Podmínky pro využití služby Moje stránky

Podmínky pro využití služby Moje stránky

Produkty a služby ACTIVE 24 využívají obrázky třetích stran (Fotobanka). Využíváním služby Moje stránky souhlasíte s podmínkami využívání obrázků z Fotobanky. Výslovně je zakázáno:

  1. Použít obrázky z Fotobanky pro tvorbu loga, názvu společnosti nebo ochranné zámky, případně jejich částí.
  2. Použít Fotobanku způsobem, který porušuje jakákoliv práva duševního vlastnictví nebo práva třetích stran na ochranné známky nebo by vedl ke stížnosti na klamavou reklamu nebo nekalou soutěž
  3. Použít Fotobanku pro zasílání SPAMů nebo ve spojení s nevyžádanými e-maily
  4. Zobrazovat, používat nebo zveřejňovat obrázky z Fotobanky způsobem, který by vedl k závěru, že model na obrázku propaguje položky nebo služby jakéhokoli podniku nebo ochranné známky
  5. Ukazovat osobu zobrazenou na fotografiích v citlivých situacích, které by mohly být považovány za urážlivé nebo nelichotivé (např. související s mentálními a fyzickými vadami, sexuální sexuální preferencí, zločinem, fyzickým nebo duševním zneužíváním nebo nemocemi)
  6. Použít obrázky Fotobanky pro pornografické, nezákonné nebo nemorální účely
  7. Použít obrázky z Fotobanky v situacích, které by mohly ponížit osobu nebo model na fotografiích

Jakékoliv omezené použití obrázků z Fotobanky bude považováno za porušení autorských práv. Zákazník přebírá odpovědnost za veškeré škody způsobené porušením autorských práv, které vznikly neoprávněným využitím obrázků z Fotobanky, včetně jakýchkoliv nároků třetích stran. ACTIVE 24 si vyhrazuje právo odebrání licence na všechny fotografie Fotobanky, které jste použili způsobem, který představuje porušení autorských práv.