Upravte název databáze (1) a vyplňte heslo (2). Přihlašovací údaje si můžete nechat zaslat emailem (3). Stisknutím Zřídit(4) se začne databáze vytvářet.
 5. Databáze se nyní zřizuje, jakmile bude připravená k použití, uvidíte ji v Detailu serveru v seznamu databází (nejpozději do 30 minut).
   


Změna hesla


Hesla k databázím jsou šifrovaná, proto není možné jednoduše zobrazit aktuálně nastavená. Nové heslo můžete jednoduše nastavit ze zákaznického centra pomocí následujícího postupu.
 
 1. Přihlaste se do Zákaznického centra.
 2. Zvolte hosting, na kterém je databáze založená (Služby / Hosting a servery / Virtuální servery).
 3. V Detailu serveru klikněte v kategorii Databáze MySQL na tlačítko Nastavení.
 4. Klikněte ještě na možnost Změna hesla a zobrazí se Formulář pro zadání hesla nového.
 5. Změny se projeví ihned po potvrzení (nezapomeňte změny zadat i do kódu svých stránek).
   

Podrobný postup:

 1. Pomocí svých přihlašovacích údajů se přihlaste do Zákaznického centra. Případně si můžete požádat o zaslání zapomenutého hesla.
 2. Po přihlášení zvolte virtuální server, na kterém je databáze založená (Služby / Hosting a servery / Virtuální servery).
 3. V Detailu serveru klikněte v kategorii Databáze MySQL na tlačítko Nastavení.
 4. Zvolte Změnu hesla (1) a v dalším kroku zadejte rovnou heslo nové (2), doporučujeme ale používat heslo vygenerované (3), změnu potvrdíte tlačítkem Nastavit (4).
   
  UPOZORNĚNÍ: Po změně hesla k databázi je nutné provést změnu i v konfiguračním souboru případně v kódu webové prezentace, aby nedošlo k výpadku stránek.
 5. Změny se projeví ihned po potvrzení.
   

 

Jak mohu databázi naplnit daty?


Do databáze lze přistupovat přes webovou administraci nebo pomocí vzdáleného přístupu

Pro připojení do MySQL databáze můžete také použít ASP skript (příklad):

Uživatel "domena_cz" s heslem "hesloxxx":

ConnString = "driver={MySQL};server=uvdb1.globe.cz;uid=domena_cz;pwd=hesloxxx;database=domena_cz"
Set Conn=Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Conn.open ConnString
SQL = "SELECT * FROM tabulka WHERE id=1" 
Set RS = Conn.Execute(SQL,,1)

V MySQL databázi lze tabulky uzamykat (MySQL Lock) i vytvářet dočasné tabulky (Temp tables).
 

UPOZORNĚNÍ: Databázi lze používat pouze pro služby objednané u společnosti Active24.

 

Vzdálený přístup k databázi - přidání IP adresy  
 

Plánujete-li správu databáze z vlastního počítače vzdáleně, a nikoli přes webové rozhraní, je nutné u zvolené MySQL povolit vaši IP adresu. Doporučujeme použít veřejnou adresu (statická), v jiném případě je nutné udržovat na databázi vždy aktuálně používanou IP. Tato podmínka zaručuje správné fungování spojení s databází. 
 

 1. Přihlaste se do Zákaznického centra.
 2. Zvolte hosting, na kterém je databáze založena (Služby / Hosting a servery / Virtuální servery).
 3. V Detailu serveru klikněte v kategorii Databáze MySQL na tlačítko Nastavení.
 4. Na stránce vidíte již Povolené IP adresy pro vzdálený přístup, další adresy přidáte kliknutím na tlačítko Přidat IP adresu.
   

Podrobný postup:

 1. Pomocí svých přihlašovacích údajů se přihlaste do Zákaznického centra. Případně si můžete požádat o zaslání zapomenutého hesla.
 2. Po přihlášení zvolte virtuální server, na který si přejete vzdálený přístup nastavit (Služby / Hosting a servery / Virtuální servery).
 3. V Detailu serveru klikněte v kategorii Databáze MySQL na tlačítko Nastavení.
 4. Tabulka Povolené IP adresy pro vzdálený přístup obsahuje již nastavené IP adresy, další adresu přidáte stisknutím tlačítka Přidat IP adresu.
   
  UPOZORNĚNÍ: Vzdálený přístup do databáze je možné zřídit pouze pro účely administrace.
 5. Pomocí formuláře zadáte nové IP (1) a Popis (2) připojení, který slouží jen pro lepší orientaci v nastavení, pro samotnou funkci připojení není tento údaj důležitý.
 6. Správně přidaná IP adresa se zobrazí v přehledu Povolené IP adresy v nastavení MySQL.
   

