Webmatrix - 1.11.2017 byla ukončena podpora

Pro WebMatrix byla dne 1. 11. 2017 ukončena oficiální podpora, více informací naleznete zde.

Microsoft WebMatrix je nástroj pro webové vývojáře, který usnadňuje vytváření nových webových aplikací. Začít můžete pomocí předpřipravených šablon nebo s pomocí populárních Open Source aplikací jako je Kentico CMS, WordPress, Joomla, DotNetNuke či nopCommerce, přičemž sada WebMatrix se postará o stažení, instalaci a konfiguraci těchto aplikací.

Můžete také napsat kód sami s využitím celé řady integrovaných šablon, které vám pomohou v začátcích a využít novou syntaxi Razor, která je svou jednoduchostí určena pro začínající programátory můžete začít načisto stavět vlastní webovou aplikaci využívající jen HTML, nebo i PHP či .NET.

Ať už zvolíte jakýkoli postup, zajišťuje sada WebMatrix vše potřebné pro provozování webu včetně webového serveru, databáze a architektury.

Základní informace o vývoji webových aplikací pomocí sady WebMatrix najdete na stránkách Microsoftu.

Na našem hostingu je možné publikovat webové aplikace pomocí nástroje Microsoft WebMatrix 2. Ten přináší možnost jednoduchého nasazení řady redakčních systémů, e-shopů, blogů a systémů pro aplikace typu Wiki atp.

Širokou škálu produktů publikovatelných pomocí WebMatrix 2 si prohlédněte přímo na stránkách Microsoftu na adrese http://www.microsoft.com/web/webmatrix/.

Od listopadu 2014 je v defaultních souborech nově zřízených hostingů k dispozici soubor Web.PublishSettings, který obsahuje předpřipravenou konfiguraci pro Váš Webmatrix. Soubor stačí importovat do programu a veškerá nastavení potřebná pro publikaci webové aplikace jsou nastavena. Pokud používáte program MS Visual Studio, je publikace projektu obdobná. Pro podrobnější návod k nastavení programu je k dispozici oficiální nápověda na webu Microsoftu zde.

 

String pro připojení do MSSQL databáze pro aplikace instalované pomocí Webmatrix, web.config obsahuje:

<connectionStrings>

<clear/>

<add name="CMSConnectionString" connectionString="Persist Security Info=False;database=databasename;server=msdb.domena.cz;
user id=username;password=password;Current Language=English;Connection Timeout=240;"/>

 </connectionStrings>