Zálohový systém

Zálohový systém umožňuje uložiť u ACTIVE24 kredit a z neho platiť všetky doménové platby. Výhodami tohto systému sú okamžité odoslanie domény na registráciu pri dostatočnej výške kreditu a minimalizácia množstva platobných dokladov, tj. minimalizácia administratívy a administratívnych nákladov. 

Aby bolo možné doménu platiť zo zálohy, nesmie jej objednávka obsahovať iné ako doménové služby, tj. webhosting, e-mailové riešenia, atď. Ak objednávka takej služby obsahuje, dôjde k vystaveniu štandardnej výzvy k platbe.

UPOZORNENIE: Zálohový systém je možné viesť len v CZK.

Zálohový systém je určený predovšetkým pre partnerov s vyšším počtom domén. Aktiváciu zálohového systému vzhľadom na minimálny limit pre navýšenie kreditu neodporúčame, ak máte pod vašim Zákazníckym účtom vedených menej ako 15 domén.

Pre aktiváciu Zálohového systému stačí zaslať Autorizovanú požiadavku. Po aktivácii sa novo vystavované platby na domény začnú načítať do Zálohového systému, ale už existujúce výzvy k platbám sú naďalej platné, ak nepožiadate o ich pregenerovanie.

Správa

Hneď ako je Zálohový systém v prevádzke je celá jeho správa dostupná v Zákazníckom centre v sekcii Objednávky a platby / Zálohový systém:

  • PREHĽAD: V Prehľade uvidíte aktuálnu výšku zálohy/kreditu i všetky pohyby na účte.

  • ZÁLOHY: Pod položkou Zálohy je možné zaslať si výzvu k platbe na navýšenie zálohy. Minimálna čiastka pre vystavenie platby je 3 000,- Kč a čiastku volíte bez DPH. Uvidíte tu aj zoznam už vystavených platieb a v akom sú stave.

  • PLATBY: V Platbách je k dispozícii zoznam už prevedených platieb zo zálohy vrátane možnosti zobraziť si detaily každej z nich.

  • PLATBY BUDÚCE: Platby budúce obsahujú domény, ktoré sú 30 a menej dní pred expiráciou a sú na predĺženie. Kliknutím na Predĺžiť dochádza ihneď ku spusteniu automatického procesu predĺženia, ktorý už nie je možné zastaviť, i keď sa nemusí ihneď prejaviť napríklad vo whois databáze. Je možné tu zobrazené domény tiež pomocou príslušného tlačidla ukončiť

  • NASTAVENIA: Pod položkou Nastavenia je možné nastaviť upozorňovanie na prekročenie nastaveného minimálního limitu zálohy, vypnúť upozornenia na zaradenie domény do platieb budúcich a tiež tu môžete zvoliť, či sa budú predlužovať domény automaticky alebo ručne.

UPOZORNENIE: i v prípade, že si vypnete zasielanie upozornení na zaradenie domény do platieb budúcich (výzvy k platbe), zôstáva v platnosti definovaná splatnosť platieb budúcich (10 dní od vystavenia, ak nie je uvedené inak). Riadne predĺženie služby je viazané na včasnú úhradu, tj. do dátumu splatnosti, a prípadné overenie dostupnosti u tretích strán (viď VOP).


Ako prebieha fakturácia v zálohovom systéme

Najskôr je potrebné nabiť kredit, čo sa robí vystavením a uhradením výzvy k platbe za kredit pod položkou Zálohy

Do 15 dní od úhrady výzvy k platbe na dobitie kreditu je vystavený ZLD (zálohový list daňový), ktorý sa do účtovníctva zaraďuje ako poskytnuté zálohy (314 - aktíva)

Na začiatku každého mesiaca dôjde k vystaveniu FV (faktúra vydaná) na nulovú čiastku, ktorá obsahuje všetky prevedené platby za predchádzajúci mesiac a slúžia ako daňový doklad.