Partnerský program

V rámci Partnerského programu ponúkame možnosť spolupráce, ktorá funguje na báze zliav. Partnerský program využije hlavne spoločnosť, ktorá si praje naše služby predávať ďalej pod svojim menom za vlastné ceny.

Partnerský program funguje na princípe zliav. Celý prehľad zliav môžete nájsť v Programe spolupráce.

Po registrácii do partnerského programu objednávate služby on-line, podľa aktuálnej ponuky domén alebo hostingov, a po ich zriadení ho môžete ponúkať ďalej.

Partnerský program zaisťuje podporu a servis pri sprostredkovaní našich služieb a charakterizuje ho:

OTVORENOSŤ

  • program môže využiť každý, podnikať podľa svojich možností, príležitostí a predovšetkým vlastným tempom

  • zázemie stabilnej spoločnosti

NEZÁVISLOSŤ

  • partner ponúka služby pod svojou firmou alebo vlastným menom

JEDNODUCHOSŤ

  • registrácia je otázkou niekoľkých minút, záznam o aktivite partnera prebieha on-line už pri objednávke


 

Other Articles