 

Optimalizace MySQL databáze - dlouhé dotazy  


Opakované volání SQL procesů, které se vykonávají dlouho nebo příliš často, mohou hostingový nebo VMS server přetížit. Dlouho trvajícím a často volaným databázovým dotazům doporučujeme předcházet
 

Jak předejít dlouhým dotazům na databázi:

 • Používejte vhodně indexy, více se o používání index souborů u databáze můžete dozvědět na specializovaných stránkách.
 • Předřazujte příkaz explain před podezřelý SQL dotaz.
 • Zajistěte, aby vykonávání dotazů nevytvářelo rozsáhlé dočasné tabulky.
 • Pro SQL dotazy používejte cache. Tam, kde je to možné, ukládejte výsledek do statického souboru, odkud si jej stránka načte.
   

Seznam dlouhých dotazů

Nejdéle trvající procesy na databázi evidujeme pomocí zákaznického centra. V přehledu dlouho trvajících dotazů můžete vybrané procesy ihned ukončit.
 

 1. Přihlaste se do Zákaznického centra.
 2. Zvolte hosting, na kterém je databáze založená (Služby / Hosting a servery / Virtuální servery).
 3. V Detailu serveru klikněte v kategorii Databáze MySQL na tlačítko Nastavení.
 4. Klikněte na možnost Procesy.
 5. V Seznamu procesů databáze můžete dlouho trvající procesy sledovat nebo přímo ukončit.

Podrobný postup:

 1. Pomocí svých přihlašovacích údajů se přihlaste do Zákaznického centra. Případně si můžete požádat o zaslání zapomenutého hesla.
 2. Po přihlášení zvolte virtuální server, na který si přejete databázi založit (Služby / Hosting a servery / Virtuální servery).
 3. V Detailu serveru klikněte v kategorii Databáze MySQL na tlačítko Nastavení.
 4. Klikněte na možnost Procesy.
 5. V Seznamu procesů databáze můžete dlouho trvající procesy sledovat nebo přímo ukončit.
   

 

Zálohování MySQL databáze  

Všechny databáze zákazníků jsou každodenně zálohovány. K tomu si můžete nechat vytvořit vlastní ruční zálohu. Přehled všech provedených záloh můžete dohledat v zákaznickém centru. Níže popisujeme, kde naleznete přehled záloh MySQL databáze. 
 
 1. Přihlaste se do Zákaznického centra.
 2. Zvolte hosting, na kterém je databáze založená (Služby / Hosting a servery / Virtuální servery).
 3. V Detailu serveru klikněte v kategorii Databáze MySQL na tlačítko Zálohy.
 4. V kategorii Dostupné pravidelné automatické denní zálohy můžete vybrat zálohu dle data.
 5. V kategorii Vlastní ruční zálohy můžete ihned zálohovat aktuální data - ruční zálohu stáhnete z FTP serveru. 
 

Podrobný postup:

 1. Pomocí svých přihlašovacích údajů se přihlaste do Zákaznického centra. Případně si můžete požádat o zaslání zapomenutého hesla.
 2. Po přihlášení zvolte virtuální server, na kterém je databáze založená (Služby / Hosting a servery / Virtuální servery).
 3. V Detailu serveru klikněte v kategorii Databáze MySQL na tlačítko Nastavení.
 4. Klikněte na možnost Zálohy.
 5. V kategorii Dostupné pravidelné automatické denní zálohy můžete vybrat zálohu dle data vytvoření (1). Zálohu si můžete stáhnout do svého PC tlačítkem Stáhnout zálohu (2).
   

 

Obnova databáze ze zálohy (import dat)

 1. Stáhněte si zálohu do svého PC z přehledu záloh, viz Zálohování MySQL.  
 2. Přihlaste se do administrace MySQL.
 3. Klikněte na možnost Import.
 4. Vyberte v PC soubor zálohy, nahrávání započnete tlačítkem Proveď.

Podrobný postup:

 1. V přehledu záloh zvolené databáze si stáhněte archiv potřebné zálohy. Jak naleznete přehled záloh popisujeme v Zálohování MySQL (body 3–5).
 2. Jakmile máte archiv zálohy připravený v počítači, přihlaste se do administrace MySQL databáze(1). Zadejte login databáze(2) i heslo(3) a přihlaste se stisknutím Proveď(4). Přihlašovací údaje jsme vám zaslali při zřízení databáze, případně si můžete nastavit heslo nové.
 3. Rozklikněte vlevo databázi do které se mají data importovat a poté klikněte na možnost Import.
 4. Vyberte soubor (1), který se má importovat, nahrávání zálohy započne po stisknutí Proveď(2)
 5. Pokud se nahrání zálohy podařilo, zobrazí se následující informace.
  Tip: V případě, že nahráváte příliš velkou databázi, nahrajte ji na FTP server a pošlete nám autorizovaný požadavek. Zálohu databáze naimportujeme za vás.