Špecifiká Windows servera

Zmena PHP verzie pomocou web.config

Na všetkých hostingových serveroch s OS Windows je plne podporované scriptovanie v PHP.

Každý zákazník si môže sám nastavením súboru web.config zmeniť verziu PHP scriptov a
to editáciou konfiguračného súboru web.config, ktorý sa nachádza v adresári wwwroot.

Vzorový web.config pre verziu PHP 7.3 si môžete stiahnuť TU.
Vzorový web.config pre verziu PHP 8.0.12 si môžete stiahnuť TU.

Vzorový súbor je možné použiť priamo vo Vašom webe, jediné čo je nutné je ručná editácia
kompilačného adresára. Konkrétne na štvrtom riadku zmeníte cestu ku kompilačnému
adresári a to buď podľa pôvodného web.configu alebo podľa FTP účtu (napr. ak máte účet
v001234a nastavíte kompilačný adresár P:\v001234\.

Pokiaľ Váš web.config súbor už obsahuje iné nastavenia ako je napr. presmerovanie na HTTPS protokol, je nutné toto nastavenie do nového web.config súboru zahrnúť.