Per dominis registrats a ACTIVE 24, que estan utilitzant els nostres nameservers, proporcionem la gestió de registres DNS de forma gratuïta. 

La gestió de registres DNS de forma gratuïta també pot ser utilitzada pels clients, que han creat serveis de hosting o correu electrònic per al domini que desitja la gestió de DNS:

Durant el registre del domini, la gestió gratuïta de DNS es crea automàticament, llevat que la seva comanda especifiqui diferents nameservers. En el cas que el domini estigui en un altre registrador i vostè vulgui utilitzar els DNS de ACTIVE 24 per al hosting o el correu electrònic, sol·liciti la creació del DNS hosting gratuït mitjançant una Sol·licitud Autoritzada.

Si no té cap dels serveis esmentats anteriorment, la gestió de registres DNS en els nostres nameservers té un cost segons llistat de preus.

Si vostè té DNS hosting de forma gratuïta i tots els serveis que li permeten usar-lo es cancel·len, es canviarà automàticament a DNS hosting de pagament